Ra mắt Study NB: Sáng kiến hợp tác giữa Đại học New Brunswick và các tổ chức đào tạo sau trung học

UNB và các đối tác ra mắt Study NB
Ảnh: University of New Brunswick

**UNB và các đối tác ra mắt Study NB**

Đại học New Brunswick (UNB), các đối tác chính phủ và bảy tổ chức đào tạo sau trung học trong tỉnh hợp tác để ra mắt cổng thông tin chung Study NB, nhằm tăng số lượng du học sinh sau trung học trên toàn tỉnh và hỗ trợ họ trong hành trình giáo dục.

Study NB là nền tảng giúp các bạn sinh viên tương lai điều hướng các chương trình và tổ chức khác nhau. Trang web này cũng cung cấp thông tin về việc đảm bảo hỗ trợ tài chính cho du học sinh và thông tin chung về việc ổn định sinh sống trong tỉnh.

Petra Hauf, phó chủ tịch Saint John tại UNB, bày tỏ rằng sáng kiến này trở thành hiện thực sau nhiều nỗ lực hợp tác và làm việc chăm chỉ. Cô chia sẻ về kinh nghiệm của mình như một người di dân và một nhà giáo, nhấn mạnh rằng sự đa dạng không chỉ là mục tiêu mà là sự cống hiến không ngừng để thúc đẩy môi trường hòa nhập.

Hauf tự hào là thế hệ đầu tiên tại Canada và thế hệ đầu tiên tốt nghiệp đại học. Cô nói: “Hành trình này đã cho tôi niềm tin sâu sắc vào sức mạnh biến đổi của giáo dục – khả năng thay đổi cuộc sống, thay đổi quan điểm và mở mang đầu óc.”

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, học giả hàn lâm và nhà quản lý, cô có cơ hội tham gia và dẫn dắt sự thay đổi, và mỗi bước thực hiện đều tác động đến các thế hệ mai sau. Hauf cho biết: “Đây là thế hệ lãnh đạo tiếp theo của chúng tôi, mang đến ý tưởng mới, tầm nhìn mới và năng lượng mới cho tỉnh New Brunswick.”

Hauf cũng nói rằng mặc dù tỉnh tự hào về nhiều cơ hội giáo dục, sáng kiến này không chỉ thể hiện thế mạnh của New Brunswick trong giáo dục, mà còn là trao quyền và hỗ trợ du học sinh trong và ngoài tỉnh. Cô kết luận: “Đó là về việc tạo ra môi trường nơi các cá nhân phát triển về mặt học thuật, kinh tế và cá nhân. Đó là việc thúc đẩy cộng đồng nơi mọi người sống, học hỏi và phát triển thịnh vượng.”

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh