• PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O19333179582

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Phi công vận tải hàng không Giấy phép thí điểm thương mại Cao đẳng Conestoga – Hàng không Xếp hạng giảng viên bay Gói kiểm tra trình độ công cụ (IPC) Xếp hạng dụng cụ & Trường Ground Xếp hạng nhiều động cơ Đánh giá ban đêm Giấy phép thí điểm riêng Giấy phép thí điểm giải trí Đại học Waterloo – Hàng không (BSC hoặc BES) Xếp hạng vfr-over-the-top Airline Transport Pilot Commercial Pilot Licence Conestoga College – Aviation Flight Instructor Rating Instrument Proficiency Check (IPC) Package Instrument Ratings & Ground School Multi-Engine Rating Night Rating Private Pilot Licence Recreational Pilot Permit University of Waterloo – Aviation (BSc or BES) VFR-over-the-top Rating

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Towing & Recovery (3.59 km)
Tệ 1 đánh giá
Active Towing & Recovery Services (3.59 km)
Tệ 1 đánh giá
Active Appliance (7.32 km)
Tệ 1 đánh giá
Active Green & Ross Tire and Auto Centre (7.03 km)
Dưới trung bình 6 đánh giá
Active Appliance Repair (7.23 km)
Tệ 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Equestrian Arts (2.23 km)
Trung bình 2 đánh giá
Full Spectrum Defense (3.81 km)
Tốt 1 đánh giá
Tinker TradeSpaces (5.92 km)
Tốt 1 đánh giá
Eyesurf (6.8 km)
Tốt 1 đánh giá
HURON Nail Salon & Spa (7.8 km)
Khá 3 đánh giá
Nhà hàng
Runway's Cafe (0.03 km)
Dưới trung bình 7 đánh giá
Subway Restaurants (2.34 km)
0 đánh giá
Delicious Pizza (2.34 km)
Khá 4 đánh giá
Napoli Pizzeria (2.96 km)
Khá 1 đánh giá
Jumbo Dragon (3.15 km)
Khá 21 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen