McMaster University

 • $48,852
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh bao gồm các phụ phí
1280 Main Street West, Hamilton, ON L8S 4L8
Công lập Trường

McMaster University

1280 Main Street West, Hamilton, ON L8S 4L8
 • $48,852
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh bao gồm các phụ phí
 • PGWP
 • IELTS
 • 6.5
 • Trợ cấp
 • DLI
 • O19395535729

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Co-op kỹ thuật dân dụng và y sinh (B.Eng.BME) Kế toán (Chứng chỉ nâng cao) Kế toán (Văn bằng) Co-op toán học chuyên gia tính toán và tài chính (H.B.Sc.) Toán học tài chính và chuyên gia tài chính (H.B.Sc.) Điều dưỡng sơ sinh tiên tiến (bằng tốt nghiệp) Lão hóa và xã hội (H.B.A.) Lão hóa và xã hội chuyên môn hóa về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập (H.B.A.) Nhân chủng học (B.A.) Nhân chủng học (H.B.A.) Nhân chủng học (M.A.) Nhân chủng học (Tiến sĩ) Nghiên cứu lâm sàng ứng dụng (Giấy chứng nhận) Nghiên cứu khoa học xã hội ứng dụng (Chứng chỉ đồng thời) Lịch sử nghệ thuật (B.A.) Lịch sử nghệ thuật (H.B.A.) Lịch sử nghệ thuật với một trẻ vị thành niên chuyên môn về thương mại (H.B.A.) Nghệ thuật & Khoa học (H.B.arts Sc.) Astrobiology (M.A.) Astrobiology (Tiến sĩ) Vật lý thiên văn (H.B.Sc.) Co-op công nghệ kỹ thuật tự động hóa (B.Tech.) Co-op công nghệ ô tô và phương tiện (B.Tech.) Hóa sinh – Chuyên ngành nghiên cứu y sinh Co -op (B.Sc.) Hóa sinh – Chuyên môn nghiên cứu y sinh (H.B.Sc.) Hóa sinh và Khoa học y sinh (MD/Ph.D.) Hóa sinh và Khoa học Y sinh (M.Sc.) Hóa sinh và Khoa học Y sinh (Tiến sĩ) Hóa sinh (H.B.Sc.) Sinh học – Kế hoạch phụ Discovery (H.B.Sc.) Sinh học – Chuyên môn Sinh lý học (H.B.Sc.) Khoa học sinh học và môi trường (H.B.Sc.) Sinh học và Toán học (H.B.Sc.) Sinh học và dược lý Co-op (H.B.H.Sc.) Sinh học và Tâm lý học, Khoa học thần kinh & Hành vi (H.B.Sc.) Sinh học (H.B.Sc.) Sinh học (M.Sc.) Sinh học (Tiến sĩ) Khám phá và thương mại hóa y sinh (M.B.D.C.) Kỹ thuật y sinh (M.A.Sc.) Kỹ thuật y sinh (MD/Ph.D.) Kỹ thuật y sinh (Tiến sĩ) Công nghệ sinh học Co-op (B.Tech.) B.Tech. 1 (B. Tech) Quản trị kinh doanh (Giấy chứng nhận) Quản trị kinh doanh (Văn bằng) Quản trị kinh doanh (EMBA) Quản trị kinh doanh (MBA) Quản trị kinh doanh (Tiến sĩ) Quản trị kinh doanh với sự tập trung (bằng tốt nghiệp) Co-op tin học kinh doanh (H.B.A.Sc.) Tin học kinh doanh (H.B.A.Sc.) Kinh doanh của Golf & Resort Management (Văn bằng) Quản lý công nghệ kinh doanh (Chứng chỉ) Chăm sóc sức khỏe Canada (Giấy chứng nhận) Quản lý bảng lương Canada (Chứng chỉ) Kỹ thuật hóa học và y sinh (B.Eng.BME) Co-op kỹ thuật hóa học và y sinh (B.Eng.BME) Khoa học hóa học và vật lý (B.Sc.) Cổng khoa học hóa học và vật lý Hóa học Sinh học Co-op (H.B.Sc.) Sinh học hóa học (H.B.Sc.) Sinh học hóa học (MD/Ph.D.) Sinh học hóa học (M.Sc.) Sinh học hóa học (Tiến sĩ) Kỹ thuật hóa học và sinh học (B.Eng.Biosci.) Kỹ thuật hóa học và co-op sinh học (B.Eng.Biosci.) Kỹ thuật và quản lý hóa học (B.Eng.Mgt.) Kỹ thuật hóa học và quản lý Co-op (B.Eng.Mgt.) Kỹ thuật hóa học và xã hội (B.Eng.Society) Kỹ thuật hóa học và Co-op (B.Eng.Society) Kỹ thuật hóa học (B.Eng.) Kỹ thuật hóa học (M.A.Sc.) Kỹ thuật hóa học (Tiến sĩ) Hóa học Co-op (H.B.Sc.) Hóa học (H.B.Sc.) Hóa học (M.Sc.) Hóa học (Tiến sĩ) Cuộc sống trẻ em và Chăm sóc tâm lý xã hội (M.SC) Nghiên cứu Kitô giáo (Chứng chỉ tốt nghiệp) Nghiên cứu Kitô giáo (M.A.) Kỹ thuật dân dụng và y sinh (B.Eng.BME) Kỹ thuật và quản lý dân dụng (B.Eng.Mgt.) Co-op kỹ thuật dân dụng và quản lý (B.Eng.mgt.) Kỹ thuật dân dụng và xã hội (B.Eng.Society) Co-op kỹ thuật dân dụng và xã hội (B.Eng.Society) Kỹ thuật dân dụng (B.Eng.) Co-op kỹ thuật dân dụng (B.Eng.) Co-op cơ sở hạ tầng kỹ thuật dân dụng (B.Tech.) Kỹ thuật dân dụng (M.A.Sc.) Kỹ thuật dân dụng (M.Eng) Kỹ thuật dân dụng (Tiến sĩ) Kinh điển (B.A.) Kinh điển (H.B.A.) Kinh điển (M.A.) Kinh điển (Tiến sĩ) Kinh điển với một chuyên ngành chuyên ngành về thương mại (H.B.A.) Khoa học hành vi lâm sàng (bằng tốt nghiệp) Dịch tễ học lâm sàng (Văn bằng tốt nghiệp) Khoa học nhận thức về ngôn ngữ (H.B.A.) Khoa học nhận thức về ngôn ngữ (M.Sc.) Khoa học nhận thức về ngôn ngữ (Tiến sĩ) Thương mại (b.com.) Thương mại (H.B.com.) Truyền thông và phương tiện truyền thông mới (MA) Nghiên cứu truyền thông (H.B.A.) Các nghiên cứu về truyền thông với một chuyên ngành chuyên ngành về thương mại (H.B.A.) Quản lý truyền thông (MCM) Kỹ thuật và Khoa học Tính toán (Tiến sĩ) Khoa học và Kỹ thuật Tính toán (M.A.SC) Khoa học và kỹ thuật tính toán (M.Eng.) Khoa học và kỹ thuật tính toán (M.Sc.) Kỹ thuật và quản lý máy tính (B.Eng.Mgt.) Co-op kỹ thuật và quản lý máy tính (B.Eng.Mgt.) Kỹ thuật máy tính và xã hội (B.Eng.Society) Kỹ thuật máy tính và Co-op (B.Eng.Society) Kỹ thuật máy tính (B.Eng.) Co-op kỹ thuật máy tính (B.Eng.) Khoa học máy tính là mức độ thứ hai (H.B.A.Sc.) Co-op máy tính (H.B.A.Sc.) Khoa học máy tính (H.B.A.Sc.) Khoa học máy tính I/Khoa học máy tính I Co-op (B.A.Sc.) Khoa học máy tính (M.Sc.) Khoa học máy tính (Tiến sĩ) Điện toán và phần mềm (M.Eng.) Đạo đức và Chính sách đồng thời cho Chứng chỉ đổi mới công nghệ (EPTIC) Nghiên cứu văn hóa và lý thuyết phê bình (M.A.) Tiếp thị kỹ thuật số (Chứng chỉ) Thần học (M.Div.) Khoa học Trái đất và Môi trường Co-op (H.B.Sc.) Khoa học Trái đất và Môi trường (H.B.Sc.) Khoa học Trái đất và Môi trường (M.Sc.) Khoa học Trái đất và Môi trường (Tiến sĩ) Chính sách kinh tế (MA) Kinh tế và Khoa học Máy tính (H.B.A.) Kinh tế và Toán học (H.B.A.) Kinh tế (B.A.) Kinh tế (H.B.A) Kinh tế (MA) Kinh tế (Tiến sĩ) Kinh tế (Tùy chọn chuyên gia) (H.B.A.) Ehealth (M.Sc.) Kỹ thuật điện và y sinh (B.Eng.) Kỹ thuật điện và y sinh (B.Eng.BME) Co-op kỹ thuật điện và y sinh (B.Eng.) Co-op kỹ thuật điện và y sinh (B.Eng.BME) Kỹ thuật điện và y sinh (M.Eng.) Kỹ thuật điện và máy tính (M.A.Sc.) Kỹ thuật điện và máy tính (M.Eng.) Kỹ thuật điện và máy tính (Tiến sĩ) Kỹ thuật và quản lý điện (B.Eng.Mgt.) Kỹ thuật điện và quản lý Co-op (B.Eng.Mgt.) Kỹ thuật điện và xã hội (B.Eng.Society) Kỹ thuật điện và xã hội Co-op (B.Eng.Society) Kỹ thuật điện (B.Eng.) Co-op kỹ thuật điện (B.Eng.) Kỹ thuật và Chính sách công (M.E.P.P) Thiết kế kỹ thuật (M.Eng.Design) Doanh nhân và đổi mới kỹ thuật (M.E.E.I.) Kỹ thuật I/Engineering I Co-op Vật lý kỹ thuật và kỹ thuật y sinh (B.Eng.BME) Vật lý kỹ thuật và co-op kỹ thuật y sinh (b.eng.bme) Vật lý và quản lý kỹ thuật (B.Eng.Mgt.) Vật lý và quản lý kỹ thuật Co-op (B.Eng.Mgt.) Vật lý kỹ thuật và xã hội (B.Eng.Society) Vật lý kỹ thuật (B.Eng.) Vật lý kỹ thuật Co-op (B.Eng.) Vật lý kỹ thuật (M.A.Sc.) Vật lý kỹ thuật (M.Eng.) Vật lý kỹ thuật (Tiến sĩ) Nghiên cứu và Toán học tiếng Anh và Văn hóa (H.B.A.) Nghiên cứu tiếng Anh và văn hóa (B.A.) Nghiên cứu tiếng Anh và văn hóa (H.B.A.) Nghiên cứu tiếng Anh và văn hóa với một chuyên ngành chuyên ngành về thương mại (H.B.A.) Tiếng Anh (MA) Tiếng Anh (Tiến sĩ) Cổng khoa học môi trường và trái đất Khoa học môi trường (B.Sc.) Co-op khoa học môi trường (H.B.Sc.) Khoa học môi trường (H.B.Sc.) Tiếng Pháp cần thiết (Giấy chứng nhận đồng thời) Tài chính (M.Fin.) Toán học tài chính (M.F.M.) Pháp và toán học (H.B.A.) Tiếng Pháp (B.A.) Tiếng Pháp (H.B.A.) Pháp (MA) Pháp (Tiến sĩ) Tiếng Pháp có chuyên ngành thương mại (H.B.A.) Nghiên cứu về giới & Nghiên cứu nữ quyền (bằng tốt nghiệp) Nghiên cứu về giới & Nghiên cứu nữ quyền (MA) Địa lý và khoa học môi trường Co-op (H.B.Sc.) Khoa học địa lý và môi trường (H.B.Sc.) Nghiên cứu địa lý và môi trường (H.B.A.) Địa lý (B.A.) Địa lý (H.B.A.) Địa lý (M.A.) Địa lý (M.Sc.) Địa lý (Ph.D.) Sức khỏe toàn cầu (M.Sc.) Toàn cầu hóa (M.A.) Sức khỏe & Xã hội (Tiến sĩ) Sức khỏe, Lão hóa và Xã hội (B.A.) Sức khỏe và Lão hóa (MA) Vật lý sức khỏe và bức xạ (M.Sc.) Sức khỏe và Xã hội (B.A.) Chuyên ngành y tế và xã hội về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập (H.B.A.) Sức khỏe, Khoa học Kỹ thuật và Chuyên ngành Doanh nhân (HESE); Co-op, khoa học kỹ thuật và kinh doanh (HESE) (H.B.H.Sc.) Quản lý sức khỏe (MHM) Chính sách y tế (Tiến sĩ) Phương pháp nghiên cứu sức khỏe (MD/Ph.D.) Phương pháp nghiên cứu sức khỏe (M.Sc.) Phương pháp nghiên cứu sức khỏe (Tiến sĩ) Giáo dục khoa học sức khỏe (M.Sc.) Khoa học sức khỏe – Khám phá và thương mại hóa y sinh (H.B.H.Sc.) Khoa học sức khỏe – Chuyên ngành Khoa học Y sinh (H.B.H.Sc.) Khoa học sức khỏe – Chuyên môn Sức khỏe Trẻ em (H.B.H.Sc.) Khoa học sức khỏe – Chuyên môn Sức khỏe Toàn cầu (H.B.H.Sc.) Khoa học sức khỏe (H.B.H.Sc.) Lịch sử và Toán học (H.B.A.) Lịch sử (B.A.) Lịch sử (H.B.A.) Lịch sử (MA) Lịch sử (Ph.D.) Lịch sử với một chuyên ngành chuyên ngành về thương mại (H.B.A.) Hành vi của con người – Chuyên ngành khoa học tự kỷ và hành vi (H.B.A.Sc.) Hành vi của con người – Chuyên môn giáo dục mầm non (H.B.A.Sc.) Hành vi của con người (H.B.A.Sc.) Quản lý nguồn nhân lực (Văn bằng) Nhân văn 1 Nghiên cứu bản địa (H.B.A.) Kỹ thuật y sinh tích hợp và khoa học sức khỏe (IBEHS) I (B.Eng.BME) Kỹ thuật y sinh tích hợp và khoa học sức khỏe (IBEHS) I Co-op (B.Eng.BME) Chương trình Kinh doanh & Nhân văn Tích hợp (Chương trình IBH) Khoa học tích hợp (H.B.Sc.) Khoa học tích hợp I (H.B.Sc.) Sự tham gia quốc tế (Giấy chứng nhận đồng thời) Quan hệ quốc tế (M.A.) Công lý, triết học chính trị và luật pháp (H.B.A.) Công lý, triết học chính trị và pháp luật với một chuyên gia chuyên ngành về thương mại (H.B.A.) Kinesiology (H.B.Sc.kin.) Kinesiology I (Honors) Kinesiology (M.Sc.) Kinesiology (Tiến sĩ) Nghiên cứu Lao động (B.A.) Nghiên cứu Lao động (H.B.A.) Nghiên cứu Lao động (M.A.) Nghiên cứu Lao động (Ph.D) Ngôn ngữ của Y học và Sức khỏe (Giấy chứng nhận đồng thời) Lãnh đạo & Biết chữ đa văn hóa (Chứng chỉ đồng thời) Lãnh đạo trong sự tham gia của cộng đồng (Chứng chỉ) Khoa học đời sống – Nguồn gốc của chuyên môn hóa bệnh (H.B.Sc.) Khoa học đời sống – Chuyên môn hệ thống động cơ cảm giác (H.B.Sc.) Khoa học đời sống (B.Sc.) Co-op khoa học đời sống (H.B.Sc.) Cổng khoa học cuộc sống Khoa học đời sống (H.B.Sc.) Ngôn ngữ học (H.B.A.) Ngôn ngữ học với một chuyên gia chuyên ngành về thương mại (H.B.A.) Kỹ thuật sản xuất (M.Eng. Sản xuất) Công nghệ kỹ thuật sản xuất Co-op (B.Tech.) Tiếp thị (Chứng chỉ) Tiếp thị (Văn bằng) Vật liệu và Kỹ thuật Y sinh (B.Eng.BME) Vật liệu và kỹ thuật y sinh Co-op (B.Eng.BME) Kỹ thuật và quản lý vật liệu (B.Eng.Mgt.) Kỹ thuật và quản lý vật liệu Co-op (B.Eng.Mgt.) Kỹ thuật vật liệu và xã hội (B.Eng.Society) Kỹ thuật vật liệu và Co-op (B.Eng.Society) Kỹ thuật vật liệu (B.Eng.) Kỹ thuật vật liệu Co-op (B.Eng.) Kỹ thuật vật liệu (M.A.Sc.) Kỹ thuật vật liệu (Tiến sĩ) Khoa học Vật liệu (M.Sc.) Khoa học Vật liệu (Tiến sĩ) Khoa học toán học (B.Sc.) Toán học và Khoa học Máy tính (H.B.Sc.) Toán học và Vật lý (H.B.Sc.) Toán học và Thống kê-Toán học Sub-Plan Co-op (H.B.Sc.) Toán học và Thống kê – Kế hoạch phụ Toán học (H.B.Sc.) Toán học và Thống kê-Thống kê Sub-Plan Co-op (H.B.Sc.) Toán học và Thống kê – Kế hoạch phụ Thống kê (H.B.Sc.) Toán học và Thống kê Co-op (H.B.Sc.) Cổng toán học và thống kê Toán học và Thống kê (H.B.Sc.) Toán học (M.Sc.) Toán học (Tiến sĩ) Kỹ thuật cơ học và y sinh (B.Eng.BME) Co-op cơ học và y sinh (B.Eng.BME) Kỹ thuật và quản lý cơ khí (B.Eng.Mgt.) Co-op kỹ thuật và quản lý cơ khí (B.Eng.Mgt.) Kỹ thuật cơ khí và xã hội (B.Eng.Society) Công ty kỹ thuật cơ khí và xã hội (B.Eng.Society) Kỹ thuật cơ khí (B.Eng.) Co-op kỹ thuật cơ khí (B.Eng.) Kỹ thuật cơ khí (M.A.Sc.) Kỹ thuật cơ khí (Tiến sĩ) Cơ điện học và Kỹ thuật y sinh (B.Eng.BME) Cơ điện tử và kỹ thuật y sinh Co-op (B.Eng.BME) Kỹ thuật và quản lý cơ điện tử (B.Eng.Mgt.) Co-op kỹ thuật và quản lý cơ điện tử (B.Eng.Mgt.) Cơ điện học và Xã hội (B.Eng.Society) Co-op Kỹ thuật và Xã hội (B.Eng.Society) Kỹ thuật cơ điện tử (B.Eng.) Cơ điện tử Co-op (B.Eng.) Co-op vật lý y tế và sinh học (H.B.Sc.) Vật lý y tế và sinh học (H.B.Sc.) Khoa học bức xạ y tế – Chuyên môn X quang Khoa học bức xạ y tế – Chuyên môn siêu âm (B.M.R.Sc.) Khoa học y tế (MD/Ph.D.) Khoa học y tế (M.Sc) Khoa học y tế (Tiến sĩ) Lật kim của sắt và thép (Giấy chứng nhận) Chương trình hộ sinh (B.H.Sc.) Bộ (Bằng tốt nghiệp) Sinh học phân tử và di truyền Co-op (H.B.Sc.) Sinh học phân tử và di truyền học (H.B.Sc.) Đa phương tiện (H.B.A.) Đa phương tiện với chuyên ngành thương mại chuyên môn (H.B.A.) Âm nhạc (B.A.) Âm nhạc (H.B.Mus.) Âm nhạc (H.B.Mus.) (Nhận thức âm nhạc) Hiệu suất âm nhạc (Văn bằng) Âm nhạc 1 (B.Mus.) Khoa học thần kinh (H.B.Sc.) Khoa học thần kinh (M.Sc.) Khoa học thần kinh (Tiến sĩ) Điều dưỡng – Cơ bản – Tăng tốc (F) luồng Điều dưỡng – Cơ bản (A) Stream (B.Sc.N.) Điều dưỡng – Văn bằng bài R.P.N. (E) luồng Điều dưỡng (M.Sc.) Điều dưỡng (Tiến sĩ) Liệu pháp nghề nghiệp (M.Sc.) Người hành nghề tuân thủ bảng lương (Giấy chứng nhận) Triết học và Sinh học (H.B.A.) Triết học và Toán học (H.B.A.) Triết học (B.A.) Triết học (Thần học Kitô giáo) (Tiến sĩ) Triết học (H.B.A.) Triết học (MA) Triết học (Tiến sĩ) Triết học với một trẻ vị thành niên chuyên môn về thương mại (H.B.A.) Trợ lý bác sĩ (B.H.Sc.) Vật lý và thiên văn học (M.Sc.) Vật lý và Thiên văn học (Tiến sĩ) Vật lý Co-op (H.B.Sc.) Vật lý (H.B.Sc.) Vật lý trị liệu (M.Sc.) Khoa học chính trị (H.B.A.) Khoa học chính trị (M.A.) Khoa học chính trị (Tiến sĩ) Chuyên ngành khoa học chính trị trong luật công và nghiên cứu tư pháp (H.B.A.) Khoa học chính trị (B.A.) Công nghệ kỹ thuật năng lượng và năng lượng Co-op (B.Tech.) Thần học thực tế (DPT) Y tá chăm sóc sức khỏe ban đầu (bằng tốt nghiệp) Kế toán chuyên nghiệp (bằng tốt nghiệp) Tâm lý học (B.A.) Tâm lý học (M.Sc.) Tâm lý học, Khoa học thần kinh & Hành vi – Chuyên môn Sức khỏe Tâm thần (H.B.A.) Tâm lý học, Khoa học thần kinh & Hành vi – Chuyên môn Sức khỏe Tâm thần (H.B.Sc.) Tâm lý học, Khoa học thần kinh & Hành vi – Chuyên môn nhận thức âm nhạc (H.B.A.) Tâm lý học, Khoa học thần kinh & Hành vi – Chuyên môn nhận thức âm nhạc (H.B.Sc.) Tâm lý học, Khoa học thần kinh & Hành vi – Chuyên môn nghiên cứu nguồn gốc (H.B.Sc.) Tâm lý học, Khoa học thần kinh & Hành vi (H.B.A.) Tâm lý học, Khoa học thần kinh & Hành vi (H.B.Sc.) Tâm lý học (Tiến sĩ) Sức khỏe cộng đồng (M.P.H.) Khoa học bức xạ (Vật lý y tế/Sinh học bức xạ) (M.Sc.) Khoa học bức xạ (Vật lý y tế/Sinh học bức xạ) (Ph.D.) Khoa học phục hồi chức năng (MD/Ph.D.) Khoa học phục hồi chức năng (M.Sc.) Khoa học Phục hồi chức năng (Tiến sĩ) Nghiên cứu tôn giáo (B.A.) Nghiên cứu tôn giáo (H.B.A.) Nghiên cứu tôn giáo (MA) Nghiên cứu tôn giáo (Tiến sĩ) Lão khoa xã hội (Tiến sĩ) Tâm lý học xã hội (H.B.A.) Khoa học xã hội I (B.A.) Công tác xã hội (B.S.W.) Công tác xã hội (G.Dip.) Công tác xã hội (H.B.S.W.) Công tác xã hội (MSW) Công tác xã hội (Tiến sĩ) Xã hội học (B.A.) Xã hội học (H.B.A.) Xã hội học (M.A.) Xã hội học (Tiến sĩ) Xã hội học (Tùy chọn chuyên gia) (H.B.A.) Phần mềm và kỹ thuật y sinh (B.Eng.BME) Phần mềm và kỹ thuật y sinh Co-op (B.Eng.BME) Kỹ thuật phần mềm – Hệ thống nhúng (B.Eng.) Kỹ thuật phần mềm – Thiết kế trò chơi (B.Eng.) Kỹ thuật và quản lý phần mềm (B.Eng.Mgt.) Co-op kỹ thuật và quản lý phần mềm (B.Eng.Mgt.) Kỹ thuật phần mềm và xã hội (B.Eng.Society) Công ty kỹ thuật phần mềm và Co-op (B.Eng.Society) Kỹ thuật phần mềm (B.Eng.) Co -op kỹ thuật phần mềm – Hệ thống nhúng (B.Eng.) Co -op kỹ thuật phần mềm – Thiết kế trò chơi (B.Eng.) Co-op kỹ thuật phần mềm (B.Eng.) Kỹ thuật phần mềm (M.A.SC) Kỹ thuật phần mềm (Ph.D) Công nghệ kỹ thuật phần mềm Co-op (B.Tech.) Bệnh lý ngôn ngữ ngôn ngữ (M.Sc.) Thống kê (M.Sc.) Studio Art (H.B.F.A.) Studio Art 1 (B.F.A.) Công nghệ (Chứng chỉ) Công nghệ, Doanh nhân và Đổi mới (M.T.E.I.) Lãnh đạo công nghệ (Chứng chỉ) Nhà hát & Nghiên cứu Phim (B.A.) Nhà hát & Nghiên cứu Phim (H.B.A.) Nghiên cứu thần học (MTS) Chương trình Y khoa đại học (M.D.) Kỹ thuật hạt nhân Unene (Văn bằng tốt nghiệp) Kỹ thuật hạt nhân Unene (M.Eng.) Nước không có biên giới (bằng tốt nghiệp) Thiết kế và phát triển web (Chứng chỉ) Civil and Biomedical Engineering Co-Op (B.Eng.BME) Accounting (Advanced Certificate) Accounting (Diploma) Actuarial and Financial Mathematics Co-op (H.B.Sc.) Actuarial and Financial Mathematics (H.B.Sc.) Advanced Neonatal Nursing (Graduate Diploma) Aging and Society (H.B.A.) Aging and Society Specialization in Mental Health and Addiction (H.B.A.) Anthropology (B.A.) Anthropology (H.B.A.) Anthropology (M.A.) Anthropology (PhD) Applied Clinical Research (Certificate) Applied Social Sciences Research (Concurrent Certificate) Art History (B.A.) Art History (H.B.A.) Art History with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) Arts & Science (H.B.Arts Sc.) Astrobiology (M.A.) Astrobiology (PhD) Astrophysics (H.B.Sc.) Automation Engineering Technology Co-op (B.Tech.) Automotive and Vehicle Engineering Technology Co-op (B.Tech.) Biochemistry – Biomedical Research Specialization Co-op (B.Sc.) Biochemistry – Biomedical Research Specialization (H.B.Sc.) Biochemistry and Biomedical Sciences (MD/Ph.D.) Biochemistry and Biomedical Sciences (M.Sc.) Biochemistry and Biomedical Sciences (PhD) Biochemistry (H.B.Sc.) Biology – Discovery Sub-Plan (H.B.Sc.) Biology – Physiology Specialization (H.B.Sc.) Biology and Environmental Sciences (H.B.Sc.) Biology and Mathematics (H.B.Sc.) Biology and Pharmacology Co-op (H.B.H.Sc.) Biology and Psychology, Neuroscience & Behaviour (H.B.Sc.) Biology (H.B.Sc.) Biology (M.Sc.) Biology (PhD) Biomedical Discovery and Commercialization (M.B.D.C.) Biomedical Engineering (M.A.Sc.) Biomedical Engineering (MD/Ph.D.) Biomedical Engineering (PhD) Biotechnology Co-op (B.Tech.) B.Tech. 1 (B. Tech) Business Administration (Certificate) Business Administration (Diploma) Business Administration (EMBA) Business Administration (MBA) Business Administration (PhD) Business Administration with Concentration (Diploma) Business Informatics Co-Op (H.B.A.Sc.) Business Informatics (H.B.A.Sc.) Business of Golf & Resort Management (Diploma) Business Technology Management (Certificate) Canadian Health Care (Certificate) Canadian Payroll Manager (Certificate) Chemical and Biomedical Engineering (B.Eng.BME) Chemical and Biomedical Engineering Co-Op (B.Eng.BME) Chemical and Physical Sciences (B.Sc.) Chemical and Physical Sciences Gateway Chemical Biology Co-op (H.B.Sc.) Chemical Biology (H.B.Sc.) Chemical Biology (MD/Ph.D.) Chemical Biology (M.Sc.) Chemical Biology (PhD) Chemical Engineering and Bioengineering (B.Eng.Biosci.) Chemical Engineering and Bioengineering Co-Op (B.Eng.Biosci.) Chemical Engineering and Management (B.Eng.Mgt.) Chemical Engineering and Management Co-Op (B.Eng.Mgt.) Chemical Engineering and Society (B.Eng.Society) Chemical Engineering and Society Co-Op (B.Eng.Society) Chemical Engineering (B.Eng.) Chemical Engineering (M.A.Sc.) Chemical Engineering (PhD) Chemistry Co-op (H.B.Sc.) Chemistry (H.B.Sc.) Chemistry (M.Sc.) Chemistry (PhD) Child Life and Pediatric Psychosocial Care (M.Sc) Christian Studies (Graduate Certificate) Christian Studies (M.A.) Civil and Biomedical Engineering (B.Eng.BME) Civil Engineering and Management (B.Eng.Mgt.) Civil Engineering and Management Co-Op (B.Eng.Mgt.) Civil Engineering and Society (B.Eng.Society) Civil Engineering and Society Co-Op (B.Eng.Society) Civil Engineering (B.Eng.) Civil Engineering Co-Op (B.Eng.) Civil Engineering Infrastructure Technology Co-op (B.Tech.) Civil Engineering (M.A.Sc.) Civil Engineering (M.Eng) Civil Engineering (PhD) Classics (B.A.) Classics (H.B.A.) Classics (M.A.) Classics (PhD) Classics with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) Clinical Behavioural Sciences (Graduate Diploma) Clinical Epidemiology (Graduate Diploma) Cognitive Science of Language (H.B.A.) Cognitive Science of Language (M.Sc.) Cognitive Science of Language (PhD) Commerce (B.Com.) Commerce (H.B.Com.) Communication and New Media (MA) Communication Studies (H.B.A.) Communication Studies with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) Communications Management (MCM) Computational Engineering and Science (PhD) Computational Science and Engineering (M.A.Sc) Computational Science and Engineering (M.Eng.) Computational Science and Engineering (M.Sc.) Computer Engineering and Management (B.Eng.Mgt.) Computer Engineering and Management Co-Op (B.Eng.Mgt.) Computer Engineering and Society (B.Eng.Society) Computer Engineering and Society Co-Op (B.Eng.Society) Computer Engineering (B.Eng.) Computer Engineering Co-Op (B.Eng.) Computer Science as a Second Degree (H.B.A.Sc.) Computer Science Co-Op (H.B.A.Sc.) Computer Science (H.B.A.Sc.) Computer Science I/Computer Science I Co-Op (B.A.Sc.) Computer Science (M.Sc.) Computer Science (PhD) Computing and Software (M.Eng.) Concurrent Ethics and Policy for Technological Innovation Certificate (EPTIC) Cultural Studies and Critical Theory (M.A.) Digital Marketing (Certificate) Divinity (M.Div.) Earth and Environmental Sciences Co-op (H.B.Sc.) Earth and Environmental Sciences (H.B.Sc.) Earth and Environmental Sciences (M.Sc.) Earth and Environmental Sciences (PhD) Economic Policy (MA) Economics and Computer Science (H.B.A.) Economics and Mathematics (H.B.A.) Economics (B.A.) Economics (H.B.A) Economics (MA) Economics (PhD) Economics (Specialist Option) (H.B.A.) eHealth (M.Sc.) Electrical and Biomedical Engineering (B.Eng.) Electrical and Biomedical Engineering (B.Eng.BME) Electrical and Biomedical Engineering Co-Op (B.Eng.) Electrical and Biomedical Engineering Co-Op (B.Eng.BME) Electrical and Biomedical Engineering (M.Eng.) Electrical and Computer Engineering (M.A.Sc.) Electrical and Computer Engineering (M.Eng.) Electrical and Computer Engineering (PhD) Electrical Engineering and Management (B.Eng.Mgt.) Electrical Engineering and Management Co-Op (B.Eng.Mgt.) Electrical Engineering and Society (B.Eng.Society) Electrical Engineering and Society Co-Op (B.Eng.Society) Electrical Engineering (B.Eng.) Electrical Engineering Co-Op (B.Eng.) Engineering and Public Policy (M.E.P.P) Engineering Design (M.Eng.Design) Engineering Entrepreneurship and Innovation (M.E.E.I.) Engineering I/Engineering I Co-Op Engineering Physics and Biomedical Engineering (B.Eng.BME) Engineering Physics and Biomedical Engineering Co-Op (B.Eng.BME) Engineering Physics and Management (B.Eng.Mgt.) Engineering Physics and Management Co-Op (B.Eng.Mgt.) Engineering Physics and Society (B.Eng.Society) Engineering Physics (B.Eng.) Engineering Physics Co-Op (B.Eng.) Engineering Physics (M.A.Sc.) Engineering Physics (M.Eng.) Engineering Physics (PhD) English and Cultural Studies and Mathematics (H.B.A.) English and Cultural Studies (B.A.) English and Cultural Studies (H.B.A.) English and Cultural Studies with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) English (MA) English (PhD) Environmental and Earth Sciences Gateway Environmental Sciences (B.Sc.) Environmental Sciences Co-op (H.B.Sc.) Environmental Sciences (H.B.Sc.) Essential French (Concurrent Certificate) Finance (M.Fin.) Financial Mathematics (M.F.M.) French and Mathematics (H.B.A.) French (B.A.) French (H.B.A.) French (MA) French (PhD) French with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) Gender Studies & Feminist Research (Graduate Diploma) Gender Studies & Feminist Research (MA) Geography and Environmental Sciences Co-op (H.B.Sc.) Geography and Environmental Sciences (H.B.Sc.) Geography and Environmental Studies (H.B.A.) Geography (B.A.) Geography (H.B.A.) Geography (M.A.) Geography (M.Sc.) Geography (Ph.D.) Global Health (M.Sc.) Globalization (M.A.) Health & Society (Ph.D.) Health, Aging and Society (B.A.) Health and Aging (MA) Health and Radiation Physics (M.Sc.) Health and Society (B.A.) Health and Society Specialization in Mental Health and Addiction (H.B.A.) Health, Engineering Science and Entrepreneurship (HESE) Specialization; Health, Engineering Science and Entrepreneurship (HESE) Specialization Co-Op (H.B.H.Sc.) Health Management (MHM) Health Policy (Ph.D.) Health Research Methodology (MD/Ph.D.) Health Research Methodology (M.Sc.) Health Research Methodology (PhD) Health Science Education (M.Sc.) Health Sciences – Biomedical Discovery and Commercialization (H.B.H.Sc.) Health Sciences – Biomedical Sciences Specialization (H.B.H.Sc.) Health Sciences – Child Health Specialization (H.B.H.Sc.) Health Sciences – Global Health Specialization (H.B.H.Sc.) Health Sciences (H.B.H.Sc.) History and Mathematics (H.B.A.) History (B.A.) History (H.B.A.) History (MA) History (Ph.D.) History with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) Human Behaviour – Autism and Behavioural Science Specialization (H.B.A.Sc.) Human Behaviour – Early Childhood Education Specialization (H.B.A.Sc.) Human Behaviour (H.B.A.Sc.) Human Resources Management (Diploma) Humanities 1 Indigenous Studies (H.B.A.) Integrated Biomedical Engineering and Health Sciences (IBEHS) I (B.Eng.BME) Integrated