Northwestern Polytechnic

 • $18,360
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm chứng nhận Quản trị Kinh doanh bao gồm các phụ phí
10726 106 Ave, Grande Prairie, AB T8V 4C4
Công lập Trường

Northwestern Polytechnic

10726 106 Ave, Grande Prairie, AB T8V 4C4
 • $18,360
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm chứng nhận Quản trị Kinh doanh bao gồm các phụ phí
 • PGWP
 • IELTS
 • 6
 • Trợ cấp
 • DLI
 • O19391056654

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Nâng cấp học tập Công nghệ sức khỏe động vật Chương trình học nghề Cử nhân Nghệ thuật – Nhân chủng học Cử nhân Nghệ thuật – Nghệ thuật và Thiết kế Cử nhân Nghệ thuật – Tội phạm học, tiền chuyên nghiệp Cử nhân Nghệ thuật – Kịch Cử nhân Nghệ thuật – Kinh tế học Cử nhân Nghệ thuật – Tiếng Anh Cử nhân Nghệ thuật – Lịch sử Cử nhân Nghệ thuật – Báo chí, tiền chuyên nghiệp Cử nhân Nghệ thuật – Toán học Cử nhân Nghệ thuật – Ngôn ngữ hiện đại và nghiên cứu văn hóa Cử nhân Nghệ thuật – Âm nhạc Cử nhân Nghệ thuật – Triết học Cử nhân Nghệ thuật – Khoa học chính trị Cử nhân Nghệ thuật – Tâm lý học Cử nhân Nghệ thuật – Giải trí, Thể thao và Du lịch, Chuyển nhượng Đại học Cử nhân Nghệ thuật – Công tác xã hội, tiền chuyên nghiệp Cử nhân Nghệ thuật – Xã hội học Cử nhân Nghệ thuật- Luật, Tiền chuyên nghiệp Cử nhân Thương mại – Quản lý/Thương mại, Chuyển nhượng Đại học Cử nhân Thương mại – Chuyển nhượng của Đại học Alberta Cử nhân Thương mại -đa dạng của việc chuyển nhượng Calgary Cử nhân Giáo dục – Giáo dục Giáo dục Chương trình hợp tác Bắc Cử nhân Giáo dục – Chương trình chuyển nhượng Cử nhân Giáo dục- Chuyển giao Đại học Tiểu học Cử nhân Giáo dục- Chuyển giao Đại học Thiếu niên Cử nhân chuyển đổi mỹ thuật -Truyền Cử nhân chuyển nhượng của Đại học Kinesiology Cử nhân Quản lý- Đại học Lethbridge chuyển nhượng Cử nhân âm nhạc – âm nhạc, chuyển trường đại học Cử nhân Khoa học – Nông nghiệp Cử nhân Khoa học – Sức khỏe Động vật Cử nhân Khoa học – Hóa sinh Cử nhân Khoa học – Khoa học sinh học Cử nhân Khoa học – Sinh học tế bào Cử nhân Khoa học – Hóa học Cử nhân Khoa học – Khoa học điện toán Cử nhân Khoa học – Khoa học Trái đất và Khí quyển Cử nhân Khoa học – Kỹ thuật Cử nhân Khoa học – Khoa học bảo tồn và môi trường Cử nhân Khoa học – Lâm nghiệp Cử nhân Khoa học – Chung Cử nhân Khoa học – Địa vật lý Cử nhân Khoa học – Sinh thái con người Cử nhân Khoa học – Miễn dịch học và Nhiễm trùng Cử nhân Khoa học – Kinesiology, chuyển trường đại học Cử nhân Khoa học – Toán học Cử nhân Khoa học – Khoa học thần kinh Cử nhân Khoa học – Điều dưỡng (Bằng cấp hợp tác) Cử nhân Khoa học – Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm Cử nhân Khoa học – Cổ sinh vật học Cử nhân Khoa học – Dược lý học Cử nhân Khoa học – Vật lý Cử nhân Khoa học – Sinh lý học Cử nhân Khoa học – Tâm lý học Cử nhân Khoa học – Thống kê Cử nhân Công tác Xã hội – Hoàn thành bằng (Đại học Calgary) Quản trị kinh doanh và chỉ định chuyên nghiệp thương mại Giấy chứng nhận quản trị kinh doanh Văn bằng quản trị kinh doanh Văn bằng Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Kế toán Văn bằng Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Dịch vụ Tài chính Văn bằng Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Quản lý Văn bằng Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Tiếp thị Chứng chỉ công nghệ hệ thống máy tính Văn bằng công nghệ hệ thống máy tính Hệ thống điện toán & thông tin, hoàn thành bằng cấp Giấy chứng nhận an ninh mạng Dữ liệu phân tích chứng nhận Truyền thông kỹ thuật số và Chứng chỉ tiếp thị Bằng tốt nghiệp về Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp Giấy chứng nhận học tập sớm và chăm sóc trẻ em Bằng tốt nghiệp học tập và chăm sóc trẻ em sớm Trợ lý giáo dục Công nghệ mới nổi cho chứng chỉ người quản lý Giấy chứng nhận khởi nghiệp Tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai Giấy chứng nhận kỹ thuật viên Harley-Davidson Chứng chỉ Chăm sóc Sức khỏe Giấy chứng nhận cần thiết nguồn nhân lực Bằng tốt nghiệp Kinesiology Kinesiology, Đại học chuyển nhượng kết hợp Giấy chứng nhận quản lý cần thiết Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Chứng chỉ Microsoft Office Giấy chứng nhận cơ khí xe máy Bằng tốt nghiệp âm nhạc Quản trị văn phòng -Chuyên gia hành chính được chứng nhận (CCAP) được chứng nhận Giấy chứng nhận quản trị văn phòng Giấy chứng nhận quản trị văn phòng – Sổ sách cơ bản Giấy chứng nhận quản trị văn phòng – Văn phòng pháp lý Giấy chứng nhận quản trị văn phòng – dầu khí Chứng chỉ trực tuyến về Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp Giấy chứng nhận kỹ thuật viên và vật liệu Bằng tốt nghiệp huấn luyện cá nhân Giấy chứng nhận kỹ thuật điện, hạng tư Giấy chứng nhận kỹ thuật điện, hạng ba Bằng tốt nghiệp y tá thực tế Cử nhân Khoa học Tiền chuyên nghiệp – Nông nghiệp hoặc Quản lý kinh doanh thực phẩm Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – Chiropractic Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – Vệ sinh nha khoa Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – Nha khoa Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – Chuyên gia dinh dưỡng Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – Quản lý kinh doanh rừng Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – Khoa học phòng thí nghiệm y tế Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – Y học Cử nhân Khoa học Tiền chuyên nghiệp – Nhiệm kỳ Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – dược phẩm Cử nhân Khoa học Tiền chuyên nghiệp-Y học tiền thẩm phán Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – Xạ trị Cử nhân khoa học tiền chuyên nghiệp – Y học phục hồi chức năng Mua chứng chỉ chuyên nghiệp Dịch vụ chứng chỉ pin màu xanh lam xuất sắc Chứng chỉ cơ bản giám sát Kỹ thuật viên dịch vụ ThinkBig Chứng chỉ thư ký đơn vị Nghệ thuật và thiết kế thị giác – Bằng tốt nghiệp Giấy chứng nhận thiết kế web Hàn giấy chứng nhận trước khi làm việc Academic Upgrading Animal Health Technology Apprenticeship programs Bachelor of Arts – Anthropology Bachelor of Arts – Art and Design Bachelor of Arts – Criminology, Pre-Professional Bachelor of Arts – Drama Bachelor of Arts – Economics Bachelor of Arts – English Bachelor of Arts – History Bachelor of Arts – Journalism, Pre-Professional Bachelor of Arts – Mathematics Bachelor of Arts – Modern Languages and Cultural Studies Bachelor of Arts – Music Bachelor of Arts – Philosophy Bachelor of Arts – Political Science Bachelor of Arts – Psychology Bachelor of Arts – Recreation, Sport and Tourism, University Transfer Bachelor of Arts – Social Work, Pre-Professional Bachelor of Arts – Sociology Bachelor of Arts- Law, Pre-Professional Bachelor of Commerce – Management/Commerce, University Transfer Bachelor of Commerce – University of Alberta Transfer Bachelor of Commerce -University of Calgary Transfer Bachelor of Education – Teacher Education North Collaborative Degree Program Bachelor of Education – Transfer Program Bachelor of Education- Elementary Route University Transfer Bachelor of Education- Secondary Route University Transfer Bachelor of Fine Arts -University Transfer Bachelor of Kinesiology University Transfer Bachelor of Management- University of Lethbridge Transfer Bachelor of Music – Music, University Transfer Bachelor of Science – Agriculture Bachelor of Science – Animal Health Bachelor of Science – Biochemistry Bachelor of Science – Biological Sciences Bachelor of Science – Cell Biology Bachelor of Science – Chemistry Bachelor of Science – Computing Science Bachelor of Science – Earth and Atmospheric Sciences Bachelor of Science – Engineering Bachelor of Science – Environmental and Conservation Sciences Bachelor of Science – Forestry Bachelor of Science – General Bachelor of Science – Geophysics Bachelor of Science – Human Ecology Bachelor of Science – Immunology and Infection Bachelor of Science – Kinesiology, University Transfer Bachelor of Science – Mathematics Bachelor of Science – Neuroscience Bachelor of Science – Nursing (Collaborative Degree) Bachelor of Science – Nutrition and Food Science Bachelor of Science – Paleontology Bachelor of Science – Pharmacology Bachelor of Science – Physics Bachelor of Science – Physiology Bachelor of Science – Psychology Bachelor of Science – Statistics Bachelor of Social Work – Degree Completion (University of Calgary) Business Administration and Commerce Professional Designations Business Administration Certificate Business Administration Diploma Business Administration Diploma – Accounting Major Business Administration Diploma – Financial Services Major Business Administration Diploma – Management Major Business Administration Diploma – Marketing Major Computer Systems Technology Certificate Computer Systems Technology Diploma Computing & Information Systems, Degree Completion Cybersecurity Certificate Data Analytics Certificte Digital Media and Marketing Certificate Diploma in Occupational Health & Safety Early Learning and Child Care Certificate Early Learning and Child Care Diploma Educational Assistant Emerging Technology for Managers Certificate Entrepreneurship Certificate French as a Second Language Harley-Davidson Technician Certificate Health Care Aide Certificate Human Resources Essentials Certificate Kinesiology Diploma Kinesiology, University Transfer Combined Degrees Management Essentials Certificate Master of Business Administration Microsoft Office Certifications Motorcycle Mechanic Certificate Music Diploma Office Administration -Canadian Certified Administrative Professional (CCAP) Office Administration Certificate Office Administration Certificate – Basic Bookkeeping Office Administration Certificate – Legal Office Office Administration Certificate – Oil and Gas Online Certificate in Occupational Health & Safety Parts and Materials Technician Certificate Personal Trainer Diploma Power Engineering Certificate, Fourth Class Power Engineering Certificate, Third Class Practical Nurse Diploma Pre-professional Bachelor of Science – Agriculture or Food Business Management Pre-professional Bachelor of Science – Chiropractic Pre-professional Bachelor of Science – Dental Hygiene Pre-professional Bachelor of Science – Dentistry Pre-professional Bachelor of Science – Dietician Pre-professional Bachelor of Science – Forest Business Management Pre-professional Bachelor of Science – Medical Laboratory Science Pre-professional Bachelor of Science – Medicine Pre-professional Bachelor of Science – Optometry Pre-professional Bachelor of Science – Pharmacy Pre-professional Bachelor of Science – Pre-Veterinary Medicine Pre-professional Bachelor of Science – Radiation Therapy Pre-professional Bachelor of Science – Rehabilitation Medicine Purchasing Professional Certificate Service Excellence Blue Pin Certificate Supervision Fundamentals Certificate ThinkBIG Service Technician Unit Clerk Certificate Visual Arts and Design – Diploma Web Design Certificate Welding Pre-Employment Certificate

Những tiến bộ mới nhất


Ngành đào tạo

Video

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
College & Community Health Centre (0.12 km)
Tệ 2 đánh giá
Michaels (3085.53 km)
Trung bình 49 đánh giá
The Canadian Brewhouse (0.31 km)
Trung bình 24 đánh giá
Holiday Inn Hotel & Suites Grande Prairie-Conference Ctr (0.58 km)
Trung bình 8 đánh giá
Gateway Motor Inn (0.65 km)
Dưới trung bình 3 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Michaels (3085.53 km)
Trung bình 49 đánh giá
Podollan Inn & Spa (0.54 km)
Khá 12 đánh giá
Vivacious Nails & Lounges (1.38 km)
Khá 3 đánh giá
Picture Perfect Frame & Gallery (1.42 km)
Tốt 1 đánh giá
Elite Health and Performance (1.55 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Quiznos (0.14 km)
Dưới trung bình 3 đánh giá
Fatburger (0.22 km)
Khá 8 đánh giá
Subway (0.14 km)
0 đánh giá
Jake's Down South (0.24 km)
0 đánh giá
Tokyo Ichiban Japanese Restaurant (0.27 km)
Khá 16 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
 • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.