• PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O19257308652

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Máy bay trực thăng cấp giấy phép phi công vận tải hàng không Giấy phép phi công trực thăng thương mại Chuyển đổi giấy phép trực thăng quốc tế Giấy phép phi công trực thăng riêng Air Transport Pilot License Helicopter Commercial Helicopter Pilot Licence International Helicopter License Conversions Private Helicopter Pilot License

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Back To Health Centre (20.71 km)
Tốt 3 đánh giá
Active Sports Therapy (22.83 km)
Khá 1 đánh giá
Active Computing (10.98 km)
Tốt 1 đánh giá
Active Physiotherapy & Wellness Centre (20.64 km)
Tốt 2 đánh giá
Active Pawn Broker (17.97 km)
Trung bình 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Acrobatic Studio (2.54 km)
Tốt 1 đánh giá
Alex Gubski Art Gallery (6.69 km)
Tốt 2 đánh giá
Flores and Pine (7.85 km)
Khá 34 đánh giá
Markin MacPhail Centre (9.52 km)
Khá 3 đánh giá
Mountain View Optometry (9.95 km)
Tốt 4 đánh giá
Nhà hàng
Rocky Mountain Aero Club - Springbank Airport (0.1 km)
0 đánh giá
Central Aviation (0.13 km)
0 đánh giá
Cav-OK Grill (0.2 km)
Khá 3 đánh giá
BeaverTails (2.13 km)
Tốt 1 đánh giá
Celebration Snacks (1.72 km)
Khá 1 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen