Học khu Hamilton-Wentworth 

  • $15,859
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí
20 Education Court, Hamilton, ON L9A 0B9
Công lập Trường

Học khu Hamilton-Wentworth 

20 Education Court, Hamilton, ON L9A 0B9
  • $15,859
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí mỗi năm chương trình quốc tế, bao gồm các phụ phí

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Trường Ancaster High School Trường Ancaster Meadow Elementary Public School Trường Bellmoore Public School Trường Bennetto Elementary School Trường Bernie Custis Secondary School Secondary School Trường Billy Green Elementary School Trường Buchanan Park School Trường Cathy Wever Elementary Public School Trường Central Junior Public School Trường Chedoke Middle School Trường Cootes Paradise Public School Trường Dalewood Senior Public School Trường Dr. J. Edgar Davey Elementary Public School Trường Dundas Central Public School Trường Dundas Valley Secondary School Trường Flamborough Centre School Trường Frank Panabaker North School Trường Franklin Road Elementary Public School Trường George L Armstrong Public School Trường Glendale Secondary School Trường Gordon Price School Trường Guy B Brown Elementary Public School Trường Hess Street Junior Public School Trường Highview Public School Trường Hillcrest Elementary Public School Trường Holbrook Junior Public School Trường Huntington Park Junior Public School Trường James MacDonald Public School Trường Janet Lee Public School Trường Kanétskare Elementary School Middle School Trường Lake Avenue Public School Trường Lawfield Elementary School Trường Mary Hopkins Public School Trường Memorial Elementary School Public School Trường Mount Albion Public School Trường Mountview Junior Public School Trường Nora Frances Henderson Trường Orchard Park Secondary School Trường Parkdale School Trường Pauline Johnson Public School Trường Prince of Wales Elementary Public School Trường Queen Mary Public School Trường Queen Victoria Elementary Public School Trường Queensdale School Trường R A Riddell Public School Trường Ray Lewis (Elementary) School Trường Richard Beasley Junior Public School Trường Ridgemount Junior Public School Trường Rosedale Elementary School Trường Saltfleet High School Trường Shannen Koostachin Elementary School Elementary Public School Trường Sherwood Secondary School Trường Sir Allan MacNab Secondary School Trường Sir Wilfrid Laurier Public School Trường Sir William Osler Elementary School Trường Sir Winston Churchill Secondary School Trường South Meadow Public School Trường Strathcona Junior Public School Trường Tiffany Hills Elementary Public School Trường W H Ballard Public School Trường Waterdown District High School Trường Westdale Secondary School Trường Westmount Secondary School Trường Westview Middle School Trường Westwood Junior Public School Trường Winona Elementary Elementary School Trường Yorkview School

Trường trực thuộc

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (0.36 km)
Trung bình 6 đánh giá
Active Green & Ross (5.08 km)
Trung bình 6 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (1.3 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
Active Tool Repair (4.3 km)
Dưới trung bình 1 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (3.77 km)
Trung bình 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
BonLook - Hamilton (0.44 km)
Tốt 1 đánh giá
Nails Tech (1.2 km)
Trung bình 6 đánh giá
Squirrels Skin Art (1.62 km)
Tốt 3 đánh giá
Sinkin Ink Tattoos (1.64 km)
Tệ 4 đánh giá
Fabricland (1.99 km)
Trung bình 2 đánh giá
Nhà hàng
Odd Burger (0.11 km)
Khá 1 đánh giá
Timmy's Tanur (0.17 km)
Dưới trung bình 3 đánh giá
McDonald's (0.28 km)
Dưới trung bình 10 đánh giá
Pita Factory (0.3 km)
Tốt 1 đánh giá
Little Saigon Vietnamese & Thai Restaurant (0.27 km)
Khá 11 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.