• PGWP
  • không
  • DLI
  • O114867912617

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Ballet / Jazz 1 (Chương trình Thanh niên) Ba lê cho người lớn Ballet (Chương trình Thanh niên) Khiêu vũ đương đại cho người lớn Khiêu vũ đương đại (Chương trình Thanh niên) Jazz đương đại cho người lớn Creative Jazz/Intro Ballet (Chương trình Thanh niên) Hip Hop & Breakin ‘(Chương trình Thanh niên) Hip hop cho người lớn Jazz cho người lớn Jazz (Chương trình Thanh niên) Chương trình Junior, Cấp 4/5/5+ Kỹ thuật nafro cho người lớn Chương trình chuyên nghiệp BÀI TẬP STYBOOK (Chương trình Thanh niên) Nhấn vào người lớn Nhấn (Chương trình Thanh niên) Ballet / Jazz 1 (Youth Program) Ballet for Adults Ballet (Youth Program) Contemporary Dance for Adults Contemporary Dance (Youth Program) Contemporary Jazz for Adults Creative Jazz/Intro Ballet (Youth Program) Hip Hop & Breakin’ (Youth Program) Hip Hop for Adults Jazz for Adults Jazz (Youth Program) Junior Program, Level 4/5/5+ NAfro Technique for Adults Professional Program Storybook Dance (Youth Program) Tap for Adults Tap (Youth Program)

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Builders (1.12 km)
Tệ 1 đánh giá
Across the Board Game Cafe (0.01 km)
Khá 10 đánh giá
King's Head Pub (0.1 km)
Khá 73 đánh giá
Pan Am Boxing & Athletic Club (0.11 km)
Tốt 1 đánh giá
Tara Davis Studio Boutique (0.13 km)
Tốt 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Winnipeg Folk Festival (0.01 km)
Tốt 2 đánh giá
Mariaggi's Theme Suite Hotel & Spa (0.11 km)
Tốt 7 đánh giá
Into The Music (0.12 km)
Tốt 5 đánh giá
Sutton Smithworks (0.14 km)
Tốt 1 đánh giá
Tara Davis Studio Boutique (0.13 km)
Tốt 2 đánh giá
Nhà hàng
Across the Board Game Cafe (0.01 km)
Khá 10 đánh giá
Bodegoes (0.02 km)
Khá 3 đánh giá
Smoke's Poutinerie (0.04 km)
Khá 52 đánh giá
Cordova Tapas & Wine (0.05 km)
Trung bình 7 đánh giá
Goldies Fries (0.21 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.