Trợ cấp 7.000 đô hỗ trợ sinh viên điều dưỡng tại Cao đẳng Coast Mountain

sinh viên điều dưỡng trong phòng thí nghiệm
Ảnh: Coast Mountain College

Coast Mountain College – Cao đẳng Coast Mountain (CMTN) đang khôi phục Chương trình Cấp bằng Điều dưỡng Thực hành, chờ phê duyệt cuối cùng từ Cao đẳng Y tá và Hộ sinh BC. Hiện nay, CMTN đang nhận đơn đăng ký cho các lớp học bắt đầu vào tháng 10.

Phần lớn các thành phần của chương trình kéo dài hai năm sẽ ở định dạng trực tuyến theo lịch trình, giúp sinh viên có thể truy cập chương trình từ nơi ở của mình. Các phần thí nghiệm trực tiếp sẽ được tổ chức tại cơ sở CMTN Terrace hoặc Prince Rupert. Trong tương lai, chương trình này cũng sẽ mở rộng trong khuôn viên trường Smithers. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ đủ điều kiện tham gia Bài kiểm tra sát hạch – Y tá Thực hành (REx-PN) và được chứng nhận bởi Cao đẳng Y tá và Hộ sinh BC.

Tiến sĩ James Reddy Kakulavaram, Phó Trưởng khoa Chương trình Y tế, cho biết: “Vùng Tây Bắc BC đang cần thêm nhân viên chăm sóc sức khỏe. Văn bằng Điều dưỡng Thực hành này sẽ mang đến cơ hội việc làm bổ ích trong các cơ sở chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng, giáo dục và lâm sàng, cũng như bệnh viện khu vực mới gần như đã được xây dựng xong.”

Bộ Giáo dục Sau Trung học và Kỹ năng Tương lai đang cung cấp các khoản tài trợ để hỗ trợ sinh viên theo đuổi Chương trình Điều dưỡng Thực hành. Sinh viên trong năm đầu tiên sẽ nhận được khoản trợ cấp trị giá 2.000 đô. Sinh viên bản địa đủ điều kiện nhận thêm khoản trợ cấp 5.000 đô. Sau khi hoàn thành năm đầu tiên và đăng ký năm thứ hai, một khoản trợ cấp tương đương sẽ tự động được cấp cho tài khoản của sinh viên tiếp tục theo học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Sau Trung học và Tương lai, Lisa Beare, chia sẻ: “Chính phủ của chúng tôi tiếp tục hành động nhằm làm cho giáo dục sau trung học có giá cả phải chăng hơn, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận và xóa bỏ các rào cản để người dân British Columbia có thể kiếm được việc làm được trả lương cao và có sự nghiệp thỏa mãn, có tác động. Việc cung cấp các khoản tài trợ cho sinh viên điều dưỡng thực hành sẽ giúp họ bắt đầu sự nghiệp trong các ngành đang có nhu cầu ngay trong các cộng đồng trên toàn tỉnh của chúng tôi.”

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh