Athabasca University

 • $19,793
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm 30 tín chỉ bao gồm các phụ phí
1 University Drive, Athabasca, AB T9S 3A3
Công lập Trường

Athabasca University

1 University Drive, Athabasca, AB T9S 3A3
 • $19,793
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm 30 tín chỉ bao gồm các phụ phí
 • PGWP
 • IELTS
 • 6
 • Trợ cấp
 • DLI
 • O19092373272

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Bậc thầy về nghệ thuật trong nghiên cứu liên ngành- Nghiên cứu cộng đồng Cử nhân Nghệ thuật (Tổng quát) Cử nhân Nghệ thuật Nhân chủng học Cử nhân Nghệ thuật bằng tiếng Anh Cử nhân Nghệ thuật bằng tiếng Pháp Cử nhân Nghệ thuật trong Lịch sử Cử nhân Nghệ thuật trong Nhân văn Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Lao động Cử nhân Nghệ thuật trong Kinh tế Chính trị Cử nhân Nghệ thuật Khoa học Chính trị Cử nhân Nghệ thuật Tâm lý học Cử nhân Nghệ thuật Xã hội học Cử nhân Nghệ thuật trong Phụ nữ và Nghiên cứu Giới tính Cử nhân Thương mại – Chung Cử nhân Thương mại – General (Post -Diploma) Cử nhân Thương mại trong Kế toán Cử nhân Thương mại Kế toán (Văn bằng Bưu điện) Cử nhân Thương mại trong Quản lý Công nghệ Kinh doanh Cử nhân Thương mại Quản lý Công nghệ Kinh doanh (Văn bằng Post) Cử nhân Thương mại về Tài chính Cử nhân Thương mại Tài chính (Văn bằng Post) Cử nhân Thương mại trong Quản lý nguồn nhân lực Cử nhân Thương mại Quản lý Nhân sự (Văn bằng Post) Cử nhân Thương mại trong kinh doanh bản địa Cử nhân Thương mại trong Kinh doanh Bản địa (Văn bằng Post) Cử nhân Thương mại trong Tiếp thị Cử nhân Thương mại trong Tiếp thị (Văn bằng Post) Cử nhân nghiên cứu chung Cử nhân Quản lý – Chung Cử nhân Quản lý (Văn bằng Bưu điện) Cử nhân Điều dưỡng Post-LNP Cử nhân Nghệ thuật Chuyên nghiệp trong Nghiên cứu Truyền thông Cử nhân Nghệ thuật Chuyên nghiệp về Tư pháp hình sự Cử nhân Nghệ thuật Chuyên nghiệp về Quản trị, Luật và Quản lý Cử nhân Nghệ thuật Chuyên nghiệp về Dịch vụ Nhân sinh Cử nhân Khoa học (Tổng quát) Cử nhân Khoa học về Toán học ứng dụng Cử nhân Khoa học về Kiến trúc Cử nhân Khoa học về Hệ thống Điện toán và Thông tin Cử nhân Khoa học về Hệ thống Điện toán và Thông tin (Văn bằng Post) Cử nhân Khoa học về Khoa học Con người Cử nhân Khoa học về Khoa học Con người (Văn bằng Post) Giấy chứng nhận hoàn thành bằng tiếng Anh Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Bác sĩ giáo dục về giáo dục từ xa Giấy chứng nhận tốt nghiệp phân tích dữ liệu Giấy chứng nhận tốt nghiệp về bảo mật thông tin Giấy chứng nhận tốt nghiệp về quản lý công nghệ thông tin Giấy chứng nhận tốt nghiệp về thiết kế hướng dẫn Chứng chỉ tốt nghiệp về học tập dựa trên công nghệ Văn bằng tốt nghiệp về kiến ​​trúc Văn bằng tốt nghiệp trong tư vấn Văn bằng tốt nghiệp về công nghệ giáo dục từ xa Văn bằng tốt nghiệp về quản lý tài nguyên di sản Văn bằng tốt nghiệp về thiết kế hướng dẫn Văn bằng tốt nghiệp về lãnh đạo và quản lý Văn bằng tốt nghiệp về soạn thảo lập pháp Văn bằng tốt nghiệp về quản lý Thạc sĩ Nghệ thuật về Nghiên cứu Liên ngành- Giáo dục người lớn Bậc thầy nghệ thuật trong nghiên cứu liên ngành- Canada, Bắc và Quả cầu Bậc thầy về nghệ thuật trong nghiên cứu liên ngành- Nghiên cứu văn hóa Bậc thầy về nghệ thuật trong nghiên cứu liên ngành- Nghiên cứu giáo dục Bậc thầy nghệ thuật trong nghiên cứu liên ngành- Nghiên cứu công bằng Bậc thầy về nghệ thuật trong nghiên cứu liên ngành- Thay đổi toàn cầu Bậc thầy nghệ thuật trong nghiên cứu liên ngành- di sản và lịch sử xã hội Bậc thầy nghệ thuật trong nghiên cứu liên ngành- Nghiên cứu văn học Thạc sĩ Nghệ thuật về Nghiên cứu liên ngành- Công việc, Tổ chức & Lãnh đạo Bậc thầy về nghệ thuật trong nghiên cứu liên ngành- viết và phương tiện truyền thông mới Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Thạc sĩ Tư vấn Thạc sĩ Giáo dục về Giáo dục mở, kỹ thuật số và từ xa Bậc thầy về nghiên cứu sức khỏe Bậc thầy điều dưỡng Thạc sĩ Khoa học về Hệ thống Thông tin Đăng chứng chỉ tú tài trong giáo dục hòa nhập Giấy chứng nhận sau Masters trong Tư vấn Học viên y tá bằng tốt nghiệp sau Masters Chứng chỉ Đại học về Kế toán Chứng chỉ Đại học về Kế toán nâng cao Chứng chỉ Đại học về Hệ thống Điện toán và Thông tin Giấy chứng nhận đại học về phụ nữ tư vấn Chứng chỉ Đại học về Tài chính Chứng chỉ Đại học về Thành thạo tiếng Pháp Chứng chỉ Đại học về Quản lý Tài nguyên Di sản Chứng chỉ Đại học về Nhân sự và Quan hệ Lao động Giấy chứng nhận đại học về ứng dụng quản lý Chứng chỉ Đại học về Quản lý Nên Chứng chỉ Đại học về Tiếp thị Giấy chứng nhận đại học về hành chính công Văn bằng Đại học về Nghệ thuật Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Community Studies Bachelor of Arts (General) Bachelor of Arts in Anthropology Bachelor of Arts in English Bachelor of Arts in French Bachelor of Arts in History Bachelor of Arts in Humanities Bachelor of Arts in Labour Studies Bachelor of Arts in Political Economy Bachelor of Arts in Political Science Bachelor of Arts in Psychology Bachelor of Arts in Sociology Bachelor of Arts in Women’s and Gender Studies Bachelor of Commerce – General Bachelor of Commerce – General (Post-Diploma) Bachelor of Commerce in Accounting Bachelor of Commerce in Accounting (Post Diploma) Bachelor of Commerce in Business Technology Management Bachelor of Commerce in Business Technology Management (Post Diploma) Bachelor of Commerce in Finance Bachelor of Commerce in Finance (Post Diploma) Bachelor of Commerce in Human Resource Management Bachelor of Commerce in Human Resources Management (Post Diploma) Bachelor of Commerce in Indigenous Business Bachelor of Commerce in Indigenous Business (Post Diploma) Bachelor of Commerce in Marketing Bachelor of Commerce in Marketing (Post Diploma) Bachelor of General Studies Bachelor of Management – General Bachelor of Management (Post Diploma) Bachelor of Nursing Post-LNP Bachelor of Professional Arts in Communication Studies Bachelor of Professional Arts in Criminal Justice Bachelor of Professional Arts in Governance, Law, and Management Bachelor of Professional Arts in Human Services Bachelor of Science (General) Bachelor of Science in Applied Mathematics Bachelor of Science in Architecture Bachelor of Science in Computing and Information Systems Bachelor of Science in Computing and Information Systems (Post Diploma) Bachelor of Science in Human Science Bachelor of Science in Human Science (Post Diploma) Certificate of Completion in English Language Proficiency Doctor of Business Administration Doctor of Education in Distance Education Graduate Certificate in Data Analytics Graduate Certificate in Information Security Graduate Certificate in Information Technology Management Graduate Certificate in Instructional Design Graduate Certificate in Technology-Based Learning Graduate Diploma in Architecture Graduate Diploma in Counselling Graduate Diploma in Distance Education Technology Graduate Diploma in Heritage Resources Management Graduate Diploma in Instructional Design Graduate Diploma in Leadership and Management Graduate Diploma in Legislative Drafting Graduate Diploma in Management Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Adult Education Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Canada, North and the Globe Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Cultural Studies Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Educational Studies Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Equity Studies Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Global Change Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Heritage and Social History Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Literary Studies Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Work, Organization & Leadership Master of Arts in Interdisciplinary Studies- Writing and New Media Master of Business Administration Master of Counselling Master of Education in Open, Digital and Distance Education Master of Health Studies Master of Nursing Master of Science in Information Systems Post Baccalaureate Certificate in Inclusive Education Post-Masters Certificate in Counselling Post-Masters Diploma Nurse Practitioner University Certificate in Accounting University Certificate in Advanced Accounting University Certificate in Computing and Information Systems University Certificate in Counselling Women University Certificate in Finance University Certificate in French Language Proficiency University Certificate in Heritage Resources Management University Certificate in Human Resources and Labour Relations University Certificate in Management Applications University Certificate in Management Foundations University Certificate in Marketing University Certificate in Public Administration University Diploma in Arts

Những tiến bộ mới nhất


Ngành đào tạo

Video

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Scott's Parable Christian Stores (243.39 km)
Tốt 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Lens & Legacy (1.47 km)
Tốt 1 đánh giá
Scott's Parable Christian Stores (243.39 km)
Tốt 2 đánh giá
Nhà hàng
Mikes Pizza & Restaurant (1.11 km)
Trung bình 4 đánh giá
Athabasca Burger Bar (1.18 km)
Khá 2 đánh giá
Subway (1.27 km)
0 đánh giá
Domino's Pizza (1.27 km)
Khá 1 đánh giá
Sal's Famous (1.27 km)
Khá 3 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
 • Nam Nguyen