Trạm tái chế mới Trung tâm Sinh viên CAW tại Đại học Windsor: Khả năng tiếp cận ở mức cao.

Thiết kế dễ tiếp cận giúp trạm tái chế trở nên toàn diện hơn
Ảnh: University of Windsor

Cherie Gagnon, quản lý khả năng tiếp cận tại Văn phòng Nhân quyền, Công bằng và Khả năng tiếp cận, chia sẻ về sự tích hợp khả năng tiếp cận trong việc thiết kế trạm phân loại tái chế và rác thải tại Trung tâm Sinh viên CAW. “Khả năng tiếp cận được xem xét ngay từ đầu để đảm bảo mọi người đều có cơ hội tham gia tối đa,” cô nói. Điều này không chỉ là một tiện ích bổ sung mà là một phần tự nhiên trong thiết kế.

Trạm phân loại tại căng tin giúp khách hàng dễ dàng phân loại rác, với thùng màu sắc rực rỡ và nhãn rõ ràng cho các vật liệu như giấy, kim loại và nhựa, cũng như vật liệu hữu cơ và rác thải.

Dưới chân bạn, thảm “STILSolutions – Tính phát triển bền vững qua lăng kính toàn diện” WasteFinder giúp người khuyết tật xử lý rác thải một cách độc lập và hiệu quả. Thảm này, do sinh viên Laurier, Hilary Scanlon, sáng tạo, giải quyết vấn đề hàng ngày mà cô gặp phải.

Thảm có năm thiết kế độc đáo, giúp người dùng nhận biết khoảng cách và loại thùng rác mà họ đang tiếp cận, từ tái chế giấy đến rác thải chôn lấp.

Gagnon nhấn mạnh: “Chuyên gia ngày càng nhận ra mối liên giữa khả năng tiếp cận và tính phát triển bền vững. Kết hợp hai lăng kính này từ giai đoạn ý tưởng đến sản phẩm cuối cùng sẽ mang lại kết quả mạnh mẽ, góp phần xây dựng khuôn viên trường toàn diện và có trách nhiệm.”

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh