Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Trường Exeter Elementary School Trường Listowel District Secondary School Trường Listowel Eastdale Public School Trường Maitland River Elementary Public School Trường Mornington Central Public School Trường North Easthope Public School Trường North Perth Westfield Elementary School Trường Shakespeare Public School Trường Stratford District Secondary School Trường Stratford Intermediate School Trường Upper Thames Elementary School

Trường trực thuộc

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (55.54 km)
Dưới trung bình 8 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (56.07 km)
Trung bình 3 đánh giá
Benmiller Inn & Spa (23.2 km)
Tốt 10 đánh giá
Bad Apple Brewing (24.51 km)
Tốt 1 đánh giá
Jackson's Guardian Pharmacy (33.38 km)
Tệ 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Groves TV & Appliance Centre (12.93 km)
Tốt 1 đánh giá
Cowbell Brewing (17.26 km)
Khá 35 đánh giá
Blyth Festival (17.82 km)
Tốt 1 đánh giá
Bad Apple Brewing (24.51 km)
Tốt 1 đánh giá
Hurontel Internet Service (28.14 km)
Tốt 2 đánh giá
Nhà hàng
New Orleans Pizza (0.28 km)
Tốt 1 đánh giá
Maria's Wok N Dine (0.41 km)
0 đánh giá
Kate's Station (10.08 km)
Khá 2 đánh giá
Subway Restaurants (12.08 km)
0 đánh giá
Godfathers (12.23 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.