Trường Kinh doanh Asper tại ĐH Manitoba: Dẫn Đầu trong Phát triển Giáo Dục Bền Vững

Trường Kinh doanh Asper đánh dấu tháng bền vững phản ánh một năm tiến bộ
Ảnh: University of Manitoba

Trường Kinh doanh Asper không ngừng nâng cao tiêu chuẩn về phát triển bền vững thông qua một chuỗi các sáng kiến quan trọng, tác động đến sinh viên, giảng viên, nhân viên và cựu sinh viên. Nhân kỷ niệm Tháng Phát triển Bền Vững của Đại học UM, Trưởng khoa Bruno Silvestre tự hào tuyên bố cam kết của Asper về phát triển bền vững trong lĩnh vực doanh nghiệp.

“Trường Kinh doanh Asper khao khát khơi dậy tư duy phát triển bền vững trong tất cả mọi người tại cơ sở trường, từ hoạt động học thuật đến tổ chức văn hóa và xây dựng quan hệ với doanh nghiệp,” chia sẻ Silvestre. Ông cho rằng việc giải quyết các thách thức trong lĩnh vực doanh nghiệp qua góc độ phát triển bền vững tạo nên một khuôn khổ cho sự tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và quản lý môi trường.

Văn phòng của Trưởng khoa Trường Kinh doanh Asper đạt được Chứng nhận Văn phòng Xanh, do Văn phòng Phát triển Bền Vững của UM cấp. Whitney Crooks, Phó giám đốc Văn phòng này, khen ngợi mục tiêu và sự tiến bộ của Asper, nói: “Văn phòng Xanh giúp đơn vị tích hợp các hoạt động bền vững vào hoạt động hàng ngày, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu về khí hậu và bền vững của UM.”

Nhóm Văn phòng Xanh Asper, được tổ chức bởi nhân viên, đào tạo nguồn lực bền vững cho Trung tâm Drake. Nhóm này đã giới thiệu việc tái chế phân trộn và cung ứng các thông tin và nguồn lực về tái chế, nâng cao nhận thức và gây quỹ cho các mục đích môi trường.

Alexa Harwood-Jones, Trưởng nhóm Văn phòng Xanh Asper, chia sẻ: “Nhóm của tôi kết nối cộng đồng của chúng tôi với phát triển bền vững thông qua các sự kiện và sáng kiến, và thật tuyệt khi thấy chúng ta tiến xa trong quá trình này.”

Trước Trung tâm Drake, một bàn dã ngoại được đặt để tôn vinh hoạt động và nghiên cứu về phát triển bền vững tại Trường Kinh doanh Asper. Bruno Dyck, Giáo sư Norman Frohlich về Doanh Nghiệp Bền Vững, chia sẻ mong muốn các bạn sinh viên và đồng nghiệp sẽ tận hưởng không gian này để suy ngẫm về việc làm thế nào để tạo ra tác động tích cực cho thế giới.

Trường Kinh doanh Asper xây dựng một trang web chuyên dụng, cập nhật các chương trình học thuật, nghiên cứu và các sáng kiến xanh. Các điểm nổi bật trên trang này bao gồm giải thưởng Innovations that Inspire từ AACSB cho chương trình Asper Co-op, cũng như việc giới thiệu khóa học về bền vững trong chương trình Bachelor of Commerce mới.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh