UNB và Port Saint John Đẩy Mạnh Giải Pháp Khử Cacbon Trong Ngành Vận Tải Biển

Port Saint John
Ảnh: University of New Brunswick

University of New Brunswick – Sự hợp tác giữa Khoa Kinh doanh tại cơ sở Saint John của Đại học New Brunswick (UNB) và Cảng Saint John đã mở ra một sân chơi thực tế cho 150 sinh viên nhằm giải quyết các thách thức về môi trường đang đặt ra cho ngành công nghiệp. Qua đó, các bạn sinh viên được kêu gọi tập trung vào vấn đề khử cacbon và tăng tính bền vững, một mục tiêu quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hiện nay.

David Marshall, trợ lý giáo sư tại khoa Kinh doanh, cùng với phó hiệu trưởng Greg Fleet, đã hướng dẫn các bạn trong suốt học kỳ mùa thu, là một phần của Sáng kiến Bền vững và Khử cacbon tại Port Saint John. Dự án này được hỗ trợ bởi Sáng kiến Học tập Tích hợp Công việc Đổi mới (I-WIL) của Chính phủ Canada và Giáo dục Hợp tác và Học tập Tích hợp Công việc Canada (CEWIL Canada) iHUB, mục đích chính là thúc đẩy trải nghiệm học tập tích hợp công việc sau trung học.

port saint john students

Các sinh viên kinh doanh từ UNB đã làm việc với các quan chức của Port Saint John trong một buổi thảo luận để đưa ra các giải pháp đề xuất cho quá trình khử cacbon và tính bền vững. Ảnh: University of New Brunswick

Charlene Marion, giám đốc WIL tại CEWIL Canada, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ rào cản và tăng khả năng tiếp cận với các trải nghiệm học tập tích hợp công việc cho tất cả học sinh sau trung học. Marshall miêu tả dự án là “một sự kết hợp được thực hiện như trên thiên đường,” nhấn mạnh vai trò quan trọng của Port Saint John trong kinh tế và môi trường khu vực, và sự hợp tác này mang lại trải nghiệm ý nghĩa và thiết thực cho sinh viên, giúp họ kết nối với một vấn đề toàn cầu trong quy mô địa phương.

Các bạn sinh viên từ các chương trình ĐH và MBA đã tham gia, bao gồm những người đang học các khóa học như Cách thức hoạt động của Doanh nghiệp, Các vấn đề trong Kinh doanh và Xã hội cũng như Tư duy Thiết kế & Hệ thống. Điều này bao gồm sinh viên từ các khoa kinh doanh, nghệ thuật, khoa học máy tính và y tế.

Dự án đạt đến đỉnh cao với chuyến tham quan toàn bộ cơ sở vật chất của Cảng, và khoảng 80 sinh viên tham gia buổi thảo luận cùng các nhân viên của Cảng. Qua quy trình chín bước độc đáo, sinh viên đã khám phá và hình dung ra một loạt các tiềm năng tương lai liên quan đến quá trình khử cacbon và tính bền vững. Các bài tập như “khám nghiệm trước khi chết” đã thúc đẩy các bạn suy nghĩ sâu sắc hơn về tương lai mình mong muốn và đạt được.

Tất cả công việc của sinh viên sẽ được chắt lọc thành báo cáo cuối cùng gửi cho Cảng, giúp đóng góp vào các chiến lược thực tế của họ trong tương lai. Qua đó, sinh viên học hỏi các công cụ phân tích kinh doanh tiêu chuẩn như phân tích SWOT và PESTEL, và tham gia vào quá trình đánh giá rủi ro.

Sự hợp tác này không chỉ cung cấp một nền tảng học tập vững chắc cho sinh viên mà còn đóng góp vào nỗ lực chung của toàn ngành trong việc giải quyết vấn đề khử cacbon, từ đó hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh