• PGWP
  • không
  • DLI
  • O245272133587

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Chương trình trình điều khiển lớp bốn (bị hạn chế hoặc không giới hạn) Chương trình đào tạo lái xe chuyên nghiệp lớp một Chương trình trình điều khiển cơ bản của lớp một Lớp một phí bảo hiểm Chương trình lái xe chuyên nghiệp lớp một Chương trình 88 giờ lớp một Chương trình lái xe lớp ba Chương trình lái xe lớp hai Đào tạo vận hành máy đào Đào tạo thiết bị hạng nặng bốn mảnh Nhà điều hành đa thiết bị và lớp một Đào tạo thiết bị hạng nặng ba mảnh Chương trình kỹ thuật viên thiết bị nặng 21 tuần Class Four Driver Program (Restricted or Unrestricted) Class One Advanced Professional Driver Training Program Class One Basic Driver Program Class One Premium Class One Professional Driver Program Class One 88 Hour Program Class Three Driver Program Class Two Driver Program Excavator Operator Training Four Piece Multi Heavy Equipment Training Multi Equipment Operator and Class One Three Piece Multi Heavy Equipment Training 21 Week Heavy Equipment Technician Program

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
OKGN Supplement Formerly Active Body Nutrition (35.44 km)
Tốt 3 đánh giá
Kitchen Pro (0.05 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
Wild Ambition (0.91 km)
Khá 3 đánh giá
BARE Wine Tours (1.24 km)
Tốt 3 đánh giá
Bennison Construction Group (1.74 km)
Tốt 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Express Gift Baskets (0.65 km)
Khá 1 đánh giá
Kelowna Family YMCA (2.38 km)
Dưới trung bình 6 đánh giá
Value Village (3.37 km)
Dưới trung bình 14 đánh giá
Nancy's Nails & Spa (3.41 km)
Dưới trung bình 14 đánh giá
Mary Jane's Headquarters (3.43 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
McDonald's (0.55 km)
Dưới trung bình 8 đánh giá
Bonanza Meats And Deli (0.58 km)
Tốt 4 đánh giá
Okanagan Pizza (0.9 km)
Trung bình 19 đánh giá
T & A Drilling & Blasting Corporation (1.28 km)
0 đánh giá
Mexican Cravings (1.57 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen