Đại học Thompson Rivers Đẩy Mạnh Các Nghiên Cứu Cháy Rừng: Sứ Mệnh và Tầm Nhìn

TRU giới thiệu Viện Khoa học, Thích ứng và Phục hồi Cháy rừng – Phòng tin tức TRU
Ảnh: Thompson Rivers University

Đại học Thompson Rivers (TRU) tiến đến việc thành lập Viện Khoa học, Thích ứng và Phục hồi Cháy rừng, một dự án quan trọng có tiềm năng biến đổi cuộc sống của người dân tỉnh British Columbia và toàn Canada. Dự án này đã được Thượng viện phê chuẩn tại cuộc họp diễn ra ngày 23 tháng 10 và đang chờ xem xét cuối cùng từ Hội đồng Thống đốc.

Chú trọng vào việc thích ứng và đổi mới trong việc đối phó và hồi phục sau các sự kiện cháy rừng, viện nghiên cứu này đảm nhận vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu và đổi mới, nhằm giảm thiểu và ứng phó với thách thức liên quan đến cháy rừng.

TRU không chỉ đóng góp chuyên môn sâu rộng về cháy rừng mà còn là trung tâm của các khuôn viên nghiên cứu và hành động ứng phó cháy rừng tại Kamloops và khu vực Hồ Williams. Trường đại học tăng cường vị thế của mình qua việc hợp tác với tỉnh bang trong việc đặt nền móng nghiên cứu khoa học về lửa đầu tiên của BC, cũng như thông qua các hợp tác với Chủ tịch Nghiên cứu Canada về Sinh thái Lửa và Chủ tịch Công nghiệp NSERC.

Mike Flannigan, Chủ tịch Nghiên cứu Đổi mới BC về Dịch vụ Dự đoán, Quản lý Khẩn cấp và Hỏa hoạn, chia sẻ: “Viện Khoa học, Thích ứng và Phục hồi Cháy rừng đặt ra giải pháp đổi mới trong việc đối phó với thách thức cháy rừng, không chỉ ở BC mà cả ở quy mô quốc tế”.

Chủ tịch TRU Brett Fairbairn nhấn mạnh, “Trung tâm này là minh chứng cho cam kết của TRU trong việc đối phó với các thách thức đang diễn ra. Qua đó, chúng tôi mong muốn thúc đẩy giải pháp đổi mới có tác động không chỉ đến cộng đồng địa phương mà còn đến toàn bộ người dân Canada.”

Trung tâm này cũng quan tâm đến việc tôn trọng và học hỏi từ kiến thức quản lý đất đai của người bản địa, và hướng các nguồn lực vào đổi mới, đặc biệt là trong việc đào tạo công cụ quan trọng cho quyết định chính sách tương lai.

Shannon Wagner, Phó Chủ tịch Nghiên cứu TRU, nhấn mạnh, “Chúng tôi cam kết đẩy mạnh sự hợp tác và tạo ra liên minh mới để áp dụng các kiến thức tiên tiến vào lĩnh vực này, đồng thời phát triển bền vững.”

Tình hình khí hậu ngày càng khắc nghiệt đặt ra nhu cầu cho viện nghiên cứu cháy rừng của TRU trở thành lực lượng quan trọng trong việc đối mặt với những thách thức tăng cao này.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh