Chương trình Cử nhân Tư pháp Hình sự Mới tại Cao đẳng Lethbridge: Cơ hội Mới cho Sinh viên

Ảnh: Lethbridge College

Trường Cao đẳng Lethbridge sẽ chào đón sinh viên đầu tiên tham gia Chương trình Cử nhân Tư pháp Hình sự vào tháng 9, đánh dấu một kỷ nguyên mới sau hơn năm thập kỷ phát triển trong lĩnh vực liên quan đến cảnh sát và tư pháp. Chương trình này là bằng cử nhân thứ ba được cung cấp tại Cao đẳng Lethbridge, bên cạnh Quản lý Hệ sinh thái và Khoa học Nông nghiệp. Sinh viên Nghiên cứu Tư pháp tại Cao Đẳng Lethbridge sẽ chia sẻ về tình huống học tập trong lớp.

Bằng cấp mới này hoàn toàn phù hợp với hệ sinh thái công lý, an toàn công cộng và dịch vụ con người đang mở rộng, bao gồm sự phát triển toàn quốc, đào tạo sĩ quan cảnh sát từng đoạt giải thưởng, tạo ra Chứng chỉ phụ về Chính sách bản địa mới và nhiều dự án nghiên cứu ứng dụng là một phần của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng An toàn Công cộng (CPSAR).

Trudi Mason, Giám đốc Trung tâm Tư pháp và Dịch vụ Nhân sinh, cho rằng chương trình cấp bằng mới này mang đến cho sinh viên sự kết hợp giữa lý thuyết nghiêm ngặt và cơ hội học tập tích hợp với công việc và các dự án nghiên cứu ứng dụng với nhiều đối tác doanh nghiệp. Chương trình mới được tạo ra với sự hợp tác từ các đối tác doanh nghiệp, nhấn mạnh các kỹ năng bao gồm tư duy phản biện, giải quyết xung đột, ra quyết định có đạo đức, hòa nhập, giao tiếp và lãnh đạo.

Bà Mason chia sẻ: “Chúng tôi hợp tác với hơn 50 cơ quan, cung cấp cơ hội học tập kết hợp với công việc hoặc theo đuổi các dự án nghiên cứu với chúng tôi. Sự hợp tác này quan trọng để tạo ra chương trình đào tạo cho sinh viên các kỹ năng và khả năng phát triển trong nhiều lĩnh vực liên quan đến tư pháp.”

Cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu ứng dụng giúp sinh viên học cách thu thập và phân tích dữ liệu, áp dụng kiến thức đó để giải quyết vấn đề thực tế đối với doanh nghiệp. Những kỹ năng này được doanh nghiệp yêu cầu và có giá trị cao đối với các bạn quan tâm đến việc tiếp tục học sau đại học.

Kết quả là sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân Tư pháp Hình sự làm việc trong nhiều vai trò từ trị an, cải tạo và an ninh biên giới đến các lĩnh vực liên quan đến công bằng xã hội, dịch vụ con người, vận động nạn nhân, v.v. Sinh viên cũng có nhiều lựa chọn để tiếp tục học lên bậc thạc sĩ.

Bằng cấp mới thay thế Nghiên cứu Tư pháp – Cử nhân Nghệ thuật Ứng dụng của trường, đối với các bạn sinh viên hiện tại sắp hoàn thành chương trình này có tùy chọn để hoàn thành nó hoặc điều chỉnh để nhận bằng cấp mới.

Sinh viên hoàn thành chương trình Nghiên cứu Cải tạo từ Cao đẳng Lethbridge hoặc Tư pháp Hình sự – Bằng tốt nghiệp hai năm về Cảnh sát (hoặc bằng tốt nghiệp tương đương) chỉ cần hai năm học thêm để hoàn thành Cử nhân Tư pháp Hình sự. Sinh viên có bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp về dịch vụ con người hoặc lĩnh vực liên quan đến tư pháp cũng có thể nộp đơn. Chương trình cấp bằng tiếp tục được đào tạo tại trường và trực tuyến, giúp sinh viên có thể linh động lên kế hoạch học tập cho mình. Sự linh hoạt này đặc biệt quan trọng đối với những người đã làm việc trong lĩnh vực này.

Sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của chương trình mới vào mùa xuân năm 2025. Tiến sĩ Samantha Lenci, Hiệu trưởng Cao Đẳng Lethbridge và Phó Chủ tịch Học thuật, cho biết: “Bằng Cử nhân Tư pháp Hình sự phản ánh sự chăm chỉ, kiến thức và chuyên môn sâu rộng của đội ngũ giảng viên của chúng tôi, tiếng nói từ các đối tác doanh nghiệp và cựu sinh viên của chúng tôi, những người nhận biết thách thức và nhu cầu thay đổi của các cơ quan. Hai năm rưỡi chuẩn bị, nhưng cùng nhau, chúng ta đã tạo ra tương lai tích cực cho sinh viên và nhân lực đáp ứng nhu cầu của ngành trong tương lai.”

Chương trình cấp bằng mới là bước tiến mới nhất trong lịch sử hơn 50 năm từ Cao đẳng Lethbridge về nghiên cứu công lý và cảnh sát. Lethbridge College đã cung cấp giáo dục Tư pháp hình sự từ năm 1967 và đã cung cấp bằng cấp ứng dụng trong lĩnh vực này trong hơn 20 năm.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh