Newton’s Grove School

  • $28,850
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí trung bình mỗi năm, chưa bao gồm phụ phí
6850 Goreway Drive, Mississauga, ON L4V 1V7
Tư thục Trường
6850 Goreway Drive, Mississauga, ON L4V 1V7
  • $28,850
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí trung bình mỗi năm, chưa bao gồm phụ phí

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (7.67 km)
Trung bình 7 đánh giá
Active Green & Ross (11.87 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
Active Family Chiropractic & Wellness Centre (13.74 km)
Tốt 4 đánh giá
Activate (6.78 km)
Tốt 4 đánh giá
Active Green & Ross Tire and Auto (11.11 km)
Tốt 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Dynamex (0.27 km)
Tệ 172 đánh giá
Gurpreet-Fashion (1.38 km)
Tốt 1 đánh giá
Regal Nails (1.4 km)
Khá 3 đánh giá
Hips Don't Lie Dance (1.49 km)
Tốt 1 đánh giá
Raja Fabrics (1.8 km)
Dưới trung bình 5 đánh giá
Nhà hàng
China Palace (0.43 km)
Trung bình 28 đánh giá
McDonald's (0.45 km)
Trung bình 11 đánh giá
Wendy's (0.48 km)
Tốt 1 đánh giá
Thai One On (0.55 km)
Dưới trung bình 10 đánh giá
Harvey's (0.52 km)
Tốt 8 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.