École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec

1060 Rue Borne, Québec, QC G1N 1L9
Công lập Trường

École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec

1060 Rue Borne, Québec, QC G1N 1L9
  • PGWP
  • DLI
  • O246882792994

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Béton (École des métiers et nghề BRIQUETAGE-MAçonnerie (École des Métiers et nghề Carrelage (École des Métiers et nghề Charpenterie-Menuiserie (École des Métiers et nghề ÉLEctricité (École des Métiers et nghề nghiệp de l’Andorrie de la Construction de Québec Ferblanterie (École des Métiers et nghề Gestion d’tremprise (École des métiers et nghề nghiệp de l’Andorrie de la xây dựng de québec PeInture (École des Métiers et nghề nghiệp de l’Anddus de la xây dựng de Québec Plâtrage (École des métiers et nghề nghiệp de l’AnmUNDIE de la xây dựng de Québec Revêtements Souples (École des Métiers et nghề Systèmes de Sécurité (École des Métiers et nghề Systèmes Intérieurs (École des Métiers et nghề Toating (École des Métiers et nghề nghiệp de l’Anddus de la xây dựng de Québec Béton (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Briquetage-maçonnerie (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Carrelage (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Charpenterie-menuiserie (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Électricité (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Ferblanterie (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Gestion d’entreprise (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Peinture (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Plâtrage (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Revêtements souples (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Systèmes de sécurité (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Systèmes intérieurs (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Toiture (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Studio Parallèle - Pole Fitness (0.65 km)
Tốt 1 đánh giá
Latulippe (0.68 km)
Dưới trung bình 11 đánh giá
Hotel Du Nord (0.7 km)
Trung bình 7 đánh giá
Messagerie Par-Chemin (0.71 km)
Tệ 1 đánh giá
A Budget Car & Truck Rentals (0.81 km)
Trung bình 3 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
L'Observatoire de la Capitale (0.62 km)
Khá 4 đánh giá
Fabricville (1.39 km)
Trung bình 2 đánh giá
Coeur de Mailles (1.43 km)
Tốt 4 đánh giá
Empire Body Arts (1.54 km)
Tốt 1 đánh giá
Ziba (1.62 km)
Khá 2 đánh giá
Nhà hàng
P C T Composition (0.34 km)
0 đánh giá
Subway Restaurants (0.42 km)
0 đánh giá
Le Fin Gourmet (0.44 km)
Khá 15 đánh giá
La Fabrique Du Smoked Meat Québec (0.47 km)
Tốt 6 đánh giá
Ramo's Pizza (0.48 km)
Tốt 1 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.