Université de Moncton

 • $16,206
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm trung bình chương trình cử nhân bao gồm các phụ phí
18 Avenue Antonine-Maillet, Moncton, NB E1A 3E9
Công lập Trường

Université de Moncton

18 Avenue Antonine-Maillet, Moncton, NB E1A 3E9
 • $16,206
 • Chuyển đổi ngoại tệ ... vnđ
 • học phí mỗi năm trung bình chương trình cử nhân bao gồm các phụ phí
 • PGWP
 • IELTS
 • N/A
 • Trợ cấp
 • Không rõ
 • DLI
 • O19391556532

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Thạc sĩ Khoa học (Vật lý) Những năm chuẩn bị tú tài trong công tác xã hội B. Sc.-B. Ed. (nồng độ trong sinh học) B. Sc.-B. Ed. (Nồng độ hóa học) B. Sc.-B. Ed. (Tập trung vào toán học) B. Sc.-B. Ed. (nồng độ trong vật lý) B.A.-B. Ed. (Chuyên ngành tiếng Anh) B.A.-B. Ed. (Chuyên ngành nghiên cứu tiếng Pháp) B.A.-B. Ed. (Chuyên ngành Lịch sử) B.A.-B. Ed. (sơ đẳng) Tú tài được áp dụng trong công nghệ sinh học Tú tài được áp dụng trong thiết kế nội thất Vụ tú tài được áp dụng trong quản lý mạng lưới phân phối Vụ tú tài được áp dụng trong quản lý dịch vụ tài chính Tú tài được áp dụng trong tiếp thị Vụ tú tài được áp dụng cho khoa học phòng thí nghiệm y tế Tú tài được áp dụng trong các kỹ thuật phóng xạ Vũ trọng áp dụng cho công nghệ, thông tin và lãnh đạo Tú tài được áp dụng trong điều trị hô hấp Tú tài của các nghiên cứu cá nhân Vụ tú tài trong Quản trị Kinh doanh (Kế toán) Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Kế toán) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Quản trị Kinh doanh (Tài chính) Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Tài chính) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Tổng quát) Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Quản lý hoạt động) Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Quản lý hoạt động) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Quản lý quốc tế) Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Quản lý quốc tế) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Quản lý) Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Quản lý) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Tiếp thị) Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Tiếp thị) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Quản lý các vấn đề đa ngành Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Hệ thống thông tin tổ chức) Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Hệ thống thông tin tổ chức) – Chế độ hợp tác Tú tài trong phát triển rừng Vũ trọng phát triển rừng – Chế độ hợp tác Tú tài trong nghệ thuật kịch tính Vị trí tú tài nghệ thuật thị giác Vụ tú tài trong phát triển bền vững và khu vực ven biển Vụ tú tài trong phát triển bền vững và khu vực ven biển – Chế độ hợp tác Tú tài trong giáo dục tiểu học Viccalaureate trong giáo dục tiểu học (đưa vào/bao gồm trường học) Vụ tú tài trong giáo dục trung học (đưa vào/bao gồm trường học) Vụ tú tài trong giáo dục (2 năm) Vụ tú tài trong quản lý thông tin Quản lý thông tin V là – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Quản lý giải trí, Thể thao và Du lịch Ứng dụng tú tài máy tính Ứng dụng Viccalaureate máy tính – Chế độ hợp tác Kỹ thuật tú tài (Kỹ thuật dân dụng) Kỹ thuật tú tài (Kỹ thuật dân dụng) – Chế độ hợp tác Kỹ thuật tú tài (Kỹ thuật điện) Kỹ thuật tú tài (Kỹ thuật điện) – Chế độ hợp tác Kỹ thuật tú tài (Kỹ thuật cơ khí) Kỹ thuật tú tài (Kỹ thuật cơ khí) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong âm nhạc – tú tài trong giáo dục Tú tài trong âm nhạc (chung) Vụ tú tài trong âm nhạc (diễn giải) Tú tài trong khoa học điều dưỡng Vụ tú tài trong Khoa học Kinesiology Vụ tú tài trong dịch thuật Viccalaureate trong dịch thuật – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong dịch (chương trình tăng tốc) Vụ tú tài trong công tác xã hội (cho các ứng cử viên có tú tài liên quan) Vụ tú tài trong công tác xã hội (cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc có liên quan) Vụ tú tài trong công tác xã hội (chương trình thông thường) Tompcalaureate ès nghệ thuật – tú tài trong giáo dục (chuyên ngành địa lý) Tompcalaureate ès nghệ thuật (chuyên ngành tiếng Anh – Hồ sơ với sự khác biệt) Tompcalaureate ès Arts (Chuyên ngành tiếng Anh – Hồ sơ thông thường) Viccalaureate ès nghệ thuật (chuyên ngành nghiên cứu tiếng Pháp – Hồ sơ ngôn ngữ) Tompcalaureate ès nghệ thuật (chuyên ngành nghiên cứu tiếng Pháp – Hồ sơ ngôn ngữ với sự khác biệt) Tompcalaureate ès Arts (Chuyên ngành nghiên cứu của Pháp – Hồ sơ văn học) Tompcalaureate ès nghệ thuật (Chuyên ngành nghiên cứu của Pháp – Hồ sơ văn học với sự khác biệt) Tompcalaureate ès nghệ thuật (chuyên ngành nghiên cứu của Pháp – Hồ sơ hỗn hợp) Tompcalaureate ès nghệ thuật (chuyên ngành địa lý) Viccalaureate ès nghệ thuật (chính trong lịch sử – Hồ sơ với sự khác biệt) Tompcalaureate ès Arts (Chuyên ngành Lịch sử – Hồ sơ thông thường) Viccalaureate ès nghệ thuật (chuyên ngành truyền thông thông tin) Tompcalaureate ès nghệ thuật (chuyên ngành triết học) Tompcalaureate ès nghệ thuật (chuyên ngành tâm lý học) Tú tài trong nghệ thuật đa ngành Tompcalaureate ès nghệ thuật (chuyên môn hóa địa lý) Viccalaureate ès nghệ thuật (chuyên môn hóa trong triết học) Tompcalaureate ès nghệ thuật (chuyên môn hóa tâm lý học) Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên ngành hóa sinh) Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên ngành Hóa sinh) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên ngành Sinh học) Tompcalaureate ès Khoa học (Chuyên ngành Sinh học) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên ngành Hóa học) Tompcalaureate ès Khoa học (chuyên ngành Khoa học Máy tính) Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên ngành Toán học) Tompcalaureate ès Khoa học (Chuyên ngành Toán học) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên ngành Vật lý) Tú tài cho khoa học đa ngành Vụ tú tài trong Khoa học (Dinh dưỡng) với trường nội trú Vụ tú tài của Khoa học Xã hội (Chuyên ngành về tội phạm học – Hồ sơ ứng dụng) Vụ tú tài của Khoa học xã hội (Chuyên ngành về tội phạm học – Hồ sơ với sự khác biệt) Vụ tú tài của Khoa học Xã hội (Chuyên ngành về tội phạm học – Hồ sơ thường xuyên) Vụ tú tài của Khoa học Xã hội (Chuyên ngành Kinh tế) Vụ tú tài của khoa học xã hội (chuyên ngành khoa học chính trị – Hồ sơ với sự khác biệt) Vụ tú tài của Khoa học Xã hội (Chuyên ngành Khoa học Chính trị – Hồ sơ thường xuyên) Vụ tú tài trong Khoa học Xã hội (Chuyên ngành Xã hội học – Hồ sơ với sự khác biệt) Vụ tú tài trong Khoa học Xã hội (Chuyên ngành Xã hội học – Hồ sơ thường xuyên) Vụ tú tài của Khoa học Xã hội (Chuyên ngành Kinh tế) Viccalaureate trong khoa học (chuyên môn hóa sinh hóa và sinh học phân tử) Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên môn hóa sinh hóa và sinh học phân tử) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên môn hóa sinh học) Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên môn hóa sinh học) – Chế độ hợp tác Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên môn hóa hóa học) Vụ tú tài trong Khoa học (Chuyên ngành Vật lý) B.E.P.-B. Ed. (Chuyên ngành Giáo dục Thể chất) Giấy chứng nhận kế toán Giấy chứng nhận chu kỳ thứ hai trong giảng dạy để nghe học sinh Chứng chỉ chu kỳ thứ hai trong giảng dạy suy giảm thị giác Giấy chứng nhận chu kỳ thứ hai về quản lý dịch vụ y tế Giấy chứng nhận chu kỳ thứ hai trong quản lý công cộng đương đại Giấy chứng nhận quản lý Giấy chứng nhận tiếp thị Giấy chứng nhận nghiên cứu chuẩn bị trong âm nhạc Giấy chứng nhận trong Andragogy Giấy chứng nhận sáng tạo văn học Giấy chứng nhận tài chính doanh nghiệp Giấy chứng nhận quản lý bảo mật thông tin kinh doanh Giấy chứng nhận quản lý nhân sự Giấy chứng nhận quản lý dịch vụ tài chính Chu kỳ thứ hai Chứng chỉ trực tuyến về Biết chữ và Phan âm Giấy chứng nhận quản lý và lập kế hoạch hậu cần Giấy chứng nhận xã hội học Giấy chứng nhận về hệ thống thông tin tổ chức Giấy chứng nhận nghiện ma túy Nồng độ thứ hai (Sinh học) Nồng độ thứ hai (Hóa học) Nồng độ thứ hai (nó) Tập trung thứ hai (toán học) Nồng độ thứ hai (vật lý) Văn bằng nghiên cứu luật chung Văn bằng tốt nghiệp về hành chính công Văn bằng tốt nghiệp về quản lý dịch vụ y tế Văn bằng quản trị kinh doanh Văn bằng phân tích và hành động cộng đồng Tiến sĩ giáo dục Tiến sĩ nghiên cứu văn học Tiến sĩ Tâm lý học Tiến sĩ Khoa học Đời sống Tiến sĩ Khoa học Ngôn ngữ Tiến sĩ Khoa học Vật lý Tiến sĩ Khoa học Ứng dụng Tiến sĩ chuyên nghiệp về Tâm lý học Nhập vai vào tiếng Pháp thứ hai (nhóm Pont) Bác sĩ Juris – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Chương trình kết hợp J.D.-M.B.A.) Bác sĩ Juris – Thạc sĩ hành chính công (Chương trình kết hợp J.D.-M.A.P.) Juris Doctor – Thạc sĩ nghiên cứu môi trường (Chương trình kết hợp J.D.-M.E.E.) Bác sĩ Juris (cho sinh viên thường xuyên) Juris Doctor (để giữ giấy phép trong luật dân sự) Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Bác sĩ Juris (Chương trình kết hợp J.D.-M.B.A.) Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – M.B.A. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – M.B.A. – Chế độ hợp tác Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – M.B.A. (một phần -time) Thạc sĩ Quản trị công Làm chủ trong Hành chính công – Bác sĩ Juris (Chương trình kết hợp J.D.-M.A.P.) Bằng thạc sĩ Thạc sĩ Giáo dục (Quản trị Giáo dục) Thạc sĩ Giáo dục (Giảng dạy) Thạc sĩ Giáo dục (Giáo dục Tài nguyên) Thạc sĩ nghiên cứu môi trường Thạc sĩ Nghiên cứu Môi trường – Bác sĩ Juris (Chương trình kết hợp J.D.-M.E.E.) Kiểm soát trong quản lý dịch vụ y tế (Hồ sơ giáo dục thường xuyên) Làm chủ trong Quản lý dịch vụ y tế (Hồ sơ đào tạo ban đầu) Làm chủ trong Quản lý dịch vụ y tế (Hồ sơ định hướng nghiên cứu) Làm chủ trong định hướng Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng – Y tá hoặc Y tá học viên Làm chủ nghệ thuật trong giáo dục Thạc sĩ Nghệ thuật Định hướng Thạc sĩ Nghệ thuật (Nghiên cứu Văn học) Làm chủ nghệ thuật (Lịch sử) Làm chủ nghệ thuật (Văn học Canada so sánh) Làm chủ nghệ thuật (Tâm lý học) Thạc sĩ Nghệ thuật (Khoa học Ngôn ngữ) Thạc sĩ Nghệ thuật (Khoa học xã hội) Làm chủ nghệ thuật (công tác xã hội) Thạc sĩ Khoa học ứng dụng Thạc sĩ Khoa học (Hóa sinh) Thạc sĩ Khoa học (Sinh học) Thạc sĩ Khoa học (Hóa học) Khoa học rừng làm chủ Làm chủ Khoa học (Quản lý) Làm chủ Khoa học (Nó) Thành thạo khoa học sức khỏe liên ngành Thạc sĩ Khoa học (Toán học) Làm chủ khoa học (thực phẩm dinh dưỡng) Nhỏ trong tiếng Đức Nhỏ bằng tiếng Anh Nhỏ trong nghệ thuật thị giác Hóa sinh học nhỏ Nhỏ trong sinh học Nhỏ trong hóa học Kỹ năng biên tập nâng cao nhỏ Kế toán trẻ vị thành niên Nhỏ trong sáng tạo văn học Tiểu học về tội phạm học Tiểu phát triển cá nhân và xã hội Nhỏ về kinh tế Nhỏ trong tiếng Tây Ban Nha Nhỏ về đạo đức ứng dụng Tiểu học trong nghiên cứu học thuật Nhỏ về tài chính Nhỏ bằng tiếng Pháp thứ hai (nâng cao) Nhỏ trong địa lý Quản lý hoạt động nhỏ Nhỏ trong lịch sử Máy tính nhỏ Nhỏ trong báo chí Nhỏ bằng ngoại ngữ Nhỏ về ngôn ngữ học và văn học Tiếp thị nhỏ Tiểu học trong toán học Nhỏ trong âm nhạc Nhỏ trong triết học Nhỏ trong vật lý Nhỏ trong chính sách công Nhỏ trong tâm lý học Trẻ vị thành niên trong quan hệ công chúng Nhỏ về khoa học chính trị Tiểu học về khoa học quản lý Khoa học môi trường nhỏ Khoa học xã hội nhỏ Tiểu học trong xã hội học Nhỏ trong xã hội học Tiểu học trong số liệu thống kê ứng dụng Nhỏ trong hệ thống thông tin tổ chức Nhỏ trong dịch thuật Passerelle dẫn đến năm thứ 3 của tú tài trong khoa học điều dưỡng Chương trình bán lẻ ngắn Chương trình kế toán ngắn Chương trình ngắn về tài chính cá nhân Chương trình quản lý tài liệu ngắn Chương trình ngắn trong hệ thống thông tin tổ chức Chương trình chuẩn bị cho Khoa học Sức khỏe (D.S.S) Maîtrise ès sciences (physique) Années préparatoires au Baccalauréat en travail social B. Sc.-B. Éd. (concentration en biologie) B. Sc.-B. Éd. (concentration en chimie) B. Sc.-B. Éd. (concentration en mathématiques) B. Sc.-B. Éd. (concentration en physique) B.A.-B. Éd. (majeure en anglais) B.A.-B. Éd. (majeure en études françaises) B.A.-B. Éd. (majeure en histoire) B.A.-B. Éd. (primaire) Baccalauréat appliqué en biotechnologies Baccalauréat appliqué en design d’intérieur Baccalauréat appliqué en gestion des réseaux de distribution Baccalauréat appliqué en gestion des services financiers Baccalauréat appliqué en marketing Baccalauréat appliqué en sciences de laboratoire médical Baccalauréat appliqué en techniques radiologiques Baccalauréat appliqué en technologie, information et leadership Baccalauréat appliqué en thérapie respiratoire Baccalauréat d’études individualisées Baccalauréat en administration des affaires (comptabilité) Baccalauréat en administration des affaires (comptabilité) – régime coopératif Baccalauréat en administration des affaires (finance) Baccalauréat en administration des affaires (finance) – régime coopératif Baccalauréat en administration des affaires (général) Baccalauréat en administration des affaires (gestion des opérations) Baccalauréat en administration des affaires (gestion des opérations) – régime coopératif Baccalauréat en administration des affaires (gestion internationale) Baccalauréat en administration des affaires (gestion internationale) – régime coopératif Baccalauréat en administration des affaires (management) Baccalauréat en administration des affaires (management) – régime coopératif Baccalauréat en administration des affaires (marketing) Baccalauréat en administration des affaires (marketing) – régime coopératif Baccalauréat en administration des affaires multidisciplinaire Baccalauréat en administration des affaires (systèmes d’information organisationnels) Baccalauréat en administration des affaires (systèmes d’information organisationnels) – régime coopératif Baccalauréat en aménagement des forêts Baccalauréat en aménagement des forêts – régime coopératif Baccalauréat en art dramatique Baccalauréat en art visuels Baccalauréat en développement durable et zone côtière Baccalauréat en développement durable et zone côtière – régime coopératif Baccalauréat en éducation primaire Baccalauréat en éducation primaire (immersion/inclusion scolaire) Baccalauréat en éducation secondaire (immersion/inclusion scolaire) Baccalauréat en éducation (2 ans) Baccalauréat en gestion de l’information Baccalauréat en gestion de l’information – régime coopératif Baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme Baccalauréat en informatique appliquée Baccalauréat en informatique appliquée – régime coopératif Baccalauréat en ingénierie (génie civil) Baccalauréat en ingénierie (génie civil) – régime coopératif Baccalauréat en ingénierie (génie électrique) Baccalauréat en ingénierie (génie électrique) – régime coopératif Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique) Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique) – régime coopératif Baccalauréat en musique – Baccalauréat en éducation Baccalauréat en musique (général) Baccalauréat en musique (interprétation) Baccalauréat en science infirmière Baccalauréat en sciences de kinésiologie Baccalauréat en traduction Baccalauréat en traduction – régime coopératif Baccalauréat en traduction (programme accéléré) Baccalauréat en travail social (pour candidates ou candidats avec un baccalauréat connexe) Baccalauréat en travail social (pour candidates ou candidats ayant une expérience pertinente de travail) Baccalauréat en travail social (programme régulier) Baccalauréat ès arts – Baccalauréat en éducation (majeure en géographie) Baccalauréat ès arts (majeure en anglais – profil avec distinction) Baccalauréat ès arts (majeure en anglais – profil régulier) Baccalauréat ès arts (majeure en études françaises – profil linguistique) Baccalauréat ès arts (majeure en études françaises – profil linguistique avec distinction) Baccalauréat ès arts (majeure en études françaises – profil littérature) Baccalauréat ès arts (majeure en études françaises – profil littérature avec distinction) Baccalauréat ès arts (majeure en études françaises – profil mixte) Baccalauréat ès arts (majeure en géographie) Baccalauréat ès arts (majeure en histoire – profil avec distinction) Baccalauréat ès arts (majeure en histoire – profil régulier) Baccalauréat ès arts (majeure en information-communication) Baccalauréat ès arts (majeure en philosophie) Baccalauréat ès arts (majeure en psychologie) Baccalauréat ès arts multidisciplinaire Baccalauréat ès arts (spécialisation en géographie) Baccalauréat ès arts (spécialisation en philosophie) Baccalauréat ès arts (spécialisation en psychologie) Baccalauréat ès sciences (majeure en biochimie) Baccalauréat ès sciences (majeure en biochimie) – régime coopératif Baccalauréat ès sciences (majeure en biologie) Baccalauréat ès sciences (majeure en biologie) – régime coopératif Baccalauréat ès sciences (majeure en chimie) Baccalauréat ès sciences (majeure en informatique) Baccalauréat ès sciences (majeure en mathématiques) Baccalauréat ès sciences (majeure en mathématiques) – régime coopératif Baccalauréat ès sciences (majeure en physique) Baccalauréat ès sciences multidisciplinaire Baccalauréat ès sciences (nutrition) avec internat Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en criminologie – profil appliqué) Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en criminologie – profil avec distinction) Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en criminologie – profil régulier) Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en économie) Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en science politique – profil avec distinction) Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en science politique – profil régulier) Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en sociologie – profil avec distinction) Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en sociologie – profil régulier) Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisation en économie) Baccalauréat ès sciences (spécialisation en biochimie et biologie moléculaire) Baccalauréat ès sciences (spécialisation en biochimie et biologie moléculaire) – régime coopératif Baccalauréat ès sciences (spécialisation en biologie) Baccalauréat ès sciences (spécialisation en biologie) – régime coopératif Baccalauréat ès sciences (spécialisation en chimie) Baccalauréat ès sciences (spécialisation en physique) B.E.P.-B. Éd. (majeure en éducation physique) Certificat de comptabilité Certificat de deuxième cycle en enseignement aux élèves malentendants Certificat de deuxième cycle en enseignement en déficience visuelle Certificat de deuxième cycle en gestion des services de santé Certificat de deuxième cycle en gestion publique contemporaine Certificat de management Certificat de marketing Certificat d’études préparatoires en musique Certificat en andragogie Certificat en création littéraire Certificat en finance d’entreprise Certificat en gestion de la sécurité de l’information des entreprises Certificat en gestion des ressources humaines Certificat en gestion des services financiers Certificat en ligne de deuxième cycle en littératie et francisation Certificat en planification et gestion logistique Certificat en sociolinguistique Certificat en systèmes d’information organisationnels Certificat sur les toxicomanies Deuxième concentration (biologie) Deuxième concentration (chimie) Deuxième concentration (informatique) Deuxième concentration (mathématiques) Deuxième concentration (physique) Diplôme d’études en common law Diplôme d’études supérieures en administration publique Diplôme d’études supérieures en gestion des services de santé Diplôme en administration des affaires Diplôme en analyse et action communautaires Doctorat en éducation Doctorat en études littéraires Doctorat en psychologie Doctorat en sciences de la vie Doctorat en sciences du langage Doctorat en sciences physiques Doctorat ès sciences appliquées Doctorat professionnel en psychologie Immersion en français langue seconde (Groupe-pont) Juris Doctor – Maîtrise en administration des affaires (programme combiné J.D.-M.B.A.) Juris Doctor – Maîtrise en administration publique (programme combiné J.D.-M.A.P.) Juris Doctor – Maîtrise en études de l’environnement (programme combiné J.D.-M.E.E.) Juris Doctor (pour étudiante ou étudiant régulier) Juris Doctor (pour titulaire de la licence en droit civil) Maîtrise en administration des affaires – Juris Doctor (programme combiné J.D.-M.B.A.) Maîtrise en administration des affaires – M.B.A. Maîtrise en administration des affaires – M.B.A. – régime coopératif Maîtrise en administration des affaires – M.B.A. (à temps partiel) Maîtrise en administration publique Maîtrise en administration publique – Juris Doctor (programme combiné J.D.-M.A.P.) Maîtrise en droit Maîtrise en éducation (Administration de l’éducation) Maîtrise en éducation (Enseignement) Maîtrise en éducation (Enseignement-ressource) Maîtrise en études de l’environnement Maîtrise en études de l’environnement – Juris Doctor (programme combiné J.D.-M.E.E.) Maîtrise en gestion des services de santé (profil formation continue) Maîtrise en gestion des services de santé (profil formation initiale) Maîtrise en gestion des services de santé (profil orienté vers la recherche) Maîtrise en orientation Maîtrise en science infirmière Maîtrise en science infirmière – Infirmière ou infirmier praticien Maîtrise ès arts en éducation Maîtrise ès arts en orientation Maîtrise ès arts (études littéraires) Maîtrise ès arts (histoire) Maîtrise ès arts (littérature canadienne comparée) Maîtrise ès arts (psychologie) Maîtrise ès arts (sciences du langage) Maîtrise ès arts (sciences sociales) Maîtrise ès arts (travail social) Maîtrise ès sciences appliquées Maîtrise ès sciences (biochimie) Maîtrise ès sciences (biologie) Maîtrise ès sciences (chimie) Maîtrise ès sciences forestières Maîtrise ès sciences (gestion) Maîtrise ès sciences (informatique) Maîtrise ès sciences interdisciplinaire en santé Maîtrise ès sciences (mathématiques) Maîtrise ès sciences (nutrition-alimentation) Mineure en allemand Mineure en anglais Mineure en arts visuels Mineure en biochimie Mineure en biologie Mineure en chimie Mineure en compétences rédactionnelles avancées Mineure en comptabilité Mineure en création littéraire Mineure en criminologie Mineure en développement personnel et social Mineure en économie Mineure en espagnol Mineure en éthique appliquée Mineure en études acadiennes Mineure en finance Mineure en français langue seconde (avancé) Mineure en géographie Mineure en gestion des opérations Mineure en histoire Mineure en informatique Mineure en journalisme Mineure en langues étrangères Mineure en linguistique et littérature Mineure en marketing Mineure en mathématiques Mineure en musique Mineure en philosophie Mineure en physique Mineure en politique publique Mineure en psychologie Mineure en relations publiques Mineure en science politique Mineure en sciences de la gestion Mineure en sciences de l’environnement Mineure en sciences sociales Mineure en sociolinguistique Mineure en sociologie Mineure en statistique appliquée Mineure en systèmes d’information organisationnels Mineure en traduction Passerelle menant à la 3e année du Baccalauréat en science infirmière Programme court en commerce de détail Programme court en comptabilité Programme court en finance personnelle Programme court en gestion documentaire Programme court en systèmes d’information organisationnels Programme préparatoire aux sciences de la santé (D.S.S)

Những tiến bộ mới nhất


Ngành đào tạo

Video

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Dr Georges-L Dumont Regional Hospital (0.84 km)
Tệ 4 đánh giá
Manoir Notre Dame (1.13 km)
Trung bình 2 đánh giá
Best Western Plus Moncton (1.18 km)
Khá 2 đánh giá
Leah Janes Bed & Breakfast (1.22 km)
Tệ 4 đánh giá
IClean (1.35 km)
Dưới trung bình 5 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Fabricville (0.95 km)
Trung bình 2 đánh giá
Three Bags Full (1.09 km)
Tốt 1 đánh giá
Kimberly the Studio (1.32 km)
Tốt 2 đánh giá
Jassy Boutique & Tearoom (1.32 km)
Tốt 2 đánh giá
Chapters (1.42 km)
Trung bình 3 đánh giá
Nhà hàng
Tony's Bistro & Pâtisserie (0.43 km)
Khá 49 đánh giá
Clémentine Café Deli (0.46 km)
Tốt 3 đánh giá
Indish Restaurant (0.48 km)
0 đánh giá
Domino's Pizza (0.48 km)
0 đánh giá
Guacamole (0.51 km)
Khá 1 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
 • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.