• PGWP
  • DLI
  • O19359011020

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Điều chỉnh các kỹ năng nghiên cứu của bạn với thế giới công việc (giáo dục thường xuyên) Rối loạn nhịp tim: Cách tiếp cận thiết yếu cho thực hành lâm sàng chất lượng (Giáo dục thường xuyên) Tại trung tâm của các cuộc tranh luận về thực phẩm sinh học: Tham gia với tư cách là một diễn viên thay đổi (NanOprogram) Hợp tác tú tài trong vật liệu và kỹ thuật luyện kim, nồng độ vật liệu sinh học Hợp tác tú tài trong vật liệu và kỹ thuật luyện kim, vật liệu và nồng độ luyện kim Hợp tác tú tài trong Kỹ thuật và Khai thác mỏ Hợp tác tú tài trong kỹ thuật gỗ Hợp tác tú tài trong hoạt động rừng Vụ tú tài chuyên hành Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Chuyên môn kế toán Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (3 nồng độ) Vụ tú tài trong kinh tế nông nghiệp Viccalaureate trong nông học – Nông học nói chung Vụ tú tài trong nông sản – sản xuất động vật Viccalaureate trong nông học – sản xuất rau Vụ tú tài trong nông học – Sols và Môi trường Phát triển rừng và môi trường tú tài V điều tú vi trong nhân chủng học Vụ tú tài trong môi trường tập trung nhân chủng học Viccalaureate trong các nghiên cứu về nồng độ nhân học Tompcalaureate trong khảo cổ học Vụ tú tài trong kiến ​​trúc Tompcalaureate trong nghệ thuật và khoa học hoạt hình Tú tài trong nghệ thuật thị giác và truyền thông Tompcalaureate trong hóa sinh Viccalaureate trong hóa sinh hóa sinh hóa và sinh hóa phân tử Viccalaureate trong hóa sinh hóa sinh hóa sinh hóa Viccalaureate trong sinh hóa và sinh lý học sinh hóa sinh hóa Tổ chức bằng tú tài sinh học Nồng độ sinh học kết cấu tin cậy sinh học Nồng độ bộ gen và proteomic tin cậy sinh học Viccalaureate trong Nồng độ máy tính tin sinh học Viccalaureate trong sinh học (6 nồng độ) Vụ tú tài trong hóa học Ticcalaureate trong Hóa học – Biopharmetics Vụ tú tài trong Hóa học – Vũ trụ học Vụ tú tài trong Hóa học – Môi trường Vụ tú tài trong Hóa học – Vật liệu Tú tài trong giao tiếp công cộng Vụ tú tài trong báo chí tập trung giao tiếp công cộng Vụ tú tài trong quảng cáo xã hội tập trung giao tiếp công cộng Vụ tú tài trong Quan hệ công chúng tập trung giao tiếp công cộng Vụ tú tài trong tội phạm học Thiết kế sản phẩm tú tài Thiết kế đồ họa tú tài Vụ tú tài trong pháp luật Viccalaureate trong luật tập trung luật pháp chung Viccalaureate kinh tế Vụ tú tài trong Kinh tế – Phân tích tập trung và truyền thông các chính sách Vụ tú tài trong Kinh tế – Sự tập trung kinh tế tài chính Vụ tú vật kinh tế – Khoa học tập trung dữ liệu kinh tế Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học Vụ tú tài trong giáo dục trung học – tiếng Pháp, ngôn ngữ đầu tiên Vụ tú tài trong giáo dục trung học – Toán học Viccalaureate trong giáo dục trung học – toán học, tập trung sâu sắc của toán học Vụ tú tài trong giáo dục trung học – Vũ trụ xã hội và phát triển cá nhân (Lịch sử – Đạo đức và Văn hóa tôn giáo) Tú tài trong giảng dạy âm nhạc, tập trung cổ điển Tú tài trong giảng dạy âm nhạc, tập trung jazz Vụ tú tài trong giảng dạy tiếng Anh – Ngôn ngữ thứ hai Vụ tú tài trong Giảng dạy tiếng Anh – Ngôn ngữ thứ hai, Tiếng Anh -Sp Biến. Vụ tú tài trong giáo dục thể chất và giáo dục sức khỏe Vụ tú tài trong giảng dạy nghệ thuật nhựa Tú tài trong giảng dạy tiếng Pháp, ngôn ngữ thứ hai Vụ tú tài trong giáo dục trung học – Khoa học và Công nghệ Vụ tú tài trong giáo dục trung học – Vũ trụ xã hội (Lịch sử và Địa lý) Tú tài trong trị liệu nghề nghiệp Tú tài trong các nghiên cứu cũ Vụ tú tài trong các nghiên cứu và thực hành văn học Tú tài trong kỹ thuật môi trường nông nghiệp Viccalaureate trong tập trung nông học kỹ thuật nông nghiệp Kỹ thuật thực phẩm tú tài Tú tài trong kỹ thuật hóa học Viccalaureate trong Kỹ thuật sinh hóa và kỹ thuật sinh hóa của Kỹ thuật Hóa học Tú tài trong kỹ thuật dân dụng Viccalaureate trong kỹ thuật dân dụng, tập trung môi trường và tài nguyên nước Vụ tú tài trong kỹ thuật dân dụng, tập trung cơ sở hạ tầng đô thị Viccalaureate trong Kỹ thuật dân dụng, cấu trúc và tập trung địa kỹ thuật Kỹ thuật nước tú tài Vụ tú tài trong các dự án kỹ thuật tập trung kỹ thuật nước trong nước Tú tài trong kỹ thuật điện Viccalaureate trong môi trường tập trung kỹ thuật địa chất và tài nguyên nước Vụ tú tài trong thăm dò tập trung kỹ thuật địa chất và tài nguyên khoáng sản Viccalaureate trong tập trung địa chất, vật liệu và rủi ro tự nhiên Tú tài trong kỹ thuật địa chất Viccalaureate trong Kỹ thuật công nghiệp (5 nồng độ) Tú tài trong kỹ thuật máy tính Tú tài trong kỹ thuật phần mềm Viccalaureate trong trò chơi video kỹ thuật phần mềm và thực tế ảo Viccalaureate trong phần mềm Kỹ thuật phần mềm Nồng độ bảo mật máy tính Viccalaureate trong các hệ thống công nghiệp tập trung kỹ thuật phần mềm và nhúng Viccalaureate trong tập trung kỹ thuật phần mềm của dữ liệu lớn Tú tài trong kỹ thuật cơ khí Viccalaureate trong tập trung kỹ thuật cơ học của tòa nhà bền vững Viccalaureate trong tập trung robot kỹ thuật cơ học Viccalaureate trong kỹ thuật vật lý (7 nồng độ) Viccalaureate trong địa lý (6 nồng độ) Vụ tú tài trong địa chất Viccalaureate trong Địa chất và Thủy địa địa chất tập trung địa chất Viccalaureate trong địa chất tập trung địa chất của tài nguyên khoáng sản Vụ tú tài trong lịch sử Tú tài trong lịch sử nghệ thuật Vụ tú tài trong khoa học máy tính (8 nồng độ) Tú tài trong can thiệp thể thao Tompcalaureate trong kinesiology Vụ tú tài trong văn học và ngôn ngữ học tiếng Anh Vụ tú tài trong văn học và ngôn ngữ học tiếng Anh Văn học tập trung Viccalaureate trong toán học Tompcalaureate trong vi sinh Viccalaureate trong nồng độ thực phẩm vi sinh Vụ tú tài trong môi trường nồng độ vi sinh Viccalaureate trong tập trung y tế và dược phẩm vi sinh Tú tài trong âm nhạc – sáng tác Vụ tú tài trong âm nhạc – Giải thích cổ điển Vụ tú tài trong âm nhạc – Giải thích nhạc jazz và âm nhạc phổ biến Tú tài trong âm nhạc – âm nhạc Tú tài trong tập trung âm nhạc cổ điển Vụ tú tài trong nhạc tập trung jazz và âm nhạc phổ biến Tompcalaureate trong Audionumérique tập trung âm nhạc Viccalaureate trong dinh dưỡng Định hướng tú tài Vụ tú tài trong triết học Viện tú tài trong vật lý trị liệu Vụ tú tài trong vật lý V là V là Vật lý Vật lý Vật lý Tú tài trong nồng độ quang học vật lý Vụ tú bằng trong vật lý hạt nhân và tập trung thể chất y tế Tú tài trong tập trung lý thuyết vật lý Viccalaureate trong tâm lý học Viccalaureate trong tâm lý học Viccalaureate trong nghiên cứu tập trung tâm lý học Viccalaureate trong nghiên cứu và can thiệp tập trung tâm lý học Tú tài trong quan hệ công nghiệp Tú tài trong khoa học chính trị Viccalaureate trong khoa học chính trị giao tiếp tập trung và chiến lược chính trị Vụ tú tài trong các tổ chức tập trung chính trị khoa học và chính sách công ở Quebec và Canada Viccalaureate trong chính trị Khoa học tập trung chính trị quốc tế và các khu vực thế giới Tú tài trong khoa học y sinh Tú tài trong khoa học tiêu dùng Tú tài trong khoa học ngôn ngữ Viccalaureate trong Khoa học tập trung ngôn ngữ và tâm lý học Khoa học thực phẩm và công nghệ tú tài Viccalaureate trong Quản lý tập trung khoa học và công nghệ thực phẩm Tú tài trong khoa học địa chất Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Đào tạo ban đầu) Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (đào tạo DEC-BAC) Tú tài trong dịch vụ xã hội Viccalaureate trong xã hội học (5 nồng độ) Viccalaureate trong thống kê Viccalaureate trong khoa học dữ liệu tập trung thống kê Viccalaureate trong kinh tế tập trung thống kê Tú tài trong nhà hát và nghệ thuật sống Vụ tú tài trong thần học Viccalaureate trong thần học – Cấp thiêng Vụ tú tài trong dịch thuật Vụ tú tài được tích hợp trong các vấn đề công cộng và quan hệ quốc tế Tomcalaureate tích hợp trong các vấn đề công cộng và các mối quan hệ quốc tế tập trung và quản lý công cộng Vụ tú tài được tích hợp trong các vấn đề công cộng và quan hệ quốc tế ngoại giao tập trung, hòa bình và an ninh Vụ tú tài được tích hợp trong các vấn đề công cộng và quan hệ quốc tế Quản trị kinh tế quốc tế Tomprated Viccalaureate trong Kinh tế và Toán học Tomprate Tomprated Viccalaureate trong Kinh tế và Chính trị Vụ tú tài được tích hợp vào môi trường tự nhiên và được trang bị Vụ tú tài được tích hợp vào các nghiên cứu quốc tế và tập trung ngôn ngữ hiện đại với một môn học Vụ tú tài được tích hợp vào các nghiên cứu quốc tế và ngôn ngữ hiện đại tập trung ngôn ngữ thứ hai của các nghiên cứu Vụ tú tài được tích hợp vào các nghiên cứu quốc tế và ngôn ngữ hiện đại tập trung ngôn ngữ đầu tiên của các nghiên cứu Tú tài tích hợp trong khoa học và quản lý máy tính Tomprated tú tài trong CNTT và quản lý tập trung an toàn thông tin Tú tài tích hợp trong toán học và nó Viccalaureate tích hợp vào triết học và khoa học chính trị Vụ tú tài được tích hợp vào khoa học tôn giáo Vụ tú tài được tích hợp vào các nghiên cứu khoa học lịch sử và di sản (6 nồng độ) Viccalaureate đa ngành Đặc tính của vùng đất ngập nước (nanopramam) Giấy chứng nhận truy cập vào nghề kế toán Giấy chứng nhận năng khiếu cho việc giảng dạy chuyên môn của ngôn ngữ thứ hai Giấy chứng nhận quản trị kinh doanh Giấy chứng nhận phân tích hệ thống kinh doanh Giấy chứng nhận phân tích tài chính Giấy chứng nhận về nhân chủng học xã hội và văn hóa Chứng chỉ khảo cổ học Giấy chứng nhận lưu trữ Chứng chỉ Khoa học Nghệ thuật và Hoạt hình Giấy chứng nhận nghệ thuật nhựa Giấy chứng nhận bảo hiểm và niên kim tập thể Giấy chứng nhận công nghệ sinh học Giấy chứng nhận truyền thông công cộng Chứng chỉ về Kế toán và Quản lý Tập trung quyền truy cập vào nghề kế toán Giấy chứng nhận về kế toán và quản lý tập trung kế toán áp dụng Giấy chứng nhận tội phạm học Giấy chứng nhận phụ thuộc Giấy chứng nhận phát triển bền vững Giấy chứng nhận pháp luật Giấy chứng nhận kinh tế Giấy chứng nhận kinh doanh và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ Giấy chứng nhận dân tộc học Giấy chứng nhận nghiên cứu cũ – Nghiên cứu cổ điển Giấy chứng nhận nghiên cứu của thổ dân Giấy chứng nhận nghiên cứu Kinh Thánh (4 nồng độ) Giấy chứng nhận về nghiên cứu điện ảnh Chứng chỉ Nghiên cứu Văn học Giấy chứng nhận nghiên cứu mục vụ Giấy chứng nhận về nghiên cứu mục vụ, nghệ thuật và tập trung truyền thông Giấy chứng nhận nghiên cứu Nga Giấy chứng nhận tài chính Chứng chỉ ngôn ngữ thứ hai: Ngôn ngữ tiêu chuẩn Giấy chứng nhận tiếng Pháp thứ hai: môi trường đại học và công việc Giấy chứng nhận Francophonie Bắc Mỹ Giấy chứng nhận địa lý Giấy chứng nhận địa chất Chứng chỉ địa lý (Giáo dục thường xuyên) Giấy chứng nhận lão khoa Giấy chứng nhận quản lý chuỗi cung ứng Giấy chứng nhận quản lý quan hệ tiêu dùng Giấy chứng nhận quản lý dự án Giấy chứng nhận quản lý dự án – Quản lý dự án cho người quản lý Giấy chứng nhận quản lý nhân sự Giấy chứng nhận quản lý rủi ro Giấy chứng nhận quản lý thay đổi và nhóm làm việc Giấy chứng nhận quản lý bất động sản đô thị và bất động sản Giấy chứng nhận lịch sử Chứng chỉ Lịch sử Nghệ thuật Giấy chứng nhận quản lý không gian xanh và trồng trọt Chứng chỉ CNTT (4 nồng độ) Giấy chứng nhận báo chí Giấy chứng nhận ngôn ngữ và sức khỏe Giấy chứng nhận tiếng Đức và văn hóa tiếng Đức Giấy chứng nhận ngôn ngữ Tây Ban Nha Giấy chứng nhận về ngôn ngữ và văn hóa của thế giới Ả Rập Giấy chứng nhận ngôn ngữ, tập trung ngôn ngữ và tâm lý học Chứng chỉ Ngôn ngữ học, Tập trung ngôn ngữ Pháp Chứng chỉ ngôn ngữ học, nồng độ ngôn ngữ nói chung Chứng chỉ Văn học và Ngôn ngữ học Anh Giấy chứng nhận quản lý cho người quản lý Giấy chứng nhận tiếp thị Chứng chỉ âm nhạc – Văn hóa âm nhạc Giấy chứng nhận định hướng Giấy chứng nhận triết học Giấy chứng nhận triết học cho trẻ em Giấy chứng nhận về triết học chuẩn bị cho các nghiên cứu thần học Giấy chứng nhận kế hoạch tài chính Giấy chứng nhận sản xuất động vật Giấy chứng nhận tâm lý Giấy chứng nhận tâm lý phát triển con người Giấy chứng nhận sản xuất thính giác Giấy chứng nhận quan hệ công nghiệp Giấy chứng nhận sửa đổi chuyên nghiệp Giấy chứng nhận về sức khỏe, an toàn và hạnh phúc tại nơi làm việc Giấy chứng nhận sức khỏe tình dục Giấy chứng nhận khoa học chính trị Chứng chỉ Khoa học Giáo dục Chứng chỉ Khoa học Tôn giáo Giấy chứng nhận khoa học và công nghệ thực phẩm, nồng độ an toàn thực phẩm Giấy chứng nhận khoa học và công nghệ thực phẩm, công nghệ thực phẩm và tập trung thực phẩm mới Giấy chứng nhận xã hội học Chứng chỉ về Tâm linh Kitô giáo Giấy chứng nhận thống kê Giấy chứng nhận nhà hát Giấy chứng nhận thần học Giấy chứng nhận thần học chính thống Giấy chứng nhận du lịch bền vững Giấy chứng nhận công tác xã hội Giấy chứng nhận về đa dạng văn hóa Giấy chứng nhận về nữ quyền, thể loại và công ty Giấy chứng nhận về các tác phẩm nổi bật của văn hóa phương Tây Chứng nhận Đại học về Hiệu suất Quản lý Dự án (Giáo dục thường xuyên) Chứng nhận đại học về phân tích kinh doanh và tư vấn chiến lược (cải thiện ngắn hạn) Hợp tác và khơi gợi nhu cầu phân tích kinh doanh (cải thiện ngắn hạn) Tư vấn chiến lược trong phân tích kinh doanh (cải thiện ngắn hạn) Trở thành một quyết định hiệu quả hơn -người làm việc trong giao tiếp Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản trị kinh doanh Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản trị kinh doanh – Quản lý kinh doanh kỹ thuật số Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản trị kinh doanh – Quản lý dịch vụ y tế Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản trị kinh doanh – Quản lý phát triển quốc tế và hành động nhân đạo Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản trị kinh doanh – Lãnh đạo thay đổi tổ chức Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kế toán Văn bằng tốt nghiệp chuyên sáng tạo văn học Văn bằng tốt nghiệp chuyên phát triển nông thôn tích hợp Văn bằng giáo dục đại học chuyên về học tập và khó khăn Văn bằng tốt nghiệp chuyên về luật – Luật môi trường, phát triển bền vững và an ninh lương thực Văn bằng tốt nghiệp chuyên về luật – Luật kinh doanh Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Luật – Luật quốc tế và xuyên quốc gia Văn bằng tốt nghiệp chuyên về luật – Quyền cơ bản Văn bằng tốt nghiệp chuyên về giáo dục thể chất và thể thao Văn bằng tốt nghiệp chuyên về giáo dục đại học Văn bằng tốt nghiệp chuyên về công thái học và đổi mới Văn bằng tốt nghiệp chuyên về đạo đức ứng dụng Văn bằng tốt nghiệp chuyên về đạo đức ứng dụng, y tế và dịch vụ xã hội tập trung Văn bằng tốt nghiệp chuyên về nghiên cứu mục vụ – Hỗ trợ tâm linh trong môi trường y tế Văn bằng tốt nghiệp chuyên về nghiên cứu mục vụ – Thần học mục vụ Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kỹ thuật công nghiệp Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý trường học – Quản lý các trường học Văn bằng tốt nghiệp chuyên về trí tuệ nhân tạo Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Trí tuệ nhân tạo (Giáo dục thường xuyên) Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Kinesiology lâm sàng Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Bảo tàng Văn bằng tốt nghiệp chuyên về dinh dưỡng – thực phẩm chức năng và sức khỏe Văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Sức khỏe Đại học Văn bằng tốt nghiệp chuyên về phòng ngừa và quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp Văn bằng tốt nghiệp chuyên về quan hệ công chúng Văn bằng tốt nghiệp chuyên về khoa học tôn giáo Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Điều dưỡng – Thực hành chuyên về chăm sóc khách hàng trưởng thành Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Điều dưỡng – Thực hành Chuyên về Chăm sóc Tiền tuyến Văn bằng tốt nghiệp chuyên về công nghệ giáo dục – môi trường học tập kỹ thuật số và mạng lưới Văn bằng tốt nghiệp chuyên về thần học chính thống Văn bằng tốt nghiệp chuyên về dịch thuật và thuật ngữ Văn bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp về chăm sóc dược phẩm chuyên ngành Tiến sĩ Chu kỳ đầu tiên Tiến sĩ Actuarial Tiến sĩ Chính sách Quản trị và Giáo dục Tiến sĩ về kinh tế nông nghiệp Tiến sĩ về kế hoạch khu vực và phát triển khu vực Tiến sĩ Nhân chủng học Tiến sĩ Khảo cổ học Tiến sĩ Kiến trúc Tiến sĩ hóa sinh Tiến sĩ Sinh học Tiến sĩ sinh học tế bào và phân tử Tiến sĩ sinh học thực vật Tiến sĩ Biophotonic Tiến sĩ về sinh học Tiến sĩ Hóa học Tiến sĩ truyền thông công cộng Tiến sĩ về didactics Tiến sĩ luật Tiến sĩ kinh tế Tiến sĩ dịch tễ học Tiến sĩ Dân tộc học và Di sản Tiến sĩ nghiên cứu cũ Tiến sĩ nghiên cứu quốc tế Tiến sĩ nghiên cứu văn học Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học Tiến sĩ kỹ thuật dân dụng Tiến sĩ Kỹ thuật Nước Tiến sĩ Vật liệu và Kỹ thuật luyện kim Tiến sĩ về kỹ thuật mỏ Tiến sĩ về kỹ thuật gỗ và vật liệu dựa trên sinh học Tiến sĩ Kỹ thuật Điện Tiến sĩ về kỹ thuật cơ khí Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí, Tập trung Kỹ thuật Công nghiệp Tiến sĩ lịch sử Tiến sĩ Lịch sử, Sự tập trung của Lịch sử Nghệ thuật Tiến sĩ Khoa học Máy tính Tiến sĩ Kinesiology Bác sĩ ngôn ngữ học Tiến sĩ ngôn ngữ – Ngôn ngữ của ngôn ngữ Tiến sĩ ngôn ngữ học – Giao thông Tiến sĩ văn học biểu hiện tiếng Anh Tiến sĩ về Văn học và Nghệ thuật Cảnh và SCREEN, Tập trung điện ảnh Tiến sĩ văn học và nghệ thuật cảnh và màn ảnh, nghiên cứu sân khấu tập trung Tiến sĩ văn học biểu hiện Tây Ban Nha Tiến sĩ toán học Tiến sĩ Y học phân tử Tiến sĩ đo lường và đánh giá Tiến sĩ Vi sinh Tiến sĩ Vi sinh học, Nồng độ sinh học Tiến sĩ về vi sinh-miễn dịch học Tiến sĩ âm nhạc – Giáo dục âm nhạc Tiến sĩ âm nhạc – Giải thích Tiến sĩ âm nhạc – âm nhạc, tập trung âm nhạc (nghiên cứu) Tiến sĩ âm nhạc – âm nhạc, tập trung âm nhạc (nghiên cứu -Creation) Tiến sĩ Khoa học thần kinh Tiến sĩ về dinh dưỡng Tiến sĩ triết học Tiến sĩ Vật lý Tiến sĩ Tâm lý học – Nghiên cứu và Can thiệp (Định hướng lâm sàng) (Ph.D.) Tiến sĩ Tâm lý học – Nghiên cứu và Can thiệp (Định hướng lâm sàng) (Ph.D.), Nồng độ Thần kinh học lâm sàng Tiến sĩ Tâm lý học – Nghiên cứu và Can thiệp (Định hướng lâm sàng) (Tiến sĩ), Tâm lý học lâm sàng về sức khỏe Tiến sĩ Tâm lý học (D. Psy.) Tiến sĩ Tâm lý học (Ph. D.) Tiến sĩ tâm thần Tiến sĩ Quan hệ công nghiệp Tiến sĩ về sức khỏe cộng đồng Tiến sĩ Khoa học Chính trị Tiến sĩ Khoa học Động vật Tiến sĩ khoa học lâm sàng và y sinh Tiến sĩ khoa học phục hồi chức năng Tiến sĩ Khoa học Trái đất Tiến sĩ Khoa học Quản trị – Kế toán Tiến sĩ Khoa học Quản trị – Tài chính và Bảo hiểm Tiến sĩ Khoa học Quản trị – Quản lý quốc tế Tiến sĩ Khoa học Quản trị – Tiếp thị Tiến sĩ Khoa học Quản trị – Hoạt động và hệ thống quyết định Tiến sĩ Khoa học Quản trị – Hệ thống thông tin tổ chức Tiến sĩ Khoa học Định hướng Tiến sĩ Khoa học Thực phẩm Tiến sĩ Khoa học Thực phẩm – Vi sinh thực phẩm Tiến sĩ Khoa học Thực phẩm – Vi sinh thực phẩm, Nồng độ Khoa học Quy định Thực phẩm Tiến sĩ Khoa học Tôn giáo Tiến sĩ Khoa học gỗ Tiến sĩ Khoa học rừng Tiến sĩ Khoa học Địa lý Tiến sĩ Khoa học Địa chất Tiến sĩ điều dưỡng Tiến sĩ Khoa học Dược phẩm Tiến sĩ Khoa học Dược phẩm – Dược phẩm -Pidemiology Tiến sĩ Xã hội học Tiến sĩ sàn và môi trường Tiến sĩ Thống kê Tiến sĩ về công nghệ giáo dục Tiến sĩ thần học Tiến sĩ về thần học thực tế Tiến sĩ về công tác xã hội Bác sĩ đa dạng về hải dương học Bác sĩ đa dạng về khoa học trái đất Thợ may -Made tiến sĩ Lắng nghe âm nhạc cùng nhau (cải tiến ngắn) Đạo đức tổ chức trong thời đại kỹ thuật số Đào tạo bổ sung về thể thao và tập thể dục Đào tạo bổ sung về y học khẩn cấp Đào tạo bổ sung chăm sóc cho người già Đào tạo nha khoa bổ sung về nha khoa đa ngành Đào tạo nha khoa chuyên về phẫu thuật răng miệng và Maxillofacial Đào tạo nha khoa chuyên về nội nha Đào tạo nha khoa chuyên quản lý Đào tạo nha khoa chuyên về nha chu Đào tạo y tế gia đình Đào tạo y tế bổ sung về y học gia đình – Bác sĩ lâm sàng học thuật Đào tạo y tế bổ sung trong Y học gia đình – Hồ sơ nghiên cứu múa rối học giả Đào tạo y tế bổ sung về y học giảm nhẹ Đào tạo y tế bổ sung về ung thư phụ khoa Đào tạo y tế chuyên về Anatomo-Pathology Đào tạo y tế chuyên về gây mê Đào tạo y tế chuyên về sinh hóa y tế Đào tạo y tế chuyên về tim mạch nhi khoa Đào tạo y tế chuyên phẫu thuật tim Đào tạo y tế chuyên về phẫu thuật nói chung Đào tạo y tế chuyên về phẫu thuật chỉnh hình Đào tạo y tế chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ Đào tạo y tế chuyên về phẫu thuật mạch máu Đào tạo y tế chuyên về da liễu Đào tạo y tế chuyên về tiêu hóa Đào tạo y tế chuyên về lão khoa Đào tạo y tế chuyên về huyết học Đào tạo y tế chuyên về các bệnh truyền nhiễm ở người lớn và vi sinh y tế Đào tạo y tế chuyên về y học chăm sóc đặc biệt Đào tạo y tế chuyên về y học khẩn cấp Đào tạo y tế chuyên về nội khoa Đào tạo y tế chuyên về nội khoa nói chung Đào tạo y tế chuyên về y học sơ sinh và chu sinh Đào tạo y tế chuyên về y học vật lý và phục hồi chức năng Đào tạo y tế chuyên về Vi sinh học và Infectiology Đào tạo y tế chuyên về thận Đào tạo y tế chuyên về phẫu thuật thần kinh Đào tạo y tế chuyên về sản khoa và phụ khoa Đào tạo y tế chuyên về ung thư y tế Đào tạo y tế chuyên về nhãn khoa Đào tạo y tế chuyên về phẫu thuật OT-Rhino-Laryngology và Cervico-Facial Đào tạo y tế chuyên về nhi khoa Đào tạo y tế chuyên môn về phổi Đào tạo y tế chuyên về tâm thần học Đào tạo y tế chuyên về tâm thần học trẻ em và thanh thiếu niên Đào tạo y tế chuyên về X quang chẩn đoán Đào tạo y tế chuyên về ung thư phát thanh Đào tạo y tế chuyên về bệnh thấp khớp Đào tạo y tế chuyên về tiết niệu Trí thông minh kỹ thuật số và Quản lý nguồn nhân lực (E-GRH) Chuỗi khối: Tác động và thách thức cho tổ chức của bạn (Giáo dục thường xuyên) Nền tảng của chuyển đổi kỹ thuật số Thạc sĩ trong Actuarial Master Actuarial – với bộ nhớ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Phân tích kinh doanh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Doanh nhân và Quản lý SME Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Tài chính Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Tài chính, Bidiplômant Path Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý chuỗi cung ứng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý các vấn đề kỹ thuật số Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý kinh doanh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý kinh doanh, Bidiplômant Path Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý dịch vụ y tế Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý quốc tế Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý Dược phẩm Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý cho Giám đốc điều hành tại văn phòng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý cho Giám đốc điều hành tại văn phòng (M.B.A.) (Điều hành MBA) Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý dự án chiến lược Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Quản lý bất động sản và đô thị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Kinh doanh toàn cầu Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Tiếp thị kỹ thuật số Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Tiếp thị chiến lược Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Tiếp thị chiến lược, Bidiplômant Path Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Kế hoạch tài chính Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Trách nhiệm xã hội và môi trường của các tổ chức Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Chiến lược và Đổi mới Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Chiến lược và Đổi mới, Bidiplômant Path Thạc sĩ về chính sách hành chính và giáo dục Thạc sĩ về chính sách quản trị và giáo dục – với trí nhớ Thạc sĩ về các vấn đề công cộng – với trí nhớ Bằng thạc sĩ về các vấn đề công cộng – giao tiếp và đại diện cho lợi ích Thạc sĩ về các vấn đề công cộng – Đánh giá và giám sát hiệu suất Thạc sĩ về các vấn đề công cộng – Tài chính công cộng Thạc sĩ về các vấn đề công cộng – Quản lý công cộng Thạc sĩ về các vấn đề công cộng – Quản lý công cộng quốc tế Làm chủ trong kinh tế nông nghiệp Làm chủ trong kinh tế học nông nghiệp – với bộ nhớ Làm chủ trong nông nghiệp Làm chủ trong Agroforestry – Với bộ nhớ Thạc sĩ về quy hoạch khu vực và phát triển khu vực Thạc sĩ lập kế hoạch khu vực và phát triển khu vực – với trí nhớ Bậc thầy về quy hoạch khu vực và phát triển khu vực – với trí nhớ, Bidiplômant Path Thạc sĩ Nhân chủng học – Với trí nhớ Thạc sĩ Khảo cổ học – Với trí nhớ Bậc thầy trong kiến ​​trúc Thạc sĩ Nghệ thuật Thị giác – Với trí nhớ Làm chủ trong thính học Làm chủ trong hóa sinh – với bộ nhớ Làm chủ trong hóa sinh – với trí nhớ, nồng độ sinh học Thạc sĩ về sinh học môi trường Làm chủ trong sinh học – với trí nhớ Làm chủ trong sinh học tế bào và phân tử – với bộ nhớ Làm chủ trong sinh học rau – với trí nhớ Làm chủ trong biophotonic – với bộ nhớ Làm chủ trong sinh học Làm chủ trong sinh học – với bộ nhớ Làm chủ trong Hóa học – Với trí nhớ Thạc sĩ Truyền thông công cộng Bậc thầy trong giao tiếp công cộng – Với trí nhớ Thạc sĩ Truyền thông công cộng – Báo chí Thạc sĩ Truyền thông công cộng – Báo chí, Tập trung báo chí quốc tế Thạc sĩ Truyền thông công cộng – Báo chí, Báo chí khoa học tập trung Thạc sĩ Truyền thông công cộng – Quan hệ công chúng Thạc sĩ về tội phạm học – với trí nhớ Thiết kế trong thiết kế – Với bộ nhớ Thiết kế trong thiết kế – Thiết kế tương tác Làm chủ trong didactics Làm chủ trong Didactics – Với bộ nhớ Thạc sĩ luật – Với trí nhớ Bậc thầy về Luật – Với trí nhớ, Bidiplômant Path Thạc sĩ về Luật – Luật môi trường, Phát triển bền vững và An ninh lương thực Thạc sĩ Luật – Luật môi trường, Phát triển bền vững và An ninh lương thực, Bidiplômant Path Thạc sĩ Luật – Luật kinh doanh Thạc sĩ về Luật – Luật quốc tế và xuyên quốc gia Thạc sĩ Luật – Luật quốc tế và xuyên quốc gia, Bidiplômant Path Thạc sĩ về Luật – Quyền cơ bản Thạc sĩ Luật Chứng nhận Làm chủ trong kinh tế Làm chủ trong kinh tế – với trí nhớ Làm chủ trong kinh tế, tập trung các chính sách công Kiểm soát kinh tế, tập trung môi trường và tài nguyên thiên nhiên Kiểm soát về kinh tế, tập trung kinh tế tài chính và quốc tế Thạc sĩ Giáo dục Trung học – Đạo đức và Văn hóa tôn giáo Thạc sĩ Giáo dục Trung học – Tiếng Pháp, Ngôn ngữ đầu tiên Làm chủ trong giáo dục trung học – toán học Thạc sĩ Giáo dục Trung học – Khoa học và Công nghệ Thạc sĩ Giáo dục Trung học – Vũ trụ