Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

  • Địa chỉ 4875 King St
  • Tỉnh bang Ontario
  • Website glchs.on.ca
  • Phone 905-563-5374
  • Khu vực / Thành phố Beamsville
  • Mã bưu chính L0R 1B6

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Body Clinic (21.34 km)
Tệ 1 đánh giá
Activate (31.83 km)
Tốt 9 đánh giá
Active Fence (62.26 km)
Tốt 2 đánh giá
Active Green & Ross (32.77 km)
Trung bình 6 đánh giá
Live Active (42.4 km)
Tệ 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Granny's Boot Antiques (5.38 km)
Trung bình 1 đánh giá
Foreign Affair Winery (5.61 km)
Tốt 11 đánh giá
Alvento Winery (6.56 km)
Tốt 2 đánh giá
Anytime Vapors (7.19 km)
Tốt 3 đánh giá
Inn On the Twenty (7.19 km)
Tốt 50 đánh giá
Nhà hàng
Sassafrass Coastal Kitchen (0.44 km)
Khá 7 đánh giá
Deutsche Doner Kebab & BBQ (0.46 km)
0 đánh giá
Conversations (0.47 km)
Khá 14 đánh giá
Beamsville Fish and Chips (1.53 km)
Khá 11 đánh giá
Domino's Pizza (0.55 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.