University of Victoria thúc đẩy sự thay đổi trong chính sách rượu ở Canada: Định hình tương lai an toàn

CISUR director and lead of the CAPE project, Dr. Tim Naimi. Credit: Darren Stone

Vượt lên khó khăn và thách thức, Đại học Victoria (UVic) tiếp tục dẫn đầu một dự án lớn, với mục tiêu đưa ra các giải pháp táo bạo và chi tiết để khắc phục những thất bại trong chính sách rượu hiện tại của Canada. Các tin tức về tác hại và sự lãng phí vào đồ uống có cồn đã không ngừng gia tăng sau đại dịch COVID. Với sự hợp tác chặt chẽ, nhà nghiên cứu từ khắp Canada đã được tập hợp trong dự án Đánh giá Chính sách về Rượu của Canada (CAPE), dưới sự lãnh đạo của Viện nghiên cứu sử dụng chất kích thích Canada (CISUR) tại UVic. Sau khi đánh giá chính sách kiểm soát rượu từ liên bang đến các tỉnh bang và vùng lãnh thổ, các chuyên gia đã công bố kết quả của họ cùng với các giải pháp dựa trên bằng chứng để cải thiện sức khỏe và sự hạnh phúc.

Kết quả tổng thể của CAPE theo tỉnh và vùng lãnh thổ. Tín dụng: CISUR
Đánh giá chính sách về rượu của Canada (CAPE) đã xem xét mức độ hiệu quả của các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada trong việc thực hiện các chính sách về rượu, cùng bằng chứng về việc bảo vệ sức khỏe và an toàn công cộng.

 

Tiến sĩ Tim Naimi, Giám đốc CISUR và người dẫn dắt Dự án CAPE, khẳng định rằng cần có những thay đổi lớn hơn trong môi trường uống rượu, hơn là chỉ yêu cầu cá nhân cắt giảm việc uống rượu. Dự án này không chỉ cung cấp bức tranh đầy thách thức về tình trạng chính sách rượu hiện tại, mà còn đề xuất giải pháp. Một bài báo cáo chi tiết đã được CAPE chuẩn bị cho mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ, cũng như chính phủ liên bang, đánh giá 11 lĩnh vực chính sách khác nhau bao gồm giá và thuế. Đồng thời, dự án đưa ra khuyến nghị phù hợp về cách họ có thể cải thiện tình trạng và củng cố các chính sách hỗ trợ sức khỏe cộng đồng.

Naimi chia sẻ một số khuyến nghị bao gồm việc thiết lập mức giá tối thiểu gắn liền với nồng độ cồn, được chỉnh sửa theo lạm phát, chuyển việc quản lý và bán rượu cho chính phủ, tập trung vào sức khỏe hơn là tài chính, giảm giờ bán, và nhiều đề xuất khác. Đánh giá CAPE về chính sách rượu đã tiếp tục phản ánh sự xói mòn trong các chính sách về rượu, nơi chỉ tập trung vào sức khỏe cộng đồng, mặc dù có sự cố gắng rõ rệt từ phía chính phủ.

Dự án CAPE đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức hàng đầu trong cùng lĩnh vực, như Trung tâm Nghiện ngập và Sức khỏe Tâm thần (CAMH), Đại học Western, Đại học St Francis Xavier, Đại học Dalhousie và Viện Thông tin Y tế Canada. Mỗi tổ chức đều đã cống hiến nhiều cho dự án này, hỗ trợ việc tạo ra tiêu chí chấm điểm dựa trên bằng chứng, thu thập dữ liệu và đảm bảo sự chính xác.

Dự án CAPE như một ngọn hải đăng, chỉ đường cho những ai muốn thay đổi, mở đường cho một tương lai an toàn hơn trong việc sử dụng bia rượu ở Canada. Điều mà không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân mà còn tạo ra tác động tích cực đối với toàn xã hội.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh