Cùng Đại học McMaster phát triển kỹ năng giảng dạy và lãnh đạo: Bước tiến quan trọng trong đào tạo giáo sư

Đào tạo giáo sư tương lai về kỹ năng giảng dạy và lãnh đạo – Tin tức hàng ngày
Ảnh: McMaster University

Chương trình Lãnh đạo và Giảng dạy Nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ McCall MacBain trang bị cho các tiến sĩ những công cụ quan trọng, giúp họ bổ sung kiến thức chuyên môn học thuật và trở thành giáo sư xuất sắc.

Bạn từng tự hỏi giáo sư được đào tạo như thế nào để dạy lớp, chỉ đạo phòng thí nghiệm nghiên cứu, lãnh đạo chương trình trong khuôn viên và tạo nên cơ cấu trường đại học cùng ý thức cộng đồng mạnh mẽ không? Vai trò của giáo sư trong việc tạo ra môi trường học tập phát triển bền vững là không thể phủ nhận.

Mặc dù mỗi giáo sư đều có kiến thức chuyên môn sâu rộng, thực tế cho thấy họ thường thiếu đào tạo về kỹ năng giảng dạy và lãnh đạo. Các giáo sư mới thường phải ngay lập tức tham gia công việc giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Điểm quan trọng trong sự nghiệp học thuật của họ là giai đoạn nghiên cứu sinh sau tiến sĩ – thời điểm trước khi họ trở thành giáo sư. Học bổng sau tiến sĩ là giai đoạn quan trọng, quyết định hướng đi trong sự nghiệp chuyên môn. Trong giai đoạn này, áp lực xuất bản nghiên cứu là rất lớn, và thời gian dành cho việc phát triển nghề nghiệp và xã hội hóa thường bị hạn chế.

Vậy làm sao các tổ chức ở Canada thu hút những nhà nghiên cứu này?

Joseph Kim, một giáo sư tâm lý học, đã giảng dạy khóa hội thảo “Khoa học dạy và học” trong nhiều năm tại Đại học McMaster. Khóa học này giúp trợ giảng chuẩn bị cho chương trình Tâm lý học nhập môn. Các học sinh thường nhận xét rằng kỹ năng giảng dạy và lãnh đạo họ học được sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Chương trình Lãnh đạo và Giảng dạy Nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ McCall MacBain, ra mắt vào năm 2018 tại Đại học McMaster, là một giải pháp sáng tạo, giúp thu hút các postdocs và trang bị cho họ kỹ năng chuyên môn, giảng dạy và lãnh đạo. Mỗi tuần, nhóm này kết nối trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, phát triển mạng lưới và học hỏi lẫn nhau.

Katie George, người quản lý chương trình, nhấn mạnh rằng việc tạo ra một cộng đồng gồm các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ thông qua các chương trình chuyên biệt phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ người giám sát và sự cam kết của các nghiên cứu sinh. Những chương trình thành công giúp các nhà nghiên cứu mở rộng mạng lưới, cộng tác và phát triển sự đổi mới và sáng tạo.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh