The Crescent School

  • $39,590
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí trung bình mỗi năm, chưa bao gồm phụ phí
2365 Bayview Ave, Toronto, ON M2L 1A2
Tư thục Trường
2365 Bayview Ave, Toronto, ON M2L 1A2
  • $39,590
  • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
  • học phí trung bình mỗi năm, chưa bao gồm phụ phí

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Activate (6.62 km)
Tốt 15 đánh giá
Active Green & Ross (4.89 km)
Dưới trung bình 6 đánh giá
Active Rehab Centre (8.4 km)
Tốt 2 đánh giá
Active Healing Centre (8.08 km)
Dưới trung bình 4 đánh giá
Active Green + Ross (8.64 km)
Trung bình 23 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Granite Club (0.22 km)
Khá 6 đánh giá
Glendon Gallery (0.64 km)
Khá 1 đánh giá
pRO hair group (1.59 km)
Tốt 3 đánh giá
HRH Beauty (1.71 km)
Trung bình 2 đánh giá
Maryan's Fabric (1.71 km)
Dưới trung bình 2 đánh giá
Nhà hàng
M Wing Cafeteria at Sunnybrook (1.05 km)
Dưới trung bình 7 đánh giá
Druxy's Famous Deli (1.05 km)
Tốt 3 đánh giá
Swiss Chalet Rotisserie & Grill (1.05 km)
Tệ 1 đánh giá
Extreme Pita (1.05 km)
Trung bình 2 đánh giá
Druxy's Famous Deli (1.4 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.