• PGWP
  • DLI
  • O19359011083

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Tiến sĩ tâm lý học, tâm lý học lâm sàng con đường của trẻ em, thanh thiếu niên và cha mẹ B.A. trong các nghiên cứu tiếng Anh và liên văn hóa Vụ tú tài trong trường học và chuyển thể xã hội Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn với sự tập trung gấp đôi Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Con đường có nồng độ gấp đôi – song ngữ Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn chuyên ngành Kế toán Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn chuyên ngành về kế toán – song ngữ Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Du lịch chuyên về tinh thần kinh doanh Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn chuyên ngành về tinh thần kinh doanh – song ngữ Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Du lịch chuyên về thuế Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Chuyên về thuế – song ngữ Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn chuyên môn về Quản lý nguồn nhân lực – song ngữ Vụ tú tài trong Quản trị Kinh doanh – Hành trình chuyên ngành Quản lý công nghệ kinh doanh Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn chuyên ngành về quản lý công nghệ kinh doanh – song ngữ Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn chuyên môn về quản lý Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn chuyên môn về quản lý – song ngữ Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường tiếp thị chuyên ngành Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Đường dẫn chuyên môn về tiếp thị -Ngân nhóm Sức khỏe Hóa sinh học tú tài Vụ tú tài trong sinh học Ticcalaureate trong sinh học phân tử và tế bào Vụ tú tài trong hóa học Tú tài trong ngành dược phẩm Tú tài trong giao tiếp ứng dụng Tú tài trong luật, con đường hợp tác Tú tài trong luật, con đường chung Vụ tú tài trong pháp luật, con đường với bằng tốt nghiệp giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 trong Luật chung và Luật xuyên quốc gia (Bác sĩ Juris) Vụ tú tài trong Luật, Path với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) trong Chế độ Hợp tác Vụ tú tài trong Luật, Path in Life Science Viccalaureate trong sinh thái học Viccalaureate kinh tế Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và tiểu học Tú tài trong giáo dục trung học Tú tài trong giảng dạy âm nhạc Tú tài trong ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh thứ hai Vụ tú tài trong giáo dục thể chất và giáo dục sức khỏe Tú tài trong giáo dục nghề nghiệp Viccalaureate trong các nghiên cứu môi trường Viccalaureate trong nghiên cứu văn học và văn hóa Tú tài trong các nghiên cứu chính trị ứng dụng Ticcalaureate trong Kỹ thuật công nghệ sinh học Tú tài trong kỹ thuật hóa học Tú tài trong kỹ thuật dân dụng Tú tài trong việc xây dựng kỹ thuật Tú tài trong kỹ thuật điện Tú tài trong kỹ thuật máy tính Tú tài trong kỹ thuật cơ khí Tú tài trong kỹ thuật robot Vụ tú tài trong Kỹ thuật robot, Hồ sơ quốc tế Tú tài địa chất áp dụng cho môi trường Vụ tú tài trong lịch sử Nó tú tài Tú tài trong khoa học máy tính quản lý Tompcalaureate trong kinesiology Vụ tú tài trong toán học, đường dẫn tăng tốc cho người giữ độc thân và tú tài trong toán học ở trung học Tú tài trong toán học, con đường thống kê Tú tài trong toán học, con đường chung Tompcalaureate trong vi sinh Vụ tú tài trong âm nhạc Định hướng tú tài Vụ tú tài trong dược lý Vụ tú tài trong triết học, con đường bao gồm cả trẻ vị thành niên trong kinh tế Vụ tú tài trong triết học, con đường bao gồm cả chứng chỉ Vụ tú tài trong triết học, con đường chuyên môn Vụ tú tài trong vật lý Viccalaureate trong tâm lý học Viccalaureate trong tâm lý học, con đường chuyên môn Viccalaureate trong tâm lý học, con đường bao gồm cả chứng chỉ Vụ tú tài trong Tâm lý học, Chuyên môn hóa trong Tâm lý học trưởng thành Viccalaureate trong tâm lý học, chuyên môn hóa tâm lý học thời thơ ấu và tuổi thiếu niên Vụ tú tài trong Tâm lý học, Chuyên ngành Tâm lý học tổ chức Tompcalaureate trong khoa học đa phương tiện và trò chơi video Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng, Đường đào tạo ban đầu Vụ tú tài trong khoa học điều dưỡng, đường đào tạo tích hợp Tú tài trong dịch vụ xã hội Tú tài trong bản dịch chuyên nghiệp Viccalaureate đa ngành Giấy chứng nhận quản trị kinh doanh Giấy chứng nhận ngôn ngữ thứ hai Giấy chứng nhận nghệ thuật thị giác Giấy chứng nhận sinh học Giấy chứng nhận hóa học Giấy chứng nhận giao tiếp ứng dụng Giấy chứng nhận kế toán Giấy chứng nhận hợp tác quốc tế Giấy chứng nhận kinh tế ứng dụng Giấy chứng nhận khởi nghiệp Giấy chứng nhận nghiên cứu môi trường Chứng chỉ nghiên cứu về tôn giáo đương đại Giấy chứng nhận về nghiên cứu âm nhạc, con đường sáng tác và nhạc hình ảnh Giấy chứng nhận về nghiên cứu âm nhạc, con đường giải thích và sáng tạo âm nhạc Giấy chứng nhận về nghiên cứu âm nhạc, con đường cá nhân hóa Chứng chỉ nghiên cứu chính trị Giấy chứng nhận thuế Giấy chứng nhận đào tạo người lớn Giấy chứng nhận quản lý tổ chức Giấy chứng nhận quản lý nhân sự Giấy chứng nhận quản lý công nghệ kinh doanh Giấy chứng nhận quản lý tiếp thị Giấy chứng nhận quản lý tài chính Giấy chứng nhận lịch sử Giấy chứng nhận về Lịch sử Sách và Xuất bản Giấy chứng nhận ngôn ngữ hiện đại Giấy chứng nhận chữ cái và ngôn ngữ của Pháp Giấy chứng nhận quản lý Giấy chứng nhận toán học Giấy chứng nhận định hướng Giấy chứng nhận triết học Giấy chứng nhận vật lý Giấy chứng nhận tâm lý Giấy chứng nhận quan hệ quốc tế Giấy chứng nhận về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp Giấy chứng nhận khoa học Chứng chỉ Khoa học ứng dụng Giấy chứng nhận về khoa học hoạt động thể chất áp dụng cho đào tạo thể thao Giấy chứng nhận khoa học ngôn ngữ Giấy chứng nhận về khoa học con người và xã hội (14 con đường) Giấy chứng nhận công nghệ thông tin Giấy chứng nhận nghiện ma túy Giấy chứng nhận dịch thuật Giấy chứng nhận công tác xã hội Giấy chứng nhận đa ngành Giấy chứng nhận chuẩn bị cho các chương trình chu kỳ đầu tiên Giấy chứng nhận văn học Canada Văn bằng chu kỳ thứ 2 về Kỹ thuật phần mềm Văn bằng chu kỳ thứ 2 về Lão khoa Văn bằng chu kỳ thứ 2 về hòa giải liên văn hóa Văn bằng chu kỳ thứ 2 trong thực tiễn luật hình sự và hình sự Văn bằng chu kỳ thứ 2 trong thực tiễn nghệ thuật hiện tại Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (Anatomo-Pathology) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (gây mê) Văn bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (Hóa sinh y tế) Văn bằng giáo dục đại học thứ 2 về y học (tim mạch) Văn bằng giáo dục đại học thứ 2 trong ngành y khoa (Phẫu thuật tổng quát) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (phẫu thuật chỉnh hình) Chu kỳ thứ 2 của chu kỳ cao hơn chuyên ngành y học (phẫu thuật thẩm mỹ) Văn bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (các nhà nghiên cứu lâm sàng) Văn bằng giáo dục đại học thứ 2 về y học (Da liễu) Văn bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (Nội tiết và chuyển hóa) Văn bằng giáo dục đại học của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (đào tạo bổ sung về y học gia đình – bác sĩ lâm sàng học thuật) Văn bằng giáo dục đại học của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (đào tạo bổ sung về y học gia đình – Thể thao và Thể dục Y học) Văn bằng giáo dục đại học của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (đào tạo bổ sung về y học gia đình – y học khẩn cấp) Văn bằng giáo dục đại học của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (đào tạo bổ sung về y học gia đình – chăm sóc người già) Văn bằng giáo dục đại học của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (đào tạo bổ sung về y học gia đình – chăm sóc giảm nhẹ) Văn bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (tiêu hóa học) Chu kỳ thứ 2 của chu kỳ cao hơn chuyên ngành y học (Lão khoa) Văn bằng giáo dục đại học thứ 2 về y học (Huyết học) Chu kỳ thứ 2 của chu kỳ cao hơn chuyên ngành y học (y học gia đình) Văn bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (nội khoa nói chung) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (Nội khoa Trunk phổ biến) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (y học hạt nhân) Văn bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (Vi sinh học và Infectiology) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (thận) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (phẫu thuật thần kinh) Văn bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (Thần kinh học) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (sản khoa và phụ khoa) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (Ung thư y tế) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (nhãn khoa) Văn bằng tốt nghiệp trong chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (phẫu thuật OTO-Rhino-Laryngology và Cervico-Facial) Chu kỳ thứ 2 của chu kỳ cao hơn chuyên ngành y học (nhi khoa) Văn bằng giáo dục đại học thứ 2 về y học (Pneumology) Văn bằng giáo dục đại học thứ 2 trong y học (tâm thần học) Văn bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (tâm thần học của trẻ em và thanh thiếu niên) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (X quang chẩn đoán) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (Thấp khớp) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (y tế công cộng và y tế dự phòng) Bằng tốt nghiệp của chu kỳ thứ 2 chuyên về y học (tiết niệu) Bằng tốt nghiệp về giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 trong trường học và chuyển thể xã hội, hành trình trong trường học và thích ứng xã hội cho những người có giáo dục trong giáo dục Bằng tốt nghiệp giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 trong trường học và chuyển thể xã hội, con đường trong chỉnh hình cho học sinh được đào tạo ban đầu ở trường học và thích ứng xã hội Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành trong chu kỳ thứ 2 trong Luật chung và Luật xuyên quốc gia (Bác sĩ Juris) Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Chu kỳ thứ 2 trong giao tiếp ứng dụng Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 trong cố vấn giáo dục Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ thứ 2 tốt nghiệp chuyên ngành về phát triển trò chơi video Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành về chu kỳ thứ 2 trong phát triển và thực hiện sản xuất nghệ thuật trong âm nhạc Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Chu kỳ thứ 2 theo hướng hợp xướng Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 về luật kinh doanh và rủi ro của công ty Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 về chính sách pháp luật và y tế Bằng tốt nghiệp chuyên môn cao hơn chu kỳ phiên bản thứ 2 Bằng tốt nghiệp chuyên môn cao hơn trong giáo dục người lớn Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 về giáo dục mầm non và tiểu học, con đường trực tuyến Bằng tốt nghiệp về giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 về giáo dục mầm non và tiểu học, con đường đối mặt với con đường Bằng tốt nghiệp sau đại học từ chu kỳ thứ 2 trong giáo dục trung học Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ thứ 2 tốt nghiệp chuyên ngành về đạo đức ứng dụng Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ chuyên môn cao hơn trong các bài tập điều trị Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 về chuyên môn kế toán Bằng tốt nghiệp về giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 về địa chất ứng dụng Bằng tốt nghiệp về chu kỳ chuyên môn cao hơn trong quản lý đào tạo Bằng tốt nghiệp về Giáo dục đại học chuyên môn cao hơn trong giáo dục Bằng tốt nghiệp chuyên môn cao hơn trong quản lý môi trường Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ chuyên môn cao hơn trong Kỹ thuật chu kỳ thứ 2 Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ thứ 2 tốt nghiệp chuyên ngành về quản lý tổ chức Bằng tốt nghiệp về chu kỳ chuyên môn cao hơn trong quản lý phát triển địa phương Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 trong quản lý sức khỏe nghề nghiệp toàn cầu Bằng tốt nghiệp về chu kỳ chuyên môn cao hơn về quản trị, kiểm toán và bảo mật công nghệ thông tin Bằng tốt nghiệp về giáo dục đại học chuyên ngành trong chu kỳ thứ 2 về quản trị thể thao và chống hạ cấp Văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành về sức khỏe thứ 2 CNTT CNTT Văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành trong chu kỳ thứ 2 về kỹ thuật Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ thứ 2 tốt nghiệp chuyên ngành về giải thích nhạc jazz Bằng tốt nghiệp về giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 trong can thiệp đào tạo chuyên nghiệp Bằng tốt nghiệp về giáo dục đại học chuyên ngành về chu kỳ thứ 2 trong nghiện ma túy Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành từ chu kỳ thứ 2 bằng tiếng Pháp, văn hóa xã hội và biến thể ngôn ngữ Bằng tốt nghiệp về giáo dục đại học chuyên môn cao hơn chống lại tội phạm tài chính Bằng tốt nghiệp về giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2 về vật liệu nano và đặc tính cắt giảm Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành trong chu kỳ thứ 2 về giáo dục đại học để học đại học Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ chuyên môn cao hơn trong các chính sách công cộng và quốc tế Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ chuyên môn cao hơn trong thực hành phục hồi chức năng Bằng tốt nghiệp giáo dục đại học chuyên ngành về chu kỳ thứ 2 trong phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành về chu kỳ thứ 2 trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp Bằng tốt nghiệp chuyên môn chuyên môn cao hơn trong khoa học Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành trong chu kỳ thứ 2 về khoa học hoạt động thể chất Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ thứ 2 tốt nghiệp chuyên ngành về chăm sóc tiền tuyến Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ chuyên môn cao hơn trong chiến lược trí tuệ kinh doanh Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Chu kỳ thứ 2 về tổng hợp hữu cơ và hóa học dược phẩm Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành trong chu kỳ thứ 2 về công nghệ thông tin Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành về chu kỳ nghiên cứu thứ 3 trong nghiên cứu – nghề nghiệp khoa học trong một tổ chức phi chính phủ Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành trong chu kỳ nghiên cứu thứ 3 trong nghiên cứu – nghề nghiệp khoa học trong môi trường công nghiệp Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành trong chu kỳ nghiên cứu thứ 3 trong nghiên cứu – nghề nghiệp khoa học trong môi trường đại học Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành trong chu kỳ cải thiện thứ 3 trong nghiên cứu – nghề nghiệp khoa học trong tổ chức công cộng hoặc công khai Chu kỳ chuyên môn về Văn bằng giáo dục đại học về quản trị Bằng tốt nghiệp về Chu kỳ chuyên ngành Giáo dục đại học về Quản lý Giáo dục Bằng tốt nghiệp trong chu kỳ thứ 3 chuyên ngành cao hơn trong giáo dục đại học sư phạm Tiến sĩ Quản trị (Chương trình chung) Tiến sĩ hóa sinh Tiến sĩ Sinh học tế bào Tiến sĩ Sinh học, Biology Path Tiến sĩ sinh học, con đường liên ngành trong môi trường Tiến sĩ Hóa học Tiến sĩ luật Tiến sĩ kinh tế phát triển Tiến sĩ giáo dục Tiến sĩ nghiên cứu về tôn giáo đương đại Tiến sĩ nghiên cứu tiếng Pháp, con đường ngôn ngữ học Tiến sĩ về nghiên cứu của Pháp, nghiên cứu văn học và văn hóa – Nghiên cứu Tiến sĩ nghiên cứu tiếng Pháp, nghiên cứu văn học và văn hóa-nghiên cứu Tiến sĩ kỹ thuật hóa học, con đường thường xuyên Tiến sĩ kỹ thuật dân dụng Tiến sĩ Kỹ thuật Điện Tiến sĩ về kỹ thuật cơ khí Tiến sĩ Lão khoa Tiến sĩ Lịch sử, Giảng dạy Lịch sử ở cấp Đại học và Cao đẳng Tiến sĩ Lịch sử, Nghiên cứu và Phân tích lịch sử dưới mọi hình thức (học thuật, chính phủ, bảo tàng, hợp đồng hoặc khác) Tiến sĩ miễn dịch học Tiến sĩ Khoa học Máy tính, Con đường tin sinh học Tiến sĩ Khoa học máy tính, Đường dẫn hình ảnh và phương tiện truyền thông kỹ thuật số Tiến sĩ Khoa học Máy tính, Đường dẫn Máy tính Tiến sĩ về văn học Canada so sánh Tiến sĩ Toán học – Đại số Tiến sĩ Toán học – Phân tích Tiến sĩ Toán học – Hình học Tiến sĩ Toán học – Vật lý toán học Tiến sĩ Toán học – Xác suất Tiến sĩ Toán học – Nghiên cứu vận hành Tiến sĩ Toán học – Thống kê Tiến sĩ Toán học – Cấu trúc liên kết Tiến sĩ y khoa Tiến sĩ Vi sinh Tiến sĩ dược lý Tiến sĩ về triết học, đạo đức và chính trị được áp dụng Tiến sĩ về triết học thực tế, con đường trong triết học thực tế Tiến sĩ Sinh lý học Tiến sĩ Vật lý, Vật lý lý thuyết và thực nghiệm về vật chất ngưng tụ và khoa học máy tính lượng tử Tiến sĩ Vật lý, Thuộc tính điện tử của Vật liệu Nâng cao: 13 lĩnh vực nghiên cứu Tiến sĩ tâm lý Tiến sĩ Tâm lý học, Tâm lý học tiến trình Tâm lý công việc và các tổ chức Tiến sĩ tâm lý học, con đường tâm lý người lớn lâm sàng Tiến sĩ nghiên cứu và can thiệp vào tâm lý học Tiến sĩ Khoa học Hoạt động Thể chất Tiến sĩ Khoa học Bức xạ và Hình ảnh Y sinh Tiến sĩ trong Viễn thám, Đường địa chất ứng dụng Tiến sĩ Viễn thám, Đường dẫn về Vật lý Teledetecting Tiến sĩ trong Viễn thám, Đường dẫn xử lý hình ảnh kỹ thuật số Tiến sĩ trong viễn thám, con đường liên ngành trong môi trường Tiến sĩ chuyên nghiệp về Giáo dục Nghiên cứu tiến sĩ về khoa học sức khỏe Giấy chứng nhận tốt nghiệp về giảng dạy đại học (Vi tính vi mô chu kỳ thứ 2) Văn bằng tốt nghiệp về giảng dạy đại học (Văn bằng giáo dục đại học chuyên ngành của chu kỳ thứ 2) Làm chủ trong trường học và chuyển thể xã hội Thạc sĩ Quản trị với sự tập trung trong Truyền thông tiếp thị Thạc sĩ Quản trị với sự tập trung vào Tài chính Thạc sĩ Quản trị với sự tập trung trong quản trị, kiểm toán và bảo mật công nghệ thông tin Thạc sĩ Quản trị với sự tập trung vào can thiệp và thay đổi tổ chức Thạc sĩ Quản trị với sự tập trung trong quản lý công cộng và phát triển địa phương Thạc sĩ Quản trị với sự tập trung tiếp thị Thạc sĩ Quản trị với sự tập trung vào Khoa học Kế toán Thạc sĩ Quản trị với sự tập trung của Chiến lược Tình báo Kinh doanh Thạc sĩ Quản trị, Đường dẫn loại tìm kiếm bao gồm sáu lĩnh vực nghiên cứu Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Hành trình quản lý kinh doanh một phần Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đường dẫn Quản lý Kinh doanh với Hợp tác xã và Tư vấn thực tập Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Path for Executors in Office được cung cấp tại Quebec, chỉ trong giáo dục tư nhân Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đường dẫn cho Giám đốc điều hành trong thực tế được cung cấp bên ngoài Quebec, chỉ trong giáo dục tư nhân Làm chủ trong hóa sinh Thạc sĩ Sinh học, Loại nghiên cứu về Sinh học Làm chủ trong sinh học tế bào Thạc sĩ Sinh học, Đường dẫn tích hợp tú tài-Maîtrise của nghiên cứu loại trong sinh học Làm chủ trong hóa học, đường dẫn loại tìm kiếm Kiểm soát trong hóa học, đường dẫn nanom và đặc tính tiên tiến Làm chủ trong hóa học, con đường trong tổng hợp hữu cơ và hóa học dược phẩm Thạc sĩ Truyền thông, Hành trình của các khóa học về Truyền thông chính trị quốc tế và rủi ro dân chủ – Văn bằng ba với Đại học Công giáo Louvain và Khoa học PO Aix Truyền thông trong giao tiếp, khóa học về truyền thông chiến lược Thạc sĩ Truyền thông, Khóa học về Truyền thông Chiến lược Quốc tế – Văn bằng kép với Đại học Công giáo Louvain Truyền thông trong giao tiếp, đường dẫn loại nghiên cứu truyền thông Master theo hướng hợp xướng Kiểm soát trong Luật, Đường dẫn loại nghiên cứu Thạc sĩ về Luật, Đường luật chung và Luật xuyên quốc gia Kiểm soát luật pháp, tiến bộ trong luật pháp quốc tế và ứng dụng chính trị quốc tế Thạc sĩ về Luật pháp và Chính sách y tế Thạc sĩ Luật Chứng nhận Làm chủ trong kinh tế, con đường nghiên cứu Làm chủ trong kinh tế, con đường trong chế độ hợp tác Kiểm soát trong kinh tế, tiến bộ trong chế độ thường xuyên Làm chủ trong giáo dục đại học, hành trình nói tiếng Anh Thạc sĩ Giáo dục Đại học, Hành trình phát hiện ra tiếng Pháp Bậc thầy về giáo dục mầm non và tiểu học Thạc sĩ Giáo dục Trung học Làm chủ trong môi trường (mười đường dẫn loại khóa học) Làm chủ trong trị liệu nghề nghiệp Bậc thầy trong các nghiên cứu về tôn giáo đương đại, hành trình với dự án kết thúc nghiên cứu Bậc thầy trong các nghiên cứu về tôn giáo đương đại, hành trình với thực tập trong chăm sóc tâm linh Các bậc thầy trong các nghiên cứu về con đường nghiên cứu, tôn giáo đương đại Bậc thầy về nghiên cứu của Pháp, nghiên cứu văn học và văn hóa – nghiên cứu Bậc thầy về nghiên cứu của Pháp, nghiên cứu văn học và văn hóa – nghiên cứu – Tăng cường Bậc thầy trong tiếng Pháp, nghiên cứu ngôn ngữ Các bậc thầy về nghiên cứu chính trị ứng dụng, tiến bộ trong luật chính trị quốc tế và quốc tế được áp dụng (được cung cấp với sự hợp tác của Khoa Luật) – Khả năng Văn bằng kép Thạc sĩ nghiên cứu chính trị ứng dụng, con đường môi trường (được cung cấp với sự hợp tác của Trung tâm đào tạo môi trường và phát triển bền vững của Đại học) Thạc sĩ về nghiên cứu chính trị ứng dụng, hành trình trong chính sách công cộng và quốc tế (có thực tập) – Khả năng bằng tốt nghiệp kép Thạc sĩ nghiên cứu chính trị ứng dụng, Path trong nghiên cứu ứng dụng (với thử nghiệm) Bậc thầy trong các nghiên cứu chính trị ứng dụng, con đường trong nghiên cứu ứng dụng (với bộ nhớ) Kiểm soát thuế Làm chủ trong kỹ thuật hàng không vũ trụ Làm chủ trong kỹ thuật hóa học, đường dẫn loại khóa học Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học, Đường dẫn loại nghiên cứu Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học, Tompe Tompe Tompe Path Tompe Thạc sĩ về Kỹ thuật Hóa học, Loại nghiên cứu loại tú tài đường dẫn tích hợp Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng (4 đường) Làm chủ trong kỹ thuật điện (M.ing.), Khóa học loại khóa học Thạc sĩ Kỹ thuật Điện (M.G.), Hành trình tích hợp Tú tài loại Thạc sĩ Kỹ thuật Điện (M.Sc.A.), Đường dẫn loại nghiên cứu Thạc sĩ về Kỹ thuật Điện (M.Sc.A.), Tomprated Path Ticcalaureate-Maîtrise của loại Làm chủ trong kỹ thuật điện (M.Sc.A.), Hành trình liên ngành trong hình ảnh y tế Làm chủ trong Kỹ thuật phần mềm, khóa học của loại khóa học dành cho các chuyên gia trong tập thể dục dẫn đến cấp bậc bậc thầy về Kỹ thuật phần mềm (M.G.L.) Làm chủ trong Kỹ thuật phần mềm, Đường dẫn loại nghiên cứu (M. Sc.) Làm chủ trong Kỹ thuật phần mềm, Khóa học về Công nghệ thông tin cho các chuyên gia tập thể dục (M.T.I.) Làm chủ trong Kỹ thuật phần mềm, Đường dẫn loại khóa học (M. Sc.) Thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí, đường dẫn loại khóa học (M. ing.) Bậc thầy về kỹ thuật cơ khí, đường dẫn loại nghiên cứu (M. Sc. A) Làm chủ trong kỹ thuật cơ học, tú tài loại tú tài tích hợp của loại Cours (M. ing.) Làm chủ trong kỹ thuật cơ học, tú tài đường dẫn tích hợp của loại nghiên cứu (M. Sc. A) Thạc sĩ về lão khoa Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật, Đường dẫn cho các chuyên gia và chuyên gia tập thể dục Thạc sĩ quản lý kỹ thuật, hành trình cho các chuyên gia và chuyên gia đào tạo hoặc được đào tạo ở nước ngoài Bậc thầy trong lịch sử, con đường loại nghiên cứu Thạc sĩ trong lịch sử, loại nghiên cứu CNTT áp dụng cho lịch sử Làm chủ trong miễn dịch học (Tích hợp tú tài-maîtrise Gateway với chương trình tú tài trong dược lý) Nó điều khiển (4 đường dẫn loại khóa học) Nó điều khiển (4 đường dẫn loại tìm kiếm) Thạc sĩ can thiệp vào nghiện ma túy Thạc sĩ trong văn học Canada so sánh Thạc sĩ toán học, con đường sinh học với thực tập trong nghiên cứu Làm chủ trong toán học, đường dẫn loại tìm kiếm trong toán học Thạc sĩ Toán học, Đường dẫn loại nghiên cứu thống kê Thành thạo trong hòa giải liên văn hóa Làm chủ trong vi sinh Làm chủ trong định hướng, đường dẫn loại khóa học Thạc sĩ Định hướng, Đường dẫn loại tìm kiếm Làm chủ trong dược lý (Tích hợp tú tài-maîtrise Gateway với các chương trình tú tài trong dược lý và tú tài trong Hóa sinh sức khỏe) Thạc sĩ Triết học, Khóa học về Đạo đức ứng dụng Thạc sĩ Triết học, Đường dẫn loại nghiên cứu Làm chủ trong sinh lý học, Tomprated Tomplated Gateway với chương trình tú tài trong dược lý học Làm chủ trong sinh lý học, chuyên môn hóa sinh lý học Làm chủ trong sinh lý học, chuyên môn hóa nội tiết Làm chủ trong vật lý trị liệu Thạc sĩ Vật lý, Đường dẫn loại tìm kiếm Thạc sĩ Vật lý, Hành trình Khoa học Lượng tử và Công nghệ Làm chủ trong thực tế về luật hình sự và hình sự Làm chủ trong thực hành phục hồi chức năng Kiểm soát trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp, con đường kiểm tra Kiểm soát trong phòng ngừa và giải quyết các tranh chấp, con đường với dự án kết thúc Thạc sĩ về tâm lý học, con đường loại khóa học Thạc sĩ về tâm lý học, Đường dẫn loại nghiên cứu Thạc sĩ Khoa học Hoạt động Thể chất (3 đường dẫn loại tìm kiếm và 3 đường dẫn loại khóa học) Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Nghiên cứu về Thích ứng trường học Thạc sĩ khoa học giáo dục, nghiên cứu về quản lý trường học Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Dạy học và Định hướng nghiên cứu Thạc sĩ Khoa học Bức xạ và Hình ảnh y sinh, con đường chuyên môn hóa y học hạt nhân Thạc sĩ Khoa học Bức xạ và Hình ảnh y sinh, hành trình liên ngành trong hình ảnh y tế Thạc sĩ Khoa học Bức xạ và Hình ảnh Y sinh, Con đường không có chuyên môn hóa Thạc sĩ Khoa học Địa lý (5 Đường dẫn) Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng, Hành trình can thiệp điều dưỡng Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng, Con đường dẫn đến các nghiên cứu chuyên ngành về chăm sóc tiền tuyến Thạc sĩ Dịch vụ Xã hội, Đường dẫn loại khóa học với Thực tập Thạc sĩ Dịch vụ Xã hội, Đường dẫn loại nghiên cứu Bằng cấp bằng thạc sĩ về giáo dục trung học Nghiên cứu thạc sĩ về khoa học sức khỏe, con đường không có sự tập trung Nghiên cứu thạc sĩ về khoa học sức khỏe (7 nồng độ) Vicropram chu kỳ thứ 2 ngắn trong môi trường Hình con số hát hợp xướng chu kỳ đầu tiên Bộ vi xử lý chuyên về chu kỳ đầu tiên trong Trường Quản lý Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong phân tích các vấn đề xã hội đương đại Bộ vi xử lý chu kỳ đầu tiên Tiếng Anh nâng cao Vi hình vi mô chu kỳ đầu tiên bằng tiếng Anh chức năng Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong sáng tạo văn học Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong văn hóa tôn giáo Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong sinh thái thực tế Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong giáo dục thể chất và sức khỏe Vi hình vi mô chu kỳ đầu tiên trong các yếu tố quản lý Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong đạo đức ứng dụng Vi mô vi mô chu kỳ 1 trong các nghiên cứu môi trường Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong ngôn ngữ tiếng Pháp thứ hai – ngôn ngữ và văn hóa Vi hình chu kỳ đầu tiên trong ngôn ngữ tiếng Pháp thứ hai – cấp độ chức năng Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong tiếng Pháp thứ hai – tiến bộ Vi mô vi mô chu kỳ 1 trong Địa lý Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong địa chất ứng dụng Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong Kinesiology Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong âm nhạc tổng thể Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong thực tiễn quản lý Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong các nguyên tắc và kỹ năng quản lý Vi hình chu kỳ đầu tiên trong văn bản chuyên ngành Micropram Gropropram trong đánh giá văn bản Vi hình vi mô chu kỳ đầu tiên trong khoa học Vi mô vi mô chu kỳ 1 trong Khoa học ứng dụng Vi mô vi mô chu kỳ 1 trong Khoa học con người và xã hội (14 đường dẫn) Chuyên gia vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong tiếng Pháp thứ hai tôi Micropam chu kỳ 1 chuyên sâu trong ngôn ngữ Pháp thứ hai II Microprammam chuẩn bị đầu tiên trong toán học Microprammam chuẩn bị đầu tiên trong toán học Micropam trong phạm vi thứ 2 trong khoa học hoạt động thể chất Chu kỳ đào tạo ban đầu thứ 2 trong giáo dục đại học Chu kỳ đào tạo chuyên nghiệp thứ 2 trong hệ sinh thái ứng dụng Chu kỳ tiến bộ thứ 2 trong chu kỳ hát hợp xướng Chu kỳ cải thiện môi trường thứ 2 trong môi trường Bộ vi xử lý chu kỳ trình độ giảng dạy thứ 2 cho người nắm giữ giấy phép thử thách để dạy, Path Path Bộ vi xử lý chu kỳ trình độ giảng dạy thứ 2 cho người nắm giữ giấy phép thử việc để dạy (6 đường dẫn cụ thể) Chu kỳ thứ 2 của các nghiên cứu nâng cao của bài viết nâng cao MBA Vi mô giới thiệu thứ 2 trong quản lý hệ thống môi trường tự nhiên Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong việc cập nhật các kỹ năng công nghệ thông tin Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong trường học và chuyển thể xã hội Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong trường học và chuyển thể xã hội của người lớn Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong người nghiện lâm sàng Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong quản lý trường học Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong hành động chuyên nghiệp trong phục hồi chức năng Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong việc cải tiến liên tục trong các dịch vụ phục hồi chức năng Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong sự đánh giá cao nghệ thuật và văn hóa Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong giao tiếp và đa phương tiện Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong các chiến lược truyền thông và truyền thông Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong Truyền thông chiến lược Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 về kỹ năng quản lý Chu kỳ thứ 2 Kỹ năng cụ thể trong phục hồi chức năng Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong tư vấn giáo dục đại học Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong tư vấn giáo dục Vi hình vi mô chu kỳ thứ 2 trong phát triển cục bộ Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 theo hướng hợp xướng Phiên bản vi mô hình chu kỳ thứ 2 Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong giáo dục mầm non Vicropram chu kỳ thứ 2 trong ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh thứ hai Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong giảng dạy triết học của trẻ em Vi hình chu kỳ thứ 2 trong hỗ trợ chuyên nghiệp trong giảng dạy Vi hình vi mô chu kỳ thứ 2 trong môi trường Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong đạo đức ứng dụng Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong đánh giá phục hồi chức năng Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong đánh giá và quản lý đau Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 Quản lý đau nâng cao Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong quản lý kỹ thuật Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong Quản lý khuyết tật Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong quản lý dự án Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong quản lý dự án kỹ thuật Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong quản lý phát triển Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong Quản lý sản xuất và trí thông minh Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong quản trị, kiểm toán và bảo mật công nghệ thông tin Micropram chu kỳ thứ 2 trong Kỹ thuật Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong chèn chuyên nghiệp trong giáo dục đại học Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong việc tích hợp chánh niệm trong môi trường lâm sàng Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong các tương tác khoa học Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong can thiệp lão khoa Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong lãnh đạo công cộng Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong hòa giải môi trường Vicropram chu kỳ thứ 2 trong tổng thể âm nhạc Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong các vật liệu nano và đặc tính cắt giảm Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong ngành Khoa học Sức khỏe Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong thực hành nâng cao trong chăm sóc vết thương Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong thực tiễn kinh doanh Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng Vi mô hình vi mô chu kỳ thứ 2 trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp Vi bộ vi mô chu kỳ thứ 2 trong trách nhiệm giải trình về trách nhiệm xã hội của các tổ chức Micropam chu kỳ thứ 2 quốc tế Vicropram chu kỳ thứ 2 của tổ chức Micropram chu kỳ thứ 2 trong khoa học Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong Khoa học Hoạt động Thể chất Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong Khoa học Geomatic Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong khoa học con người và xã hội Phần chứng khoán máy tính thứ 2 Firse – Ngăn chặn Chu kỳ thứ 2 IT -Sape Firse – Thành phần phản ứng Vi hình chu kỳ thứ 2 trong chăm sóc giảm nhẹ và kết thúc cuộc đời Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong chăm sóc tâm linh Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong hỗ trợ hỗ trợ lão khoa Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong Chiến lược thông minh kinh doanh Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong chiến lược kinh doanh Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 trong thuế tiêu dùng Micropam chu kỳ thứ 2 trong xác minh môi trường Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 để tăng tốc phát triển và làm phong phú các kỹ năng nghiên cứu Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 về các kỹ năng máy tính sức khỏe cơ bản Chu kỳ phát triển thứ 3 trong tâm lý học Chu kỳ chuyên nghiệp hóa thứ 3 trong khoa học thực vật Chu kỳ thứ 3 tìm kiếm kỹ năng nghiên cứu Vi mô vi mô chu kỳ thứ 3 trong các hoạt động nghiên cứu tâm lý học Vi mô vi mô chu kỳ thứ 3 trong tư vấn chiến lược trong môi trường Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 3 trong Phương pháp sư phạm giáo dục đại học Vi mô vi mô chu kỳ thứ 3 trong Sư phạm giáo dục đại học tiên tiến Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 3 trong ngành Khoa học Sức khỏe Doctorat en psychologie, cheminement psychologie clinique de l’enfant, de l’adolescent et des parents B.A. in English and Intercultural Studies Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale Baccalauréat en administration des affaires – cheminement avec double concentration Baccalauréat en administration des affaires – cheminement avec double concentration – bilingue Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en comptabilité Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en comptabilité – bilingue Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en entrepreneuriat Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en entrepreneuriat – bilingue Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en fiscalité Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en fiscalité – bilingue Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en gestion des ressources humaines Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en gestion des ressources humaines – bilingue Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en gestion des technologies d’affaires Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en gestion des technologies d’affaires – bilingue Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en management Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en management – bilingue Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en marketing Baccalauréat en administration des affaires – cheminement spécialisé en marketing- bilingue Baccalauréat en biochimie de la santé Baccalauréat en biologie Baccalauréat en biologie moléculaire et cellulaire Baccalauréat en chimie Baccalauréat en chimie pharmaceutique Baccalauréat en communication appliquée Baccalauréat en droit, cheminement coopératif Baccalauréat en droit, cheminement général Baccalauréat en droit, cheminement avec diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) Baccalauréat en droit, cheminement avec maîtrise en administration des affaires (MBA) en régime coopératif Baccalauréat en droit, cheminement en sciences de la vie Baccalauréat en écologie Baccalauréat en économique Baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire Baccalauréat en enseignement au secondaire Baccalauréat en enseignement de la musique Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé Baccalauréat en enseignement professionnel Baccalauréat en études de l’environnement Baccalauréat en études littéraires et culturelles Baccalauréat en études politiques appliquées Baccalauréat en génie biotechnologique Baccalauréat en génie chimique Baccalauréat en génie civil Baccalauréat en génie du bâtiment Baccalauréat en génie électrique Baccalauréat en génie informatique Baccalauréat en génie mécanique Baccalauréat en génie robotique Baccalauréat en génie robotique, profil international Baccalauréat en géomatique appliquée à l’environnement Baccalauréat en histoire Baccalauréat en informatique Baccalauréat en informatique de gestion Baccalauréat en kinésiologie Baccalauréat en mathématiques, cheminement accéléré pour les bachelières et bacheliers en enseignement des mathématiques au secondaire Baccalauréat en mathématiques, cheminement en statistique Baccalauréat en mathématiques, cheminement général Baccalauréat en microbiologie Baccalauréat en musique Baccalauréat en orientation Baccalauréat en pharmacologie Baccalauréat en philosophie, cheminement incluant la mineure en économique Baccalauréat en philosophie, cheminement incluant un certificat Baccalauréat en philosophie, cheminement spécialisé Baccalauréat en physique Baccalauréat en psychoéducation Baccalauréat en psychologie, cheminement spécialisé Baccalauréat en psychologie, cheminement incluant un certificat Baccalauréat en psychologie, spécialisation en psychologie adulte Baccalauréat en psychologie, spécialisation en psychologie enfance et adolescence Baccalauréat en psychologie, spécialisation en psychologie organisationnelle Baccalauréat en sciences du multimédia et du jeu vidéo Baccalauréat en sciences infirmières, cheminement formation initiale Baccalauréat en sciences infirmières, cheminement formation intégrée Baccalauréat en service social Baccalauréat en traduction professionnelle Baccalauréat multidisciplinaire Certificat en administration des affaires Certificat en anglais langue seconde Certificat en arts visuels Certificat en biologie Certificat en chimie Certificat en communication appliquée Certificat en comptabilité Certificat en coopération internationale Certificat en économie appliquée Certificat en entrepreneuriat Certificat en études de l’environnement Certificat en études du religieux contemporain Certificat en études musicales, cheminement en composition et musique à l’image Certificat en études musicales, cheminement en interprétation et création musicales Certificat en études musicales, cheminement personnalisé Certificat en études politiques Certificat en fiscalité Certificat en formation des adultes Certificat en gestion des organisations Certificat en gestion des ressources humaines Certificat en gestion des technologies d’affaires Certificat en gestion du marketing Certificat en gestion financière Certificat en histoire Certificat en histoire du livre et de l’édition Certificat en langues modernes Certificat en lettres et langue françaises Certificat en management Certificat en mathématiques Certificat en orientation Certificat en philosophie Certificat en physique Certificat en psychologie Certificat en relations internationales Certificat en santé et sécurité du travail Certificat en sciences Certificat en sciences appliquées Certificat en sciences de l’activité physique appliquées à l’entraînement sportif Certificat en sciences du langage Certificat en sciences humaines et sociales (14 cheminements) Certificat en technologies de l’information Certificat en toxicomanie Certificat en traduction Certificat en travail social Certificat multidisciplinaire Certificat préparatoire aux programmes de 1er cycle Certificate in Canadian Literature Diplôme de 2e cycle en génie logiciel Diplôme de 2e cycle en gérontologie Diplôme de 2e cycle en médiation interculturelle Diplôme de 2e cycle en pratique du droit criminel et pénal Diplôme de 2e cycle en pratiques artistiques actuelles Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Anatomo-pathologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Anesthésiologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Biochimie médicale) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Cardiologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Chirurgie générale) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Chirurgie orthopédique) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Chirurgie plastique) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Cliniciens-chercheurs) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Dermatologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Endocrinologie et métabolisme) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Formation complémentaire en médecine de famille – clinicien érudit) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Formation complémentaire en médecine de famille – médecine du sport et de l’exercice) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Formation complémentaire en médecine de famille – médecine d’urgence) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Formation complémentaire en médecine de famille – soins aux personnes âgées) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Formation complémentaire en médecine de famille – soins palliatifs) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Gastroentérologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Gériatrie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Hématologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Médecine de famille) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Médecine interne générale) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Médecine interne tronc commun) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Médecine nucléaire) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Microbiologie médicale et infectiologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Néphrologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Neurochirurgie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Neurologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Obstétrique et gynécologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Oncologie médicale) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Ophtalmologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Pédiatrie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Pneumologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Psychiatrie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Radiologie diagnostique) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Rhumatologie) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Santé publique et médecine préventive) Diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine (Urologie) Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale, cheminement en adaptation scolaire et sociale pour ceux et celles qui ont une formation en enseignement Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale, cheminement en orthopédagogie pour les étudiantes et étudiants ayant une formation initiale en adaptation scolaire et sociale Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en communication appliquée Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en conseillance pédagogique Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en développement du jeu vidéo Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en développement et réalisation d’une production artistique en musique Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en direction chorale Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit des affaires et risques de l’entreprise Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit et politiques de la santé Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en édition Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en éducation des adultes Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en enseignement au préscolaire et au primaire, cheminement en ligne Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en enseignement au préscolaire et au primaire, cheminement en présentiel Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en enseignement au secondaire Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en éthique appliquée Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en exercices thérapeutiques Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise comptable Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en géomatique appliquée Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de la formation Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de l’éducation Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de l’environnement Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de l’ingénierie Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion des organisations Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion du développement local Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion globale de la santé au travail Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gouvernance, audit et sécurité des technologies de l’information Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gouvernance du sport et antidopage Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en informatique de la santé Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en ingénierie Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en interprétation jazz Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en intervention en formation professionnelle Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en intervention en toxicomanie Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en langue française, socioculture et variation linguistique Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en nanomatériaux et caractérisations de pointe Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur au collégial Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en politiques publiques et internationales Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en pratiques de la réadaptation Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en prévention et contrôle des infections Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en prévention et règlement des différends Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en sciences Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en sciences de l’activité physique Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en soins de première ligne Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en stratégie de l’intelligence d’affaires Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en synthèse organique et chimie pharmaceutique Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en technologies de l’information Diplôme d’études supérieures spécialisées de 3e cycle de perfectionnement en recherche – carrière scientifique dans un organisme non gouvernemental Diplôme d’études supérieures spécialisées de 3e cycle de perfectionnement en recherche – carrière scientifique en milieu industriel Diplôme d’études supérieures spécialisées de 3e cycle de perfectionnement en recherche – carrière scientifique en milieu universitaire Diplôme d’études supérieures spécialisées de 3e cycle de perfectionnement en recherche – carrière scientifique en organisation publique ou parapublique Diplôme d’études supérieures spécialisées de 3e cycle en administration Diplôme d’études supérieures spécialisées de 3e cycle en gestion de l’éducation Diplôme d’études supérieures spécialisées de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur Doctorat en administration (programme conjoint) Doctorat en biochimie Doctorat en biologie cellulaire Doctorat en biologie, cheminement en biologie Doctorat en biologie, cheminement interdisciplinaire en environnement Doctorat en chimie Doctorat en droit Doctorat en économie du développement Doctorat en éducation Doctorat en études du religieux contemporain Doctorat en études françaises, cheminement en linguistique Doctorat en études françaises, cheminement études littéraires et culturelles – recherche Doctorat en études françaises, cheminement études littéraires et culturelles – recherche-création Doctorat en génie chimique, cheminement régulier Doctorat en génie civil Doctorat en génie électrique Doctorat en génie mécanique Doctorat en gérontologie Doctorat en histoire, enseignement de l’histoire au niveau universitaire et collégial Doctorat en histoire, recherche et analyse historique sous toutes ses formes (universitaire, gouvernementale, muséale, contractuelle ou autre) Doctorat en immunologie Doctorat en informatique, cheminement en bio-informatique Doctorat en informatique, cheminement en imagerie et médias numériques Doctorat en informatique, cheminement en informatique Doctorat en littérature canadienne comparée Doctorat en mathématiques – algèbre Doctorat en mathématiques – analyse Doctorat en mathématiques – géométrie Doctorat en mathématiques – physique mathématique Doctorat en mathématiques – probabilités Doctorat en mathématiques – recherche opérationnelle Doctorat en mathématiques – statistique Doctorat en mathématiques – topologie Doctorat en médecine Doctorat en microbiologie Doctorat en pharmacologie Doctorat en philosophie, cheminement en éthique et politique appliquées Doctorat en philosophie pratique, cheminement en philosophie pratique Doctorat en physiologie Doctorat en physique, physique théorique et expérimentale de la matière condensée et de l’informatique quantique Doctorat en physique, propriétés électroniques des matériaux avancés : 13 domaines de recherche Doctorat en psychoéducation Doctorat en psychologie, cheminement cheminement psychologie du travail et des organisations Doctorat en psychologie, cheminement psychologie clinique adulte Doctorat en recherche et intervention en psychologie Doctorat en sciences de l’activité physique Doctorat en sciences des radiations et imagerie biomédicale Doctorat en télédétection, cheminement en géomatique appliquée Doctorat en télédétection, cheminement en physique de la télédétection Doctorat en télédétection, cheminement en traitement d’images numériques Doctorat en télédétection, cheminement interdisciplinaire en environnement Doctorat professionnel en éducation Doctorat recherche en sciences de la santé Graduate Certificate in College Teaching (Microprogramme de 2e cycle) Graduate Diploma in College Teaching (Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle) Maîtrise en adaptation scolaire et sociale Maîtrise en administration avec concentration en communication marketing Maîtrise en administration avec concentration en finance Maîtrise en administration avec concentration en gouvernance, audit et sécurité des technologies de l’information Maîtrise en administration avec concentration en intervention et changement organisationnel Maîtrise en administration avec concentration en management public et développement local Maîtrise en administration avec concentration en marketing Maîtrise en administration avec concentration en sciences comptables Maîtrise en administration avec concentration en stratégie de l’intelligence d’affaire Maîtrise en administration, cheminement de type recherche comportant six domaines de recherche Maîtrise en administration des affaires, cheminement en gestion des entreprises à temps partiel Maîtrise en administration des affaires, cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat Maîtrise en administration des affaires, cheminement pour cadres en exercice offert au Québec, uniquement en enseignement particulier Maîtrise en administration des affaires, cheminement pour cadres en exercice offert hors Québec, uniquement en enseignement particulier Maîtrise en biochimie Maîtrise en biologie, cheminement de type recherche en biologie Maîtrise en biologie cellulaire Maîtrise en biologie, cheminement intégré baccalauréat-maîtrise de type recherche en biologie Maîtrise en chimie, cheminement de type recherche Maîtrise en chimie, cheminement en nanomatériaux et caractérisation de pointe Maîtrise en chimie, cheminement en synthèse organique et chimie pharmaceutique Maîtrise en communication, cheminement de type cours en communication politique internationale et risques démocratiques – triple diplôme avec l’Université catholique de Louvain et Sciences Po Aix Maîtrise en communication, cheminement de type cours en communication stratégique Maîtrise en communication, cheminement de type cours en communication stratégique internationale – double diplôme avec l’Université catholique de Louvain Maîtrise en communication, cheminement de type recherche en communication Maîtrise en direction chorale Maîtrise en droit, cheminement de type recherche Maîtrise en droit, cheminement en common law et droit transnational Maîtrise en droit, cheminement en droit international et politique internationale appliqués Maîtrise en droit et politiques de la santé Maîtrise en droit notarial Maîtrise en économique, cheminement en recherche Maîtrise en économique, cheminement en régime coopératif Maîtrise en économique, cheminement en régime régulier Maîtrise en enseignement au collégial, cheminement anglophone Maîtrise en enseignement au collégial, cheminement francophone Maîtrise en enseignement au préscolaire et au primaire Maîtrise en enseignement au secondaire Maîtrise en environnement (dix cheminements de type cours) Maîtrise en ergothérapie Maîtrise en études du religieux contemporain, cheminement avec projet de fin d’études Maîtrise en études du religieux contemporain, cheminement avec stage en soins spirituels Maîtrise en études du religieux contemporain, cheminement de type recherche Maîtrise en études françaises, études littéraires et culturelles – recherche Maîtrise en études françaises, études littéraires et culturelles – recherche-création Maîtrise en études françaises, linguistique Maîtrise en études politiques appliquées, cheminement en droit international et politique internationale appliqués (offert en collaboration avec la Faculté de droit) – possibilité de double diplôme Maîtrise en études politiques appliquées, cheminement en environnement (offert en collaboration avec le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable) Maîtrise en études politiques appliquées, cheminement en politiques publiques et internationales (avec stage) – possibilité de double diplôme Maîtrise en études politiques appliquées, cheminement en recherche appliquée (avec essai) Maîtrise en études politiques appliquées, cheminement en recherche appliquée (avec mémoire) Maîtrise en fiscalité Maîtrise en génie aérospatial Maîtrise en génie chimique, cheminement de type cours Maîtrise en génie chimique, cheminement de type recherche Maîtrise en génie chimique, cheminement intégré baccalauréat-maîtrise de type cours Maîtrise en génie chimique, cheminement intégré baccalauréat-maîtrise de type recherche Maîtrise en génie civil (4 cheminements) Maîtrise en génie électrique (M.Ing.), cheminement de type cours Maîtrise en génie électrique (M.Ing.), cheminement intégré baccalauréat-maîtrise de type cours Maîtrise en génie électrique (M.Sc.A.), cheminement de type recherche Maîtrise en génie électrique (M.Sc.A.), cheminement intégré baccalauréat-maîtrise de type recherche Maîtrise en génie électrique (M.Sc.A.), cheminement interdisciplinaire en imagerie médicale Maîtrise en génie logiciel, cheminement de type cours pour professionnels en exercice conduisant au grade de maître en génie logiciel (M.G.L.) Maîtrise en génie logiciel, cheminement de type recherche (M. Sc.) Maîtrise en génie logiciel, cheminement de type cours en technologies de l’information pour professionnels en exercice (M.T.I.) Maîtrise en génie logiciel, cheminement de type cours (M. Sc.) Maîtrise en génie mécanique, cheminement de type cours (M. Ing.) Maîtrise en génie mécanique, cheminement de type recherche (M. Sc. A) Maîtrise en génie mécanique, cheminement intégré baccalauréat-maîtrise de type cours (M. Ing.) Maîtrise en génie mécanique, cheminement intégré baccalauréat-maîtrise de type recherche(M. Sc. A) Maîtrise en gérontologie Maîtrise en gestion de l’ingénierie, cheminement pour professionnelles et professionnels en exercice Maîtrise en gestion de l’ingénierie, cheminement pour professionnelles et professionnels en formation ou formés à l’étranger Maîtrise en histoire, cheminement de type recherche Maîtrise en histoire, cheminement de type recherche en informatique appliquée à l’histoire Maîtrise en immunologie (passerelle intégrée baccalauréat-maîtrise avec le programme de baccalauréat en pharmacologie) Maîtrise en informatique (4 cheminements de type cours) Maîtrise en informatique (4 cheminements de type recherche) Maîtrise en intervention en toxicomanie Maîtrise en littérature canadienne comparée Maîtrise en mathématiques, cheminement en biostatistique avec stage en milieu de recherche Maîtrise en mathématiques, cheminement de type recherche en mathématiques Maîtrise en mathématiques, cheminement de type recherche en statistique Maîtrise en médiation interculturelle Maîtrise en microbiologie Maîtrise en orientation, cheminement de type cours Maîtrise en orientation, cheminement de type recherche Maîtrise en pharmacologie (passerelle intégrée baccalauréat-maîtrise avec les programmes de baccalauréat en pharmacologie et de baccalauréat en biochimie de la santé) Maîtrise en philosophie, cheminement de type cours en éthique appliquée Maîtrise en philosophie, cheminement de type recherche Maîtrise en physiologie, passerelle intégrée baccalauréat-maîtrise avec le programme de baccalauréat en pharmacologie Maîtrise en physiologie, spécialisation en biophysique Maîtrise en physiologie, spécialisation en endocrinologie Maîtrise en physiothérapie Maîtrise en physique, cheminement de type recherche Maîtrise en physique, cheminement en sciences et technologies quantiques Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal Maîtrise en pratiques de la réadaptation Maîtrise en prévention et règlement des différends, cheminement avec essai Maîtrise en prévention et règlement des différends, cheminement avec projet de fin d’études Maîtrise en psychoéducation, cheminement de type cours Maîtrise en psychoéducation, cheminement de type recherche Maîtrise en sciences de l’activité physique (3 cheminements de type recherche et 3 cheminements de type cours) Maîtrise en sciences de l’éducation, recherche en adaptation scolaire Maîtrise en sciences de l’éducation, recherche en administration scolaire Maîtrise en sciences de l’éducation, recherche en enseignement et orientation Maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale, cheminement avec spécialisation en médecine nucléaire Maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale, cheminement interdisciplinaire en imagerie médicale Maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale, cheminement sans spécialisation Maîtrise en sciences géographiques (5 cheminements) Maîtrise en sciences infirmières, cheminement en interventions infirmières Maîtrise en sciences infirmières, cheminement menant aux études spécialisées en soins de première ligne Maîtrise en service social, cheminement de type cours avec stage Maîtrise en service social, cheminement de type recherche Maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire Maîtrise recherche en sciences de la santé, cheminement sans concentration Maîtrise recherche en sciences de la santé (7 concentrations) Microprogramme court de 2e cycle en environnement Microprogramme de 1er cycle de perfectionnement en chant choral Microprogramme de 1er cycle de qualification aux études à l’École de gestion Microprogramme de 1er cycle en analyse des problèmes sociaux contemporains Microprogramme de 1er cycle en anglais avancé Microprogramme de 1er cycle en anglais fonctionnel Microprogramme de 1er cycle en création littéraire Microprogramme de 1er cycle en culture religieuse Microprogramme de 1er cycle en écologie pratique Microprogramme de 1er cycle en éducation physique et à la santé Microprogramme de 1er cycle en éléments de gestion Microprogramme de 1er cycle en éthique appliquée Microprogramme de 1er cycle en études de l’environnement Microprogramme de 1er cycle en français langue seconde – langue et culture Microprogramme de 1er cycle en français langue seconde – niveau fonctionnel Microprogramme de 1er cycle en français langue seconde – perfectionnement Microprogramme de 1er cycle en géographie Microprogramme de 1er cycle en géomatique appliquée Microprogramme de 1er cycle en kinésiologie Microprogramme de 1er cycle en musique d’ensemble Microprogramme de 1er cycle en pratiques de gestion Microprogramme de 1er cycle en principes et habiletés de gestion Microprogramme de 1er cycle en rédaction spécialisée Microprogramme de 1er cycle en révision de textes Microprogramme de 1er cycle en sciences Microprogramme de 1er cycle en sciences appliquées Microprogramme de 1er cycle en sciences humaines et sociales (14 cheminements) Microprogramme de 1er cycle intensif en français langue seconde I Microprogramme de 1er cycle intensif en français langue seconde II Microprogramme de 1er cycle préparatoire en mathématiques Microprogramme de 1er cycle préparatoire en mathématiques Microprogramme de 2e cycle d’approfondissement en sciences de l’activité physique Microprogramme de 2e cycle de formation initiale en enseignement au collégial Microprogramme de 2e cycle de formation professionnelle en écologie appliquée Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en chant choral Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement Microprogramme de 2e cycle de qualification à l’enseignement pour les titulaires d’un permis probatoire d’enseigner, cheminement général Microprogramme de 2e cycle de qualification à l’enseignement pour les titulaires d’un permis probatoire d’enseigner (6 cheminements spécifiques) Microprogramme de 2e cycle d’études avancées post MBA Microprogramme de 2e cycle d’introduction à la gestion systémique des milieux naturels Microprogramme de 2e cycle en actualisation des compétences en technologies de l’information Microprogramme de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale Microprogramme de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale des adultes Microprogramme de 2e cycle en addictologie clinique Microprogramme de 2e cycle en administration scolaire Microprogramme de 2e cycle en agir professionnel en réadaptation Microprogramme de 2e cycle en amélioration continue des services de réadaptation Microprogramme de 2e cycle en appréciation artistique et culturelle Microprogramme de 2e cycle en communication et multimédia Microprogramme de 2e cycle en communication et stratégies médias Microprogramme de 2e cycle en communication stratégique Microprogramme de 2e cycle en compétences de gestion Microprogramme de 2e cycle en compétences spécifiques en réadaptation Microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial Microprogramme de 2e cycle en conseillance pédagogique Microprogramme de 2e cycle en développement local Microprogramme de 2e cycle en direction chorale Microprogramme de 2e cycle en édition Microprogramme de 2e cycle en éducation préscolaire Microprogramme de 2e cycle en enseignement de l’anglais langue seconde Microprogramme de 2e cycle en enseignement par la philosophie pour enfants Microprogramme de 2e cycle en entraide professionnelle dans l’enseignement Microprogramme de 2e cycle en environnement Microprogramme de 2e cycle en éthique appliquée Microprogramme de 2e cycle en évaluation en réadaptation Microprogramme de 2e cycle en évaluation et en gestion de la douleur Microprogramme de 2e cycle en gestion avancée de la douleur Microprogramme de 2e cycle en gestion de l’ingénierie Microprogramme de 2e cycle en gestion de l’invalidité Microprogramme de 2e cycle en gestion de projet Microprogramme de 2e cycle en gestion de projets d’ingénierie Microprogramme de 2e cycle en gestion du développement Microprogramme de 2e cycle en gestion et intelligence manufacturière Microprogramme de 2e cycle en gouvernance, audit et sécurité des technologies de l’information Microprogramme de 2e cycle en ingénierie Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement collégial Microprogramme de 2e cycle en intégration de la pleine conscience en milieu clinique Microprogramme de 2e cycle en interactions scientifiques Microprogramme de 2e cycle en intervention en gérontologie Microprogramme de 2e cycle en leadership public Microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale Microprogramme de 2e cycle en musique d’ensemble Microprogramme de 2e cycle en nanomatériaux et caractérisations de pointe Microprogramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de la santé Microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaies Microprogramme de 2e cycl

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Maison de l'Eau (1.42 km)
Khá 1 đánh giá
Delta Hotels by Marriott Sherbrooke Conference Centre (2.02 km)
Khá 6 đánh giá
Hôtel Le Président (2.26 km)
Dưới trung bình 8 đánh giá
OMG Resto (2.35 km)
Khá 44 đánh giá
Simons (2.64 km)
Tốt 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Université de Sherbrooke - Campus Principal (0.08 km)
Khá 1 đánh giá
Hôtellerie Jardins de Ville (2.55 km)
Khá 1 đánh giá
Michaels (1651.43 km)
Tốt 3 đánh giá
Cheval de Feu (8.67 km)
Tốt 1 đánh giá
Cuir Eleganza (18.64 km)
Tốt 3 đánh giá
Nhà hàng
Café du Globe (0.65 km)
0 đánh giá
Restaurant Au Pot Au Feu Pizzeria (0.68 km)
Tốt 1 đánh giá
Subway Restaurants (0.68 km)
0 đánh giá
L'entrepot Resto Pub (0.7 km)
0 đánh giá
Refuge des Brasseurs (0.7 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.