Đại Học Toronto và Hành Trình Áp Dụng AI Trong Chăm Sóc Sức Khỏe

AI sẽ – và sẽ không – thay đổi việc chăm sóc sức khỏe vào năm 2024
Ảnh: University of Toronto

University of Toronto – Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang mở ra một chân trời mới với những ứng dụng tiên tiến, mở ra cánh cửa cho những phương pháp điều trị hiện đại và tinh vi hơn. Muhammad Mamdani, Phó Chủ tịch khoa học dữ liệu và phân tích nâng cao tại Unity Health Toronto và giáo sư khoa y tại Khoa Y Temerty của Đại học Toronto, là một trong những nhà tiên phong trong việc khám phá tiềm năng của AI trong ngành y.

Mamdani đã dẫn đầu việc triển khai trên 50 giải pháp AI trong thực hành lâm sàng. Các giải pháp này bao gồm từ hệ thống cảnh báo sớm dựa trên hồ sơ y tế điện tử cho đến công cụ phát hiện chảy máu não. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ tử vong và nâng cao khả năng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo Mamdani, AI không phải là giải pháp toàn diện cho mọi vấn đề trong hệ thống y tế Canada. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết các vấn đề cơ bản trong hệ thống trước khi triển khai các giải pháp AI.

Trong bối cảnh này, AI dường như sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quyết định lâm sàng vào năm 2024. Mamdani dự đoán sự gia tăng của AI trong việc xử lý các nhiệm vụ phi lâm sàng và hành chính, như sử dụng người ghi chép AI để ghi lại cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Các thách thức liên quan đến triển khai AI trong chăm sóc sức khỏe bao gồm vấn đề chia sẻ thông tin giữa các cơ sở y tế và đảm bảo rằng thuật toán hoạt động hiệu quả đối với tất cả các nhóm dân cư. Một trong những mối quan tâm lớn khác là việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của bệnh nhân.

Mamdani nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai AI một cách có trách nhiệm và cẩn thận trong lĩnh vực y tế. Ông tin rằng, mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng tiềm năng của AI trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe là quá lớn để bỏ qua.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh