Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Green & Ross (3.61 km)
Trung bình 6 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (0.42 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (1.87 km)
Trung bình 6 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (3.46 km)
Trung bình 2 đánh giá
Active Tool Repair (5.12 km)
Dưới trung bình 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Sinkin Ink Tattoos (0.82 km)
Tệ 4 đánh giá
Rio Productions (1.01 km)
Trung bình 3 đánh giá
Ann's Fabric Shop (1.38 km)
Tốt 3 đánh giá
Squirrels Skin Art (1.66 km)
Tốt 3 đánh giá
Fabricland (1.66 km)
Trung bình 2 đánh giá
Nhà hàng
National Pizza & Wings (0.25 km)
Dưới trung bình 5 đánh giá
Tarboosh Restaurant (0.25 km)
Trung bình 5 đánh giá
Mays Fresh Cut Friers (0.24 km)
Tốt 1 đánh giá
Osmow's (0.25 km)
Trung bình 15 đánh giá
Pho Dui Bo (0.28 km)
Khá 18 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.