Viện McDonald thu hút 45,5 triệu đô tài trợ liên bang để tiên phong nghiên cứu vật lý hạt vũ trụ

Viện McDonald nhận được 45,5 triệu đô la hỗ trợ của liên bang
Ảnh: Queen’s University

Queen’s University – Viện McDonald, một đơn vị nghiên cứu vật lý hàng đầu trong lĩnh vực hạt vũ trụ tại Canada, vừa nhận được khoản hỗ trợ 45,5 triệu đô từ chính phủ liên bang. Khoản tài trợ này nhấn mạnh cam kết của Canada đối với nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiên văn học và vật lý hạt, nơi mà các câu hỏi lớn về bản chất của vũ trụ và các hạt hạ nguyên tử như neutrino đang được khám phá.

Vật lý hạt vũ trụ đang tìm hiểu những câu hỏi cốt lõi của khoa học hiện đại, bao gồm cả nghiên cứu về vật chất tối – chiếm tới 80% tổng vật chất trong vũ trụ. Những nỗ lực nghiên cứu này không chỉ góp phần giải quyết các thắc mắc lâu đời của nhân loại mà còn đặt Canada vào vị trí dẫn đầu trên trường quốc tế trong lĩnh vực này.

Từ khi thành lập vào năm 2016, Viện McDonald đã đóng một vai trò trung tâm trong việc phối hợp nghiên cứu và cộng tác giữa các nhà khoa học trên khắp Canada và với các đối tác quốc tế. Viện có trụ sở tại Đại học Queen và là một phần của mạng lưới nghiên cứu bao gồm 11 trường đại học đối tác và sáu viện nghiên cứu, gồm SNOLAB và nhiều tổ chức khác.

Lịch sử của Canada trong việc hỗ trợ nghiên cứu khoa học đã chứng minh sự cam kết bền vững trong việc thúc đẩy và tiên phong các nghiên cứu quốc tế. Viện McDonald với sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ này, tiếp tục sứ mệnh lãnh đạo khoa học toàn cầu và góp phần vào các phát hiện khoa học lớn, thể hiện qua những thành tựu đáng kể như Giải Nobel Vật lý 2015.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh