• PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O18713147522

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Liên kết trong Văn bằng Bộ Cử nhân Nghệ thuật Khoa học Hành vi Cử nhân Nghệ thuật trong Nghiên cứu Kitô giáo Cử nhân Nghệ thuật trong Văn học Anh Cử nhân Nghệ thuật trong các nghiên cứu chung Cử nhân Nghệ thuật trong Lịch sử Cử nhân Quản trị Kinh doanh Cử nhân Giáo dục (sau bằng cấp) Cử nhân âm nhạc Cử nhân Khoa học Sinh học Cử nhân Thần học trong Bộ Trẻ em & Gia đình Cử nhân Thần học trong Bộ Giáo hội Cử nhân Thần học trong Bộ liên văn hóa Cử nhân Thần học trong Bộ Thanh niên Giấy chứng nhận về nghiên cứu Kitô giáo bằng tiếng Quan thoại Giấy chứng nhận lãnh đạo Bằng tốt nghiệp trong diễn xuất Bằng tốt nghiệp nghiên cứu Kitô giáo Bằng tốt nghiệp nghiên cứu Kitô giáo bằng tiếng Quan thoại Bậc thầy về nghệ thuật trong nghiên cứu Kinh Thánh/Thần học Thạc sĩ Nghệ thuật trong Bộ liên văn hóa Thạc sĩ Nghệ thuật Lãnh đạo và Bộ Bậc thầy về nghiên cứu Kitô giáo Bậc thầy về nghiên cứu Kitô giáo bằng tiếng Quan thoại Bậc thầy của Thiên tính Master of Divial trong tiếng Quan thoại Bằng tốt nghiệp nghiên cứu đại học Associate in Ministry Diploma Bachelor of Arts in Behavioural Science Bachelor of Arts in Christian Studies Bachelor of Arts in English Literature Bachelor of Arts in General Studies Bachelor of Arts in History Bachelor of Business Administration Bachelor of Education (After Degree) Bachelor of Music Bachelor of Science in Biology Bachelor of Theology in Children & Family Ministry Bachelor of Theology in Church Ministry Bachelor of Theology in Intercultural Ministry Bachelor of Theology in Youth Ministry Certificate in Christian Studies in Mandarin Certificate in Leadership Diploma in Acting Diploma in Christian Studies Diploma in Christian Studies in Mandarin Master of Arts in Biblical/Theological Studies Master of Arts in Intercultural Ministries Master of Arts in Leadership and Ministry Master of Christian Studies Master of Christian Studies in Mandarin Master of Divinity Master of Divinity in Mandarin University Studies Diploma

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Back To Health Centre (8.05 km)
Tốt 3 đánh giá
Active Sports Therapy (10.29 km)
Khá 1 đánh giá
Active Computing (5.42 km)
Tốt 1 đánh giá
Active Pawn Broker (5.99 km)
Trung bình 2 đánh giá
Active Physiotherapy & Wellness Centre (9.35 km)
Tốt 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Fotohub (0.74 km)
Tốt 1 đánh giá
Color Me Mine (1.03 km)
Trung bình 4 đánh giá
Colour On Fire Art Studio (1.53 km)
Tệ 3 đánh giá
JV Nails (1.57 km)
Khá 4 đánh giá
Bronze Baxx Tanning Studio (1.65 km)
Tốt 2 đánh giá
Nhà hàng
Waves Coffee House (0.11 km)
Trung bình 27 đánh giá
Viet Hai (0.12 km)
Trung bình 23 đánh giá
Subway (0.14 km)
0 đánh giá
Hansang Korean Cuisine (0.15 km)
Tốt 1 đánh giá
Domino's Pizza (0.16 km)
Dưới trung bình 8 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen