Dự án CISWP tại Cao Đẳng Conestoga: Định hình Tương lai Lao động và Kinh tế tại Vùng Waterloo

Ảnh: Conestoga College

Viện An toàn, Sức khỏe & Hiệu suất Canada (CISWP) tại Cao đẳng Conestoga đang hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng tại Vùng Waterloo để củng cố cộng đồng thông qua việc hỗ trợ phát triển kinh tế và lực lượng lao động. Thông qua dự án được tài trợ bởi Chương trình Phát triển Lực lượng Lao động Cộng đồng của Cơ quan Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC), CISWP định hình tương lai cho sinh viên, người tìm việc và người lao động, giúp họ phát triển các kỹ năng cần thiết để thích nghi với thị trường lao động đang biến đổi thông qua đào tạo và trải nghiệm làm việc tại chỗ.

Dự án này hỗ trợ lập kế hoạch lực lượng lao động cộng đồng bằng cách tập hợp các cộng tác viên từ nhiều ngành và lĩnh vực, xác định các khu vực tăng trưởng cao và tìm nguồn lao động địa phương để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cách tiếp cận dựa vào cộng đồng này trong việc lập kế hoạch lực lượng lao động và đào tạo kỹ năng sẽ thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế địa phương tại Vùng Waterloo, đồng thời dựa trên chương trình nghiên cứu sâu rộng của CISWP về công bằng, đa dạng và hòa nhập vào lực lượng lao động Canada. CISWP cũng đặt mục tiêu cải thiện sự đa dạng và hòa nhập bằng cách hỗ trợ các nhóm thiểu số trong thị trường lao động, bao gồm thanh niên, phụ nữ, người khuyết tật và người di dân.

Tiến sĩ Amin Yazdani, giám đốc điều hành CISWP, chia sẻ: “Tập trung vào sự đa dạng và hòa nhập, dự án của chúng tôi thúc đẩy lực lượng lao động địa phương, phản ánh cộng đồng của chúng ta. Dự án này phù hợp với các mục tiêu của viện nhằm thu hút các bên liên quan phát triển, thúc đẩy và thực hiện các giải pháp hiệu quả và bền vững đồng thời trao quyền và tạo điều kiện cho cộng đồng để hỗ trợ lực lượng lao động, phấn đấu để người lao động có được việc làm như ý và đủ trang trải.”

Dự án này hỗ trợ sự phát triển kinh tế liên tục của các cộng đồng địa phương, nông thôn trong Vùng Waterloo bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là trong các lĩnh vực có nhu cầu cao và/hoặc có tiềm năng phát triển đáng kể. CISWP thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ và đổi mới cho các doanh nghiệp nhỏ để tăng tính an toàn, năng suất và hiệu suất đồng thời giảm chi phí và giảm bớt các thách thức cho lực lượng lao động.

CISWP vui mừng được cộng tác với một số đối tác để đạt được các mục tiêu của sáng kiến, bao gồm Quỹ Rick Hansen, Skills Ontario, Specialisterne Canada, Ban Kế hoạch Lực lượng lao động của Waterloo Wellington Dufferin, Trung tâm Làm việc cho Người nhập cư, v.v.

Ian Howcroft, giám đốc điều hành của Skills Ontario, nói: “Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục hợp tác với Cao đẳng Conestoga trong dự án phát triển kịp thời lực lượng lao động quan trọng này cho các cộng đồng nhỏ trong Vùng Waterloo. Dự án này sẽ nâng cao kiến thức và năng lực của lực lượng lao động hiện tại và tương lai, và cuối cùng là nâng cao lợi thế cạnh tranh về công nghệ và kỹ thuật lao động của Ontario. Hỗ trợ các cộng đồng và doanh nghiệp nhỏ là điều cần thiết cho sự thịnh vượng của Ontario. Điều quan trọng là phải hỗ trợ họ trong việc duy trì lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ và có tay nghề hiện tại của Ontario, hỗ trợ thế hệ tiếp theo đạt được thành công trọn vẹn trong sự nghiệp tương lai của họ.”

Randy Boissonnault, Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lực lượng Lao động và Ngôn ngữ Chính thức, nhấn mạnh: “Đa dạng hóa kinh tế giúp các cộng đồng phát triển và tạo cơ hội cho những người mà họ chưa thể trang trải cuộc sống. Chúng tôi đảm bảo rằng các cộng đồng đang thúc đẩy kinh tế tương lai của họ đồng thời giúp người lao động phát triển các kỹ năng cần thiết để tìm kiếm và tạo ra các cơ hội mới ngay tại ngôi nhà của họ.”

Viện An toàn, Sức khỏe & Hiệu suất Canada hoạt động để cải thiện sự an toàn, sức khỏe và hiệu suất của lực lượng lao động Canada bằng cách đào tạo kiến thức, chuyển giao nghiên cứu vào thực tiễn và tăng cường phát triển lực lượng lao động – tất cả đều hợp tác với các bên liên quan.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh