• PGWP
  • không
  • DLI
  • O19330780272

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Cử nhân Nghệ thuật về Thần học Kinh Thánh Cử nhân Nghệ thuật Lãnh đạo Gia đình & Trẻ em Cử nhân Nghệ thuật trong Cơ sở Tư vấn Cử nhân Nghệ thuật trong nghiên cứu liên văn hóa Cử nhân Nghệ thuật Lãnh đạo âm nhạc Cử nhân Nghệ thuật không phải vì lợi nhuận lãnh đạo tổ chức Cử nhân Nghệ thuật về Thần học Mục vụ Cử nhân Nghệ thuật Lãnh đạo Thanh niên Giấy chứng nhận Kinh thánh Chứng chỉ Bộ Trẻ em & Gia đình Bằng tốt nghiệp mục vụ trẻ em và gia đình Giấy chứng nhận Kinh Thánh chung Văn bằng Kinh Thánh nói chung Không phải cho Giấy chứng nhận lãnh đạo tổ chức lợi nhuận Omega Toàn cầu Chứng chỉ tiền đại học một năm Bằng tốt nghiệp thần học mục vụ Romer | Công nhận chứng chỉ yêu cầu giáo dục của Bộ Chứng chỉ Bộ Thanh niên & Romer Chứng chỉ Bộ Thanh niên Bachelor of Arts in Biblical Theology Bachelor of Arts in Child & Family Leadership Bachelor of Arts in Counselling Foundations Bachelor of Arts in Intercultural Studies Bachelor of Arts in Music Leadership Bachelor of Arts in Not For Profit Organizational Leadership Bachelor of Arts in Pastoral Theology Bachelor of Arts in Youth Leadership Bible Certificate Child & Family Ministry Certificate Child and Family Ministry Diploma General Bible Certificate General Bible Diploma Not for Profit Organizational Leadership Certificate OMEGA Global One Year Pre-University Certificate Pastoral Theology Diploma RoMER Recognition of Ministry Education Requirements Certificate Youth Ministry & ROMER Certificate Youth Ministry Certificate

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Life Chiropractic (25.64 km)
Tốt 3 đánh giá
Active Body Burnaby (48.71 km)
Tốt 7 đánh giá
Active Baby - Langley (26.96 km)
Trung bình 5 đánh giá
Bodywork For the Active (34.05 km)
Tốt 3 đánh giá
Active Electric (40.45 km)
Tốt 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Labours of Love Heirloom Sewing (1.47 km)
Tốt 1 đánh giá
Creative Edge School of Arts (3.19 km)
Tốt 1 đánh giá
Frameworks Picture Framing (3.84 km)
Tốt 1 đánh giá
Food For Thought (4.22 km)
Tốt 2 đánh giá
Foxglove Floral Cafe (4.24 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Tavern on the Green (1.6 km)
Tốt 2 đánh giá
Kira Sushi (3.19 km)
Trung bình 3 đánh giá
Cafe Amarti (3.19 km)
Khá 18 đánh giá
Rendezvous Restaurant (3.21 km)
Trung bình 14 đánh giá
Panago Pizza (3.19 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen