WatSPEED ra mắt chương trình sử dụng AI để cách mạng hóa chăm sóc sức khỏe Canada!

WatSPEED ra mắt chương trình AI mới để chuyển đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada |  tin tức Waterloo
Ảnh: University of Waterloo

University of Waterloo – WatSPEED, bộ phận giáo dục chuyên nghiệp và điều hành tại Đại học Waterloo, đang tiên phong trong việc chuyển đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe Canada thông qua việc triển khai một chương trình mới mang tên “Tận dụng AI để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Canada“. Chương trình này, dự kiến khởi động vào tháng 5 năm 2024, nhằm trang bị cho các lãnh đạo và điều hành cấp cao kiến thức và công cụ cần thiết để tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao kết quả chăm sóc bệnh nhân.

Sanjeev Gill, phó chủ tịch, Giám đốc điều hành và đổi mới của WatSPEED, chia sẻ về quá trình nhận thức về tiềm năng của AI sau sự ra đời của ChatGPT và các công nghệ AI tổng quát khác, nhấn mạnh sự quan trọng của việc giáo dục các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe về AI. Để phát triển chương trình, WatSPEED đã tổ chức các nhóm tập trung với các nhà lãnh đạo hàng đầu về chăm sóc sức khỏe và dữ liệu sức khỏe từ cả khu vực công và tư nhân tại Ottawa, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giáo dục về AI trong lĩnh vực này.

Chương trình này sẽ khám phá các ứng dụng tiềm năng của AI trong chăm sóc sức khỏe, từ việc nâng cao độ chính xác của chẩn đoán và cá nhân hóa kế hoạch điều trị đến việc tạo điều kiện chăm sóc từ xa và hợp lý hóa các nhiệm vụ hành chính. Việc tích hợp AI vào hệ thống chăm sóc sức khỏe được coi là cơ hội quan trọng để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cuối cùng là nâng cao phúc lợi của người dân Canada.

Giáo sư John Hirdes, giám đốc chương trình và là giáo sư tại Trường Khoa học Y tế Công cộng, dẫn dắt việc phát triển chương trình giảng dạy, nhấn mạnh tác động sâu rộng và phức tạp của AI đối với tất cả khía cạnh của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Chương trình này cũng đề cập các vấn đề đạo đức trong việc áp dụng AI, nhấn mạnh sự cần thiết của việc học hỏi về đạo đức và luật pháp liên quan đến AI.

Chương trình cung cấp một mô hình kết hợp giữa học trực tuyến và trực tiếp, đáp ứng nhu cầu và sở thích học tập đa dạng, bao gồm bốn đợt chạy nước rút điều hành trực tuyến và một sự kiện trực tiếp kéo dài cả ngày ở Toronto. Sự kết hợp này không chỉ đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi mà còn tạo điều kiện cho sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe.

Chương trình “Tận dụng AI để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Canada” mở cửa đăng ký, mời gọi các nhà lãnh đạo học hỏi và phát triển kỹ năng quan trọng để tích hợp AI vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh