Học bổng Dạy và Học (SoTL) tại Đại học Manitoba: Tài trợ mới và Cơ hội cho Cộng đồng Giảng dạy

Tài trợ mới được công bố để phát triển Học bổng Dạy và Học (SoTL)
Ảnh: University of Manitoba

Học bổng Dạy và Học (Scholarship of Teaching and Learning, SoTL) là nghiên cứu hệ thống về dạy và học, nhằm cải thiện việc học của sinh viên và tối ưu hóa trải nghiệm giáo dục trong môi trường sau trung học. Đại học Manitoba (UM), thông qua Trung tâm Phát triển Giảng dạy và Học tập, mang đến nhiều cơ hội để giáo sư, giảng viên và chuyên viên thư viện khám phá nghiên cứu SoTL.

Quỹ Phát triển SoTL thành lập dành cho những người mới làm quen với SoTL, tạo cơ hội phát triển kỹ năng nghiên cứu về sư phạm và học tập, đồng thời tham gia vào cộng đồng SoTL tại UM và trên khắp Canada.

Với nguồn tài trợ lên tới 5.000 đô la để tham dự Hội nghị chuyên đề về học bổng giảng dạy và học tập năm 2023, tại Canmore, Alberta, tổ chức bởi Trung tâm học bổng giảng dạy và học tập Mokakiiks tại Đại học Mount Royal (23-25 tháng 11 năm 2023), tham gia UM’s Creating Connections trong chuỗi SoTL và nhận hỗ trợ từ Nhà phát triển SoTL để chuẩn bị cho Cuộc thi Quỹ hỗ trợ SoTL. Khoản tài trợ này cũng bao gồm chi phí khứ hồu để tham dự Hội nghị chuyên đề về học bổng giảng dạy và học tập năm 2024 hoặc 2025, tổ chức bởi Trung tâm học bổng giảng dạy và học tập Mokakiiks tại Đại học Mount Royal, để phổ biến kết quả dự án.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh