Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

  • Địa chỉ 4875 King St
  • Tỉnh bang Ontario
  • Website glchs.on.ca
  • Số điện thoại 905-563-5374
  • Khu vực / Thành phố Beamsville
  • Mã bưu chính L0R 1B6

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Body Clinic (21.34 km)
Tệ 2 đánh giá
Activate (31.83 km)
Tốt 10 đánh giá
Live Active (42.4 km)
Trung bình 2 đánh giá
Active Fence (62.26 km)
Tốt 2 đánh giá
Active Green & Ross (32.77 km)
Trung bình 6 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Granny's Boot Antiques (5.38 km)
Trung bình 1 đánh giá
Foreign Affair Winery (5.61 km)
Khá 11 đánh giá
Alvento Winery (6.56 km)
Tốt 2 đánh giá
Anytime Vapors (7.19 km)
Khá 3 đánh giá
Inn On the Twenty (7.19 km)
Khá 51 đánh giá
Nhà hàng
Sassafrass Coastal Kitchen (0.44 km)
Khá 7 đánh giá
Deutsche Doner Kebab & BBQ (0.46 km)
0 đánh giá
Conversations (0.47 km)
Khá 14 đánh giá
Beamsville Fish and Chips (1.53 km)
Khá 11 đánh giá
Domino's Pizza (0.55 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.