Biomedical Engineering and Health Sciences (IBEHS) I Co-op (B.Eng.BME) Integrated Business & Humanities Program (IBH Program) Integrated Science (H.B.Sc.) Integrated Science I (H.B.Sc.) International Engagement (Concurrent Certificate) International Relations (M.A.) Justice, Political Philosophy, and Law (H.B.A.) Justice, Political Philosophy, and Law with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) Kinesiology (H.B.Sc.Kin.) Kinesiology I (Honours) Kinesiology (M.Sc.) Kinesiology (PhD) Labour Studies (B.A.) Labour Studies (H.B.A.) Labour Studies (M.A.) Labour Studies (Ph.D) Language of Medicine and Health (Concurrent Certificate) Leadership & Cross-Cultural Literacy (Concurrent Certificate) Leadership in Community Engagement (Certificate) Life Sciences – Origins of Disease Specialization (H.B.Sc.) Life Sciences – Sensory Motor Systems Specialization (H.B.Sc.) Life Sciences (B.Sc.) Life Sciences Co-op (H.B.Sc.) Life Sciences Gateway Life Sciences (H.B.Sc.) Linguistics (H.B.A.) Linguistics with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) Manufacturing Engineering (M.Eng. Manufacturing) Manufacturing Engineering Technology Co-op (B.Tech.) Marketing (Certificate) Marketing (Diploma) Materials and Biomedical Engineering (B.Eng.BME) Materials and Biomedical Engineering Co-Op (B.Eng.BME) Materials Engineering and Management (B.Eng.Mgt.) Materials Engineering and Management Co-Op (B.Eng.Mgt.) Materials Engineering and Society (B.Eng.Society) Materials Engineering and Society Co-Op (B.Eng.Society) Materials Engineering (B.Eng.) Materials Engineering Co-Op (B.Eng.) Materials Engineering (M.A.Sc.) Materials Engineering (PhD) Materials Science (M.Sc.) Materials Science (PhD) Mathematical Science (B.Sc.) Mathematics and Computer Science (H.B.Sc.) Mathematics and Physics (H.B.Sc.) Mathematics and Statistics – Mathematics Sub-Plan Co-op (H.B.Sc.) Mathematics and Statistics – Mathematics Sub-Plan (H.B.Sc.) Mathematics and Statistics – Statistics Sub-Plan Co-op (H.B.Sc.) Mathematics and Statistics – Statistics Sub-Plan (H.B.Sc.) Mathematics and Statistics Co-op (H.B.Sc.) Mathematics and Statistics Gateway Mathematics and Statistics (H.B.Sc.) Mathematics (M.Sc.) Mathematics (PhD) Mechanical and Biomedical Engineering (B.Eng.BME) Mechanical and Biomedical Engineering Co-Op (B.Eng.BME) Mechanical Engineering and Management (B.Eng.Mgt.) Mechanical Engineering and Management Co-op (B.Eng.Mgt.) Mechanical Engineering and Society (B.Eng.Society) Mechanical Engineering and Society Co-Op (B.Eng.Society) Mechanical Engineering (B.Eng.) Mechanical Engineering Co-Op (B.Eng.) Mechanical Engineering (M.A.Sc.) Mechanical Engineering (PhD) Mechatronics and Biomedical Engineering (B.Eng.BME) Mechatronics and Biomedical Engineering Co-Op (B.Eng.BME) Mechatronics Engineering and Management (B.Eng.Mgt.) Mechatronics Engineering and Management Co-Op (B.Eng.Mgt.) Mechatronics Engineering and Society (B.Eng.Society) Mechatronics Engineering and Society Co-Op (B.Eng.Society) Mechatronics Engineering (B.Eng.) Mechatronics Engineering Co-Op (B.Eng.) Medical and Biological Physics Co-op (H.B.Sc.) Medical and Biological Physics (H.B.Sc.) Medical Radiation Sciences – Radiography Specialization Medical Radiation Sciences – Ultrasonography Specialization (B.M.R.Sc.) Medical Sciences (MD/Ph.D.) Medical Sciences (M.Sc) Medical Sciences (Ph.D.) Metallurgy of Iron and Steel (Certificate) Midwifery Program (B.H.Sc.) Ministry (Graduate Diploma) Molecular Biology and Genetics Co-op (H.B.Sc.) Molecular Biology and Genetics (H.B.Sc.) Multimedia (H.B.A.) Multimedia with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) Music (B.A.) Music (H.B.Mus.) Music (H.B.Mus.) (Music Cognition) Music Performance (Diploma) Music 1 (B.Mus.) Neuroscience (H.B.Sc.) Neuroscience (M.Sc.) Neuroscience (PhD) Nursing – Basic – Accelerated (F) Stream Nursing – Basic (A) Stream (B.Sc.N.) Nursing – Post Diploma R.P.N. (E) Stream Nursing (M.Sc.) Nursing (Ph.D.) Occupational Therapy (M.Sc.) Payroll Compliance Practitioner (Certificate) Philosophy and Biology (H.B.A.) Philosophy and