• PGWP
  • không
  • DLI
  • O19395535573

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Khóa đào tạo giáo viên tiểu học AMI Khóa học định hướng / Montessori 101 Khóa học bồi dưỡng AMI Primary Teacher Training course Orientation Course / Montessori 101 Refresher Course

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Green + Ross (2.13 km)
Dưới trung bình 23 đánh giá
Live Active (5.66 km)
Trung bình 2 đánh giá
Activate (15.81 km)
Tốt 18 đánh giá
Catalyst at Altea Active (5.64 km)
Tệ 1 đánh giá
Active Auto Glass Inc. (5.42 km)
Trung bình 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Pointing Baby Gallery (0.1 km)
Trung bình 1 đánh giá
Art Works Art School (0.14 km)
Trung bình 6 đánh giá
TAB-The Art of Balance (0.2 km)
Tốt 1 đánh giá
La Perlerie (0.21 km)
Khá 1 đánh giá
The Pottery (0.59 km)
Khá 13 đánh giá
Nhà hàng
Bellona Kitchen (0.06 km)
Tốt 11 đánh giá
Salsa Venezuelan Street Food (0.08 km)
Tốt 15 đánh giá
Baby Point Lounge (0.09 km)
Khá 7 đánh giá
Pho VP (0.1 km)
Khá 42 đánh giá
Little Havana Café Y Bodega (0.11 km)
Tốt 5 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.