Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (2.23 km)
Trung bình 8 đánh giá
Active Engine Rebuilding (4.49 km)
Tốt 1 đánh giá
Physiotherapy Active Rehab (3.66 km)
Tệ 1 đánh giá
Active Green & Ross (4.95 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
Active Starters & Alternator Rebuilder (2.5 km)
Khá 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Tippy Toes Nails and Spa (1.25 km)
Khá 48 đánh giá
Can Dance Academy (1.32 km)
Trung bình 4 đánh giá
Erindale School Of Music & Arts (1.47 km)
Khá 1 đánh giá
Ryna's Nails Wellness and Spa (1.71 km)
Tốt 12 đánh giá
Heritage Mississauga (1.72 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Piatto Bistro (1.19 km)
Tốt 26 đánh giá
Katsuya (1.25 km)
Tốt 189 đánh giá
French Corner Bakery & Patisserie (1.27 km)
Tốt 131 đánh giá
Saffron Cuisines (1.3 km)
0 đánh giá
Trust Burger & Grill (1.3 km)
Tốt 5 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.