Học khu Grand Erie 

  • $13,155
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí
349 Erie Ave, Brantford, ON N3T 5V3
Công lập Trường

Học khu Grand Erie 

349 Erie Ave, Brantford, ON N3T 5V3
  • $13,155
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Trường Brantford Collegiate Institute and Vocational School Trường Brier Park Public School Trường Cayuga Secondary School Trường Cedarland Public School Trường Delhi District Secondary School Trường Edith Monture Elementary School Trường Grandview Public School Trường Houghton Public School Trường Lynndale Heights Public School Trường McKinnon Park Secondary School Trường Pauline Johnson Collegiate and Vocational School Trường Port Rowan Public School Trường River Heights School Trường Walter Gretzky Elementary School

Trường trực thuộc

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (5.21 km)
Dưới trung bình 3 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (4.65 km)
Tệ 1 đánh giá
Active Green & Ross (27.04 km)
Trung bình 6 đánh giá
Active Body Clinic (35.67 km)
Tệ 2 đánh giá
Activate (41.65 km)
Tốt 10 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Sanderson Centre For The Performing Arts (2.15 km)
Trung bình 1 đánh giá
Budokan Karate (2.11 km)
Tốt 1 đánh giá
DistINKtive Arts Studio (2.48 km)
Dưới trung bình 3 đánh giá
Crystal Nail Spa (3.76 km)
Dưới trung bình 13 đánh giá
Joannette Professional Painting (3.88 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Big Top Dairy & Sub Shop (0.68 km)
0 đánh giá
Archies Place (0.69 km)
Dưới trung bình 5 đánh giá
About Time Pizza (0.72 km)
0 đánh giá
Gillies (0.72 km)
Tệ 1 đánh giá
Robby’s Pizza and Wings (0.79 km)
Trung bình 2 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.