• PGWP
  • không
  • DLI
  • O122551197237

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Thẩm mỹ Chương trình thẩm mỹ Làm tóc Chương trình làm tóc Laser y tế thẩm mỹ Chương trình laser y tế thẩm mỹ Laser y tế Chương trình Laser y tế Công nghệ móng tay Công nghệ móng tay Tẩy lông Chương trình tẩy lông Esthetics Esthetics Program Hairdressing Hairdressing Program Medical Esthetics Laser Medical Esthetics Laser Program Medical Laser Medical Laser program Nail Technology Nail Technology Waxing Waxing Programs

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Life Chiropractic (23.68 km)
Tốt 3 đánh giá
Active Body Burnaby (45.38 km)
Tốt 7 đánh giá
Active Baby - Langley (23.12 km)
Trung bình 5 đánh giá
Active Therapy Clinic (54.04 km)
Tốt 2 đánh giá
Bodywork For the Active (29.76 km)
Tốt 3 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Mamba Martial Arts Academy (0.35 km)
Tốt 1 đánh giá
Overseas Fabrics (0.37 km)
Tốt 12 đánh giá
Michaels (0.47 km)
Khá 4 đánh giá
Ocean Nails & Spa (0.54 km)
Khá 3 đánh giá
Artizen Custom Framing & Gifts (0.52 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Jojo's Fish & Chips Bana Restaurant (0.01 km)
Khá 24 đánh giá
Mia Birria (0.07 km)
Tốt 2 đánh giá
Sushiwa (0.05 km)
Tốt 24 đánh giá
Ricardo's Pizza (0.05 km)
Trung bình 20 đánh giá
Taste Of Bhaia Sweet (0.11 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen