• PGWP
  • DLI
  • O19359010995

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Cử nhân Nghệ thuật với Chuyên ngành kép trong Hệ thống Nông nghiệp và Thực phẩm bền vững Cử nhân Nghệ thuật trong Tâm lý học ứng dụng Cử nhân Nghệ thuật trong Lịch sử và Lý thuyết nghệ thuật – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Quản trị Nghệ thuật – Tùy chọn kịch tính – Major Cử nhân Nghệ thuật Quản trị Nghệ thuật – Tùy chọn nghiên cứu phim – Major Cử nhân Nghệ thuật Quản trị Nghệ thuật – Tùy chọn Mỹ thuật – Major Cử nhân Nghệ thuật Quản trị Nghệ thuật – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật Quản trị Nghệ thuật – Tùy chọn âm nhạc – Major Cử nhân Nghệ thuật Phát triển Thể thao Cử nhân Nghệ thuật về Đa dạng sinh học và Sinh thái học Cử nhân Nghệ thuật Kinh doanh và Xã hội (Nghiên cứu Thể thao) Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Cổ điển – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Cổ điển – Chuyên ngành Cử nhân Nghệ thuật bằng Double Thiếu tá Pháp/Tây Ban Nha và Giáo dục Cử nhân Nghệ thuật trong kịch – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật trong kịch – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật Kinh tế – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Kinh tế – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật bằng tiếng Anh – Tập trung nghiên cứu về phim và truyền thông Cử nhân Nghệ thuật bằng tiếng Anh – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật bằng tiếng Anh – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật Văn học Anh – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Khoa học Môi trường – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật Mỹ thuật với Studio Arts Cử nhân Nghệ thuật bằng tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai – chính Cử nhân Nghệ thuật Địa lý – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Địa lý – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật về Nghiên cứu Toàn cầu và Đế chế – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật trong Nghiên cứu Tây Ban Nha Cử nhân Nghệ thuật trong Lịch sử và Nghiên cứu Toàn cầu – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật trong Lịch sử và Nghiên cứu Toàn cầu – Chuyên ngành Cử nhân Nghệ thuật Công nghệ Thông tin – Chuyên ngành Cử nhân Nghệ thuật trong Kinh tế Chính trị Quốc tế – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật trong Kinh tế Chính trị Quốc tế – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật trong Nghiên cứu Quốc tế Cử nhân Nghệ thuật trong Nghiên cứu Nhật Bản Cử nhân Nghệ thuật Nghệ thuật Tự do chuyên ngành đôi (với kỷ luật khác) Cử nhân Nghệ thuật Nghệ thuật Tự do – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Nghệ thuật Tự do – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật Toán học – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Toán học – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật về Truyền thông, Công nghệ và Nghiên cứu đương đại – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật về Truyền thông, Công nghệ và Nghiên cứu đương đại – Chuyên ngành Cử nhân Nghệ thuật bằng ngôn ngữ hiện đại Cử nhân Nghệ thuật bằng ngôn ngữ hiện đại – Nghiên cứu của Đức Cử nhân Nghệ thuật trong Âm nhạc Cử nhân Nghệ thuật trong Âm nhạc – Sự tập trung trong Nhà hát âm nhạc Cử nhân Nghệ thuật trong Âm nhạc – Chuyên ngành nghiên cứu âm nhạc phổ biến (Jazz, Pop/Rock) Cử nhân Nghệ thuật trong Âm nhạc (Cổ điển) – Major Cử nhân Nghệ thuật trong triết học Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Chính trị – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Chính trị – Chuyên ngành Cử nhân Nghệ thuật Tâm lý học – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Tâm lý học – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật trong Tôn giáo – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật trong Tôn giáo – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật Xã hội học – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Xã hội học – Tiểu học Cử nhân Nghệ thuật Xã hội học với sự tập trung trong tội phạm học, luật pháp và chính sách xã hội Cử nhân Nghệ thuật Xã hội học với sự tập trung trong gia đình, sức khỏe & cộng đồng Cử nhân Nghệ thuật Xã hội học với sự tập trung trong các nghiên cứu về giới tính, đa dạng và công bằng Cử nhân Nghệ thuật bằng tiếng Tây Ban Nha – Danh dự Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Thể thao – Sức khỏe – Thiếu tá Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Thể thao – Tiểu học Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Kế toán Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Sự tập trung khởi nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Tập trung tài chính Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Sự tập trung nguồn nhân lực Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Tập trung quản lý Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Tập trung tiếp thị Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Tập trung công nghệ và phân tích Cử nhân Quản trị Kinh doanh trong Kinh doanh – Chuyên ngành Cử nhân Sư Phạm Cử nhân Giáo dục về Dạy và Học – Cấp trung học Cử nhân Giáo dục về Dạy và Học ở cấp tiểu học Cử nhân Giáo dục về Dạy và Học Nghệ thuật Sáng tạo Cử nhân tập trung mỹ thuật trong lịch sử và lý thuyết nghệ thuật – chính Cử nhân Khoa học về Hóa sinh Cử nhân Khoa học về Hóa sinh – Chuyên môn hóa học Cử nhân Khoa học về Hóa sinh – Chuyên ngành Sinh học Phân tử Cử nhân Khoa học Hóa học – Danh dự Cử nhân Khoa học về Hóa học – Thiếu tá Cử nhân Khoa học Khoa học Máy tính – Danh dự Cử nhân Khoa học về Khoa học Máy tính – Thiếu tá Cử nhân Khoa học về Double Major ở Pre-Medicine Cử nhân Khoa học về Nghiên cứu Môi trường Cử nhân Khoa học Khoa học Sức khỏe Cử nhân Khoa học về Toán học – Thiếu tá Cử nhân Khoa học về Khoa học thần kinh – Tâm lý học Cử nhân Khoa học Vật lý – Danh dự Cử nhân Khoa học Vật lý – Thiếu tá Cử nhân Khoa học về Tâm lý học – Khoa học thần kinh – Danh dự Giấy chứng nhận quản lý nghệ thuật Chứng chỉ Khoa học Máy tính Giấy chứng nhận về nghiên cứu môi trường và địa lý Giấy chứng nhận về giới tính, đa dạng và công bằng Giấy chứng nhận về lão khoa Giấy chứng nhận về nghiên cứu Tây Ban Nha Giấy chứng nhận tâm lý con người Giấy chứng nhận ngôn ngữ hiện đại Giấy chứng nhận về nghiên cứu âm nhạc Giấy chứng nhận trước luật pháp Giấy chứng nhận bằng tiếng Tây Ban Nha Chứng chỉ về Nghệ thuật Studio Giấy chứng nhận về hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững Chứng chỉ tốt nghiệp – Dạy và học trong thời điểm không chắc chắn Chứng chỉ tốt nghiệp Biến đổi khí hậu (Chương trình vi mô) Giấy chứng nhận tốt nghiệp về khoa học sản xuất bia Giấy chứng nhận tốt nghiệp kinh doanh Thạc sĩ Nghệ thuật trong Nghiên cứu Giáo dục Thạc sĩ Giáo dục về Nghiên cứu Giáo dục và Lãnh đạo Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính Thạc sĩ Khoa học Vật lý Nhỏ trong lịch sử cổ đại Tiểu học trong quản trị kinh doanh Tiểu học về Nghệ thuật & Khảo cổ học cổ điển Nhỏ trong các ngôn ngữ cổ điển Tiểu học về viết sáng tạo và báo chí Tiểu học về tội phạm học Tiểu học trong tinh thần kinh doanh Nhỏ trong mỹ thuật Nhỏ bằng tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai Tiểu sinh học Nhỏ trong nền văn minh Hy Lạp và La Mã Nhỏ trong lịch sử Tiểu học trong nghiên cứu bản địa Nhỏ trong bối cảnh toán học Nhỏ trong luật trước Tiểu công bằng xã hội và quyền công dân Nhỏ trong hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững Nhỏ trong việc dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai Tiểu học trong giảng dạy tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai Bachelor of Arts with Dual Specialization in Sustainable Agriculture and Food Systems Bachelor of Arts in Applied Psychology Bachelor of Arts in Art History and Theory – Honours Bachelor of Arts in Arts Administration – Drama Option – Major Bachelor of Arts in Arts Administration – Film Studies Option – Major Bachelor of Arts in Arts Administration – Fine Arts Option – Major Bachelor of Arts in Arts Administration – Major Bachelor of Arts in Arts Administration – Music Option – Major Bachelor of Arts in Athletic Development Bachelor of Arts in Biodiversity and Ecology Bachelor of Arts in Business and Society (Sports Studies) Bachelor of Arts in Classical Studies – Honours Bachelor of Arts in Classical Studies – Major Bachelor of Arts in Double Major French/Spanish and Education Bachelor of Arts in Drama – Honours Bachelor of Arts in Drama – Major Bachelor of Arts in Economics – Honours Bachelor of Arts in Economics – Major Bachelor of Arts in English – Film and Media Studies Concentration Bachelor of Arts in English – Honours Bachelor of Arts in English – Major Bachelor of Arts in English Literature – Honours Bachelor of Arts in Environmental Science – Major Bachelor of Arts in Fine Arts with Studio Arts Bachelor of Arts in French as a Second Language – Major Bachelor of Arts in Geography – Honours Bachelor of Arts in Geography – Major Bachelor of Arts in Global Studies and Empire – Major Bachelor of Arts in Hispanic Studies Bachelor of Arts in History and Global Studies – Honours Bachelor of Arts in History and Global Studies – Major Bachelor of Arts in Information Technology – Major Bachelor of Arts in International Political Economy – Honours Bachelor of Arts in International Political Economy – Major Bachelor of Arts in International Studies Bachelor of Arts in Japanese Studies Bachelor of Arts in Liberal Arts Double Majors ( with other discipline) Bachelor of Arts in Liberal Arts – Honours Bachelor of Arts in Liberal Arts – Major Bachelor of Arts in Mathematics – Honours Bachelor of Arts in Mathematics – Major Bachelor of Arts in Media, Technology and Contemporary Studies – Honours Bachelor of Arts in Media, Technology and Contemporary Studies – Major Bachelor of Arts in Modern Languages Bachelor of Arts in Modern Languages – German Studies Major Bachelor of Arts in Music Bachelor of Arts in Music – Concentration in Musical Theatre Bachelor of Arts in Music – Major in Popular Music Studies (Jazz, Pop/Rock) Bachelor of Arts in Music (Classical) – Major Bachelor of Arts in Philosophy Bachelor of Arts in Political Studies – Honours Bachelor of Arts in Political Studies – Major Bachelor of Arts in Psychology – Honours Bachelor of Arts in Psychology – Major Bachelor of Arts in Religion – Honours Bachelor of Arts in Religion – Major Bachelor of Arts in Sociology – Honours Bachelor of Arts in Sociology – Minor Bachelor of Arts in Sociology with Concentration in Criminology, Law and Social Policy Bachelor of Arts in Sociology with Concentration in Family, Health & Community Bachelor of Arts in Sociology with Concentration in Gender, Diversity and Equity Studies Bachelor of Arts in Spanish – Honours Bachelor of Arts in Sports Studies – Health – Major Bachelor of Arts in Sports Studies – Minor Bachelor of Business Administration – Accounting Bachelor of Business Administration – Entrepreneurship concentration Bachelor of Business Administration – Finance Concentration Bachelor of Business Administration – Human Resources Concentration Bachelor of Business Administration – Management Concentration Bachelor of Business Administration – Marketing Concentration Bachelor of Business Administration – Technology and Analytics Concentration Bachelor of Business Administration in Business – Major Bachelor of Education Bachelor of Education in Teaching and Learning – Secondary Level Bachelor of Education in Teaching and Learning at the Elementary Level Bachelor of Education in Teaching and Learning of Creative Arts Bachelor of Fine Arts Concentration in Art History and Theory – Major Bachelor of Science in Biochemistry Bachelor of Science in Biochemistry – Chemistry specializations Bachelor of Science in Biochemistry – Molecular Biology specializations Bachelor of Science in Chemistry – Honours Bachelor of Science in Chemistry – Major Bachelor of Science in Computer Science – Honours Bachelor of Science in Computer Science – Major Bachelor of Science in Double major in Pre-Medicine Bachelor of Science in Environmental Studies Bachelor of Science in Health Sciences Bachelor of Science in Mathematics – Major Bachelor of Science in Neuroscience – Psychology Bachelor of Science in Physics – Honours Bachelor of Science in Physics – Major Bachelor of Science in Psychology – Neuroscience – Honours Certificate in Arts Management Certificate in Computer Science Certificate in Environmental Studies and Geography Certificate in Gender, Diversity and Equity Studies Certificate in Gerontology Certificate in Hispanic Studies Certificate in Human Psychology Certificate in Modern Languages Certificate in Musical Studies Certificate in Pre-Law Certificate in Spanish Certificate in Studio Arts Certificate in Sustainable Agriculture and Food Systems Graduate Certificate – Teaching and Learning in Uncertain Times Graduate Certificate Climate Change (micro-program) Graduate Certificate in Brewing Science Graduate Certificate in Business Master of Arts in Educational Studies Master of Education in Educational Studies and Leadership Master of Science in Computer Science Master of Science in Physics Minor in Ancient History Minor in Business Administration Minor in Classical Art & Archaeology Minor in Classical Languages Minor in Creative Writing and Journalism Minor in Criminology Minor in Entrepreneurship Minor in Fine Arts Minor in French as a Second Language Minor in Gerontology Minor in Greek and Roman Civilization Minor in History Minor in Indigenous Studies Minor in Mathematical Contexts Minor in Pre-Law Minor in Social Justice and Citizenship Minor in Sustainable Agriculture and Food Systems Minor in Teaching English as a Second Language Minor in Teaching of French as a Second Language

Ngành đào tạo

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật.

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Motel La Marquise (2.57 km)
Tệ 1 đánh giá
Sports 4 Saisons (4.62 km)
Tốt 1 đánh giá
Epiderma (4.86 km)
Dưới trung bình 1 đánh giá
Grand Times Hotel (4.92 km)
Khá 10 đánh giá
OMG Resto (5.48 km)
Khá 45 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Sherbrooke's Murals on BaladoDiscovery (5.12 km)
Tốt 1 đánh giá
Nomad Brazilian Jiu-Jitsu (5.85 km)
Tốt 1 đánh giá
Université de Sherbrooke - Campus Principal (5.84 km)
Khá 1 đánh giá
Trésor de Fêtes (7.82 km)
Tốt 1 đánh giá
Vista Spray (124.17 km)
Tốt 1 đánh giá
Nhà hàng
McDonald's (0.86 km)
Khá 2 đánh giá
Restaurant Jerry Pizzeria (0.87 km)
Trung bình 7 đánh giá
Subway Restaurants (0.87 km)
Tệ 1 đánh giá
Cantine Viet (0.89 km)
Dưới trung bình 1 đánh giá
La Brûlerie de Café Lennox (0.9 km)
Khá 9 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen