Canada Christian College & School of Graduate Theological Studies

50 Gervais Drive, Toronto, ON M3C 1Z3
  • PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O19857659067

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Cử nhân Tư vấn Kitô giáo Cử nhân Giáo dục Tôn giáo Cử nhân âm nhạc thiêng liêng Cử nhân Thần học Cử nhân Thần học – Mục sư sáng tạo Cử nhân Thần học – Lãnh đạo & Phát triển Cộng đồng Cử nhân Thần học với chuyên ngành kinh doanh và truyền thông Chứng chỉ nghiên cứu Kinh Thánh Giấy chứng nhận tư vấn Kitô giáo – Nghiện Chứng chỉ Tư vấn Kitô giáo – Chung Giấy chứng nhận tư vấn Kitô giáo – Hôn nhân & Gia đình Giấy chứng nhận tư vấn Kitô giáo – Chăm sóc mục vụ Giấy chứng nhận lãnh đạo thờ phượng Tiến sĩ Tư vấn Kitô giáo Bác sĩ của Bộ Bác sĩ âm nhạc thiêng liêng Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (chứng chỉ) Bậc thầy của Tư vấn Kitô giáo – Nghiện Thạc sĩ Tư vấn Kitô giáo – Chung Thạc sĩ Tư vấn Kitô giáo – Hôn nhân & Gia đình Thạc sĩ Tư vấn Kitô giáo – Chăm sóc mục vụ Bậc thầy của Thiên tính Bậc thầy của âm nhạc thiêng liêng Bậc thầy về nghiên cứu thần học Bachelor of Christian Counselling Bachelor of Religious Education Bachelor of Sacred Music Bachelor of Theology Bachelor of Theology – Creative Pastor Bachelor of Theology – Leadership & Community Development Bachelor of Theology with Major in Business and Communications Certificate in Bible Studies Certificate in Christian Counselling – Addiction Certificate in Christian Counselling – General Certificate in Christian Counselling – Marriage & Family Certificate in Christian Counselling – Pastoral Care Certificate in Worship Leadership Doctor of Christian Counselling Doctor of Ministry Doctor of Sacred Music English as a Second Language (Certificate) Master of Christian Counselling – Addiction Master of Christian Counselling – General Master of Christian Counselling – Marriage & Family Master of Christian Counselling – Pastoral Care Master of Divinity Master of Sacred Music Master of Theological Studies

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Activate (3.81 km)
Tốt 20 đánh giá
Active Green & Ross (2.83 km)
Dưới trung bình 7 đánh giá
Active Rehab Centre (6.6 km)
Tốt 3 đánh giá
Active Healing Centre (5.57 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
Active Green And Ross (8.65 km)
Tốt 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Colgate Palmolive Canada (0.23 km)
Khá 1 đánh giá
Japanese Canadian Cultural Centre (0.25 km)
Khá 16 đánh giá
Oomomo (0.35 km)
Khá 60 đánh giá
The Aga Khan Museum (0.43 km)
Khá 74 đánh giá
Ontario Science Centre (0.82 km)
Trung bình 117 đánh giá
Nhà hàng
Anthony's Cafe (0.16 km)
Khá 7 đánh giá
Harvey's (0.22 km)
Trung bình 14 đánh giá
Kitaya (0.23 km)
Khá 40 đánh giá
C&C Supermarket (0.25 km)
Khá 46 đánh giá
Bento Sushi (0.31 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen