• PGWP
  • tùy ngành
  • DLI
  • O246882793398

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Đảm bảo de Dommages (AEC) Thương mại Quốc tế (AEC) Chế độ thương mại hóa de la (AEC) Conseil en Assurances et en Dịch vụ Tài chính (AEC) Courtier en Invobilier Commercial (AEC) Courtier en bất động Résidentiel (AEC) Thiết kế D’Arimation 3D (AEC) Thiết kế de Communicationitaire (AEC) Thiết kế DE Mode (AEC) Thiết kế D’Intérieur (AEC) Électronique Industrielle (DEC) Gestion de Réseaux Informatiques (DEC) Informatique de Gestion (AEC) Informatique de Gestion (DEC) Thiết bị tự động hóa ETT (AEC) Réseaux et Téléponie IP (AEC) Khoa học de la Tự nhiên, Khoa học Profil de la Santé (DEC) Khoa học de la Nature, Profil Science Pures et Appliquées (DEC) Khoa học Humaines (tháng 12) Soutien Informatique (AEC) Soutien Informatique (DEP) Kỹ thuật d’éducation à l’enfance (AEC) Kỹ thuật d’éducation à l’enfance (DEC) Kỹ thuật Juridiques (AEC) TéléCommunications (AEC) TéléC truyền thông (tháng 12) Assurance de dommages (AEC) Commerce international (AEC) Commercialisation de la mode (AEC) Conseil en assurances et en services financiers (AEC) Courtier en immobilier commercial (AEC) Courtier en immobilier résidentiel (AEC) Design d’animation 3D (AEC) Design de communication publicitaire (AEC) Design de Mode (AEC) Design d’intérieur (AEC) Électronique industrielle (DEC) Gestion de réseaux informatiques (DEC) Informatique de gestion (AEC) Informatique de gestion (DEC) Instrumentation et automatisation (AEC) Réseaux et téléphonie IP (AEC) Sciences de la nature, Profil Sciences de la santé (DEC) Sciences de la nature, Profil Sciences pures et appliquées (DEC) Sciences humaines (DEC) Soutien informatique (AEC) Soutien informatique (DEP) Techniques d’éducation à l’enfance (AEC) Techniques d’éducation à l’enfance (DEC) Techniques juridiques (AEC) Télécommunications (AEC) Télécommunications (DEC)

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Studio Santé Active (4.19 km)
Tốt 1 đánh giá
Peek-A-Boo Activity Center (7.33 km)
Tệ 1 đánh giá
Coalition des Familles LGBT+ (0.2 km)
Tốt 1 đánh giá
Taxi Diamond (0.51 km)
Dưới trung bình 40 đánh giá
Hoogan et Beaufort (0.61 km)
Tốt 85 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Le Sino (0.5 km)
Khá 1 đánh giá
Tissus Hajaly (0.61 km)
Tốt 1 đánh giá
Studio Locomotion (0.66 km)
Tốt 3 đánh giá
Cavalia Siège Social (0.69 km)
Tốt 1 đánh giá
Café La Ligne Verte (0.75 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
PFK (0.08 km)
Dưới trung bình 11 đánh giá
Café Pref (0.14 km)
Khá 1 đánh giá
Maneki Comptoir Asiat' (0.15 km)
Khá 20 đánh giá
Au Pain Doré (0.17 km)
Tốt 5 đánh giá
Miami Déli (0.24 km)
Trung bình 47 đánh giá
So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.