Mathematics (H.B.A.) Philosophy (B.A.) Philosophy (Christian Theology) (PhD) Philosophy (H.B.A.) Philosophy (MA) Philosophy (PhD) Philosophy with a Specialized Minor in Commerce (H.B.A.) Physician Assistant (B.H.Sc.) Physics and Astronomy (M.Sc.) Physics and Astronomy (PhD) Physics Co-op (H.B.Sc.) Physics (H.B.Sc.) Physiotherapy (M.Sc.) Political Science (H.B.A.) Political Science (M.A.) Political Science (Ph.D.) Political Science Specialization in Public Law and Judicial Studies (H.B.A.) Political Sciences (B.A.) Power and Energy Engineering Technologies Co-op (B.Tech.) Practical Theology (DPT) Primary Health Care Nurse Practioner (Graduate Diploma) Professional Accountancy (Graduate Diploma) Psychology (B.A.) Psychology (M.Sc.) Psychology, Neuroscience & Behaviour – Mental Health Specialization (H.B.A.) Psychology, Neuroscience & Behaviour – Mental Health Specialization (H.B.Sc.) Psychology, Neuroscience & Behaviour – Music Cognition Specialization (H.B.A.) Psychology, Neuroscience & Behaviour – Music Cognition Specialization (H.B.Sc.) Psychology, Neuroscience & Behaviour – Origins Research Specialization (H.B.Sc.) Psychology, Neuroscience & Behaviour (H.B.A.) Psychology, Neuroscience & Behaviour (H.B.Sc.) Psychology (Ph.D.) Public Health (M.P.H.) Radiation Sciences (Medical Physics/Radiation Biology) (M.Sc.) Radiation Sciences (Medical Physics/Radiation Biology) (Ph.D.) Rehabilitation Science (MD/Ph.D.) Rehabilitation Science (M.Sc.) Rehabilitation Science (Ph.D.) Religious Studies (B.A.) Religious Studies (H.B.A.) Religious Studies (MA) Religious Studies (PhD) Social Gerontology (Ph.D.) Social Psychology (H.B.A.) Social Sciences I (B.A.) Social Work (B.S.W.) Social Work (G.Dip.) Social Work (H.B.S.W.) Social Work (MSW) Social Work (PhD) Sociology (B.A.) Sociology (H.B.A.) Sociology (M.A.) Sociology (PhD) Sociology (Specialist Option) (H.B.A.) Software and Biomedical Engineering (B.Eng.BME) Software and Biomedical Engineering Co-Op (B.Eng.BME) Software Engineering – Embedded Systems (B.Eng.) Software Engineering – Game Design (B.Eng.) Software Engineering and Management (B.Eng.Mgt.) Software Engineering and Management Co-Op (B.Eng.Mgt.) Software Engineering and Society (B.Eng.Society) Software Engineering and Society Co-op (B.Eng.Society) Software Engineering (B.Eng.) Software Engineering Co-Op – Embedded Systems (B.Eng.) Software Engineering Co-Op – Game Design (B.Eng.) Software Engineering Co-op (B.Eng.) Software Engineering (M.A.Sc) Software Engineering (Ph.D) Software Engineering Technology Co-op (B.Tech.) Speech Language Pathology (M.Sc.) Statistics (M.Sc.) Studio Art (H.B.F.A.) Studio Art 1 (B.F.A.) Technology (Certificate) Technology, Entrepreneurship and Innovation (M.T.E.I.) Technology Leadership (Certificate) Theatre & Film Studies (B.A.) Theatre & Film Studies (H.B.A.) Theological Studies (MTS) Undergraduate Medical (M.D.) Program UNENE Nuclear Engineering (Graduate Diploma) UNENE Nuclear Engineering (M.Eng.) Water Without Borders (Graduate Diploma) Web Design and Development (Certificate)

Những tiến bộ mới nhất


Ngành đào tạo

Video

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Green & Ross (0.5 km)
Trung bình 6 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (3.84 km)
Trung bình 2 đánh giá
Active Tool Repair (6.92 km)
Dưới trung bình 1 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (4.52 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
Activa Clinics- Hamilton (2.18 km)
Dưới trung bình 3 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
McMaster University (0.15 km)
Khá 7 đánh giá
Mixed Media (0.9 km)
Tốt 3 đánh giá
Buffed Nail Bar (0.95 km)
Trung bình 12 đánh giá
Grain & Grit Beer Co. (0.95 km)
Tốt 15 đánh giá
Relax Beauty (0.97 km)
Dưới trung bình 1 đánh giá
Nhà hàng
La Piazza (0.41 km)
Khá 4 đánh giá
Williams Fresh Cafe (0.01 km)
0 đánh giá
The Phoenix Bar & Grill (0.08 km)
Khá 19 đánh giá
East Meets West Bistro (0.18 km)
Trung bình 2 đánh giá
Tim Hortons (0.2 km)
Khá 3 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
 • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.