• PGWP
  • không
  • DLI
  • O110123916630

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Hỗ trợ nha khoa Vệ sinh răng miệng Dental Assisting Dental Hygiene

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Active Green & Ross (5.53 km)
Trung bình 6 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (8.2 km)
Trung bình 6 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (6.83 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
Active Green & Ross Tire & Auto Centre (8.8 km)
Trung bình 3 đánh giá
Active Tool Repair (11.45 km)
Dưới trung bình 2 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
The Needle Emporium (0.69 km)
Dưới trung bình 6 đánh giá
Creations Art Gallery & Framing Studio (0.75 km)
Tốt 2 đánh giá
Party City (2.1 km)
Khá 1 đánh giá
John Savidis Lean & Fit Elite (2.08 km)
Trung bình 4 đánh giá
Wood's Martial Arts (2.44 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
Ancaster Pizza (0.11 km)
Trung bình 9 đánh giá
Ancaster Cheese & Fine Foods (0.48 km)
0 đánh giá
Cavallo Nero (0.52 km)
Khá 13 đánh giá
India Village Restaurant (0.52 km)
Tốt 26 đánh giá
Tim Horton's (0.52 km)
Khá 1 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen