TRU khai trương Cơ sở mới tại 100 Mile House: Khởi đầu cho hành trình học tập mới

Trung tâm khu vực 100 Mile House của TRU mời cộng đồng khai trương – TRU Newsroom
Ảnh: Thompson Rivers University

Thompson Rivers University – Đại học Thompson Rivers (TRU) trân trọng thân mời cộng đồng khám phá Cơ sở mới tại khu vực 100 Mile House. Việc di dời này thể hiện cam kết không ngừng của TRU trong việc cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và dễ tiếp cận trong khu vực British Columbia.

“TRU 100 Mile House cam kết phục vụ sinh viên ngay tại cộng đồng quê hương của họ. Sinh viên sẽ nhận được sự giáo dục và đào tạo trong các lĩnh vực như dự bị đại học, thương mại, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác tại địa phương,” Trưởng khoa Thương mại và Công nghệ Baldev Pooni cho biết. Ông nhấn mạnh rằng: “Những cơ hội này không chỉ đáp ứng các mục tiêu cá nhân mà còn đáp ứng nhu cầu địa phương, đồng thời sẽ đóng vai trò là điểm khởi đầu cho việc học sâu hơn về các văn bằng và bằng cấp tại Kamloops và có thể là tại Williams Lake”.

Pooni chia sẻ thêm rằng các công nghệ hiện đại sẽ kết nối khuôn viên 100 Mile House với Kamloops và Williams Lake, mang lại thêm cơ hội và các hỗ trợ cần thiết. Ông nói: “Đối với nhiều người, bước đầu tiên trên hành trình giáo dục hoặc đổi mới là nâng cấp học thuật và chúng tôi vui mừng thông báo rằng Cơ sở TRU tại 100 Mile House sẽ trực tiếp cung cấp các khóa học Dự bị Đại học vào mùa thu năm 2024”.

Pooni cho biết: “Những khóa học này mang đến cơ hội làm mới kiến ​​thức, kiểm tra việc quay lại học tập có phù hợp hay không và thực hiện tất cả những bước đầu tiên quan trọng đó để hướng tới giáo dục nâng cao trong một môi trường hỗ trợ”. Vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 lúc 1 giờ chiều, Đại học Thompson Rivers sẽ mở cửa chào đón cộng đồng tham quan cơ sở mới tại Trung tâm khu vực 100 Mile House, địa chỉ 106 – 475 Đại lộ Birch. Sự kiện này mở cửa cho tất cả mọi người và các món ăn nhẹ sẽ được cung cấp.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung đăng tải trên website chúng tôi, bao gồm nội dung bằng văn bản, hình ảnh, phim, biểu đồ và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác mà chúng tôi có thể đăng tải bao gồm đường dẫn, liên kết hoặc tập tin, không được coi là lời khuyên di trú. Quý vị không nên dựa vào những thông tin đăng tải để đi đến một quyết định cho vấn đề di trú của cá nhân. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi dựa vào thông tin được cung cấp trên website của này, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có trên website này được sử dụng từ các nguồn hoặc website khác.

Copyright: This article is composed with the explicit intent of reporting news and disseminating relevant information for the advantage of pertinent educational institutions and other involved parties. The utilization of the content herein adheres strictly to the principles of Fair Dealing as stipulated under the Canadian copyright law. It is not to be copied, altered, or directly reproduced without explicit permission. Any plans to republish or redistribute the information should be executed with due acknowledgment of the original source, not from this article. Please generate your content using the original source as a reference. Unauthorized replication is not only a violation of the copyright but also hinders our mission of information dissemination.

So sánh trường
So sánh