KPU Bỏ Phiếu Thành Lập Khoa Nghiên Cứu Sau Đại Học

Ảnh: Kwantlen Polytechnic University

Kwantlen Polytechnic University – Đại học Bách khoa Kwantlen (KPU) vừa đạt thêm một bước tiến quan trọng trong việc đào tạo bằng thạc sĩ cho sinh viên sau khi hội đồng thống đốc của trường đã bỏ phiếu thành lập giảng viên nghiên cứu sau đại học. Quyết định này, được đưa ra vào tối ngày 22 tháng 5, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2024, cùng với một chính sách mới về bằng cấp sau đại học. Đây sẽ là nền tảng để KPU có thể cung cấp các chương trình thạc sĩ trong tương lai.

Việc cung cấp bằng thạc sĩ sẽ đánh dấu một bước tiến lớn cho KPU và các sinh viên của trường. Theo kế hoạch, các chương trình thạc sĩ sẽ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và doanh nghiệp tại British Columbia và xa hơn nữa. “Chúng tôi đang lên kế hoạch cho các chương trình thạc sĩ phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và doanh nghiệp ở BC và hơn thế nữa,” đại diện KPU cho biết.

Hiện KPU đang phát triển các chương trình thạc sĩ trong lĩnh vực hoạt động, chuỗi cung ứng và quản lý hậu cần. Việc này sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận trong tương lai của Thượng viện của KPU và tỉnh.

Giảng viên nghiên cứu sau đại học mới sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo sinh viên thạc sĩ nhận được hướng dẫn, dịch vụ hỗ trợ và tài nguyên phù hợp, bao gồm cả tài trợ và hỗ trợ tài chính. Giảng viên này sẽ là trung tâm hợp tác với các khoa hiện có, hỗ trợ các chương trình thạc sĩ trong tương lai và việc dạy và học của giảng viên và sinh viên thạc sĩ.

Việc phát triển giảng viên mới cũng cho phép KPU tích hợp các phương pháp trao đổi trong tiếp cận nghiên cứu sau đại học ngay từ đầu. Tiến sĩ David Burns, phó chủ tịch học thuật, cho biết: ” Ông nhấn mạnh rằng giảng viên mới sẽ đưa lý thuyết và thực hành bản địa vào việc hướng dẫn và giảng dạy sinh viên thạc sĩ, đặc biệt trong các lĩnh vực như hướng dẫn sinh viên sau đại học.

Nhóm học thuật phát triển đề xuất giảng viên mới đã nhận được sự hướng dẫn từ các đối tác bản địa địa phương, nhấn mạnh sự kết nối, có đi có lại và mang tính cộng đồng. “Chúng tôi rất biết ơn sự hướng dẫn của họ, điều này đã giúp chúng tôi đặt sự phân rã và hòa giải lên hàng đầu trong cách tiếp cận nghiên cứu sau đại học,” tiến sĩ Burns nói thêm.

### Tiêu đề phong cách breaking news:
1. “KPU Tiến Thêm Một Bước Để Cung Cấp Bằng Thạc Sĩ”
2. “Hội Đồng Thống Đốc KPU Bỏ Phiếu Thành Lập Giảng Viên Nghiên Cứu Sau Đại Học”
3. “KPU Chuẩn Bị Cung Cấp Chương Trình Thạc Sĩ Từ 2024”
4. “Giảng Viên Nghiên Cứu Sau Đại Học KPU Sẽ Chính Thức Ra Mắt Tháng 9”
5. “Tiến sĩ David Burns: KPU Tích Hợp Giáo Lý Bản Địa Trong Chương Trình Sau Đại Học”

Đại học Bách khoa Kwantlen (KPU) là một bước gần hơn để cung cấp bằng thạc sĩ của sinh viên sau khi hội đồng thống đốc của mình đã bỏ phiếu thành lập một giảng viên nghiên cứu sau đại học.

Quyết định của các thống đốc đêm qua (22 tháng 5) để thành lập giảng viên mới vào ngày 1 tháng 9 năm 2024, kết hợp với chính sách mới về bằng cấp sau đại học sẽ có hiệu lực trong cùng ngày, tạo ra khuôn khổ cho trường đại học để cung cấp các chương trình cấp bằng của Thạc sĩ trong tương lai.

Cung cấp bằng thạc sĩ sẽ là một bước tiến lớn cho Đại học Bách khoa Kwantlen và các sinh viên của chúng tôi. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho bằng thạc sĩ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và ngành công nghiệp ở BC và hơn thế nữa.

Theo sự chấp thuận trong tương lai của Thượng viện của KPU và tỉnh, bằng thạc sĩ mà trường đại học đang làm việc để phát triển là trong các hoạt động, chuỗi cung ứng và quản lý hậu cần.

KPU là một bước gần hơn để cung cấp cho sinh viên bằng thạc sĩ sau khi hội đồng thống đốc của mình đã bỏ phiếu để thành lập một giảng viên nghiên cứu sau đại học.

Sinh viên của Thạc sĩ có nhu cầu khác nhau từ các nhóm sinh viên khác và giảng viên mới sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng để đảm bảo họ nhận được hướng dẫn, dịch vụ hỗ trợ và tài nguyên phù hợp, như tài trợ và tài trợ. Nó sẽ là một trung tâm hợp tác với và giữa các khoa hiện có, hỗ trợ các chương trình thạc sĩ trong tương lai, và việc dạy và học của các giảng viên và học sinh của Master.

Phát triển một giảng viên mới cho phép KPU bao gồm hòa giải trong cách tiếp cận các nghiên cứu sau đại học ngay từ đầu.

Tiến sĩ David Burns, phó chủ tịch, học thuật cho biết, việc dệt những cách hiểu, làm, làm và trở thành giáo dục sẽ là mục tiêu trung tâm của Khoa Nghiên cứu Sau đại học. Các giảng viên mới sẽ báo trước các giáo lý và thực hành bản địa để hướng dẫn và thông báo dạy và học các sinh viên của Thạc sĩ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như hướng dẫn sinh viên sau đại học.

Nhóm học thuật đã phát triển đề xuất giảng viên mới đã nhận được hướng dẫn và giáo lý từ các đối tác bản địa địa phương. Họ nhấn mạnh sự kết nối, có đi có lại và cộng đồng, trong khi họ hình dung giáo dục là kết thúc mở, không đối nghịch, không phán xét và nuôi dưỡng.

Chúng tôi rất biết ơn sự hướng dẫn của họ, điều này đã giúp chúng tôi đặt sự phân rã và hòa giải lên hàng đầu trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với các nghiên cứu sau đại học, tiến sĩ Burns nói thêm.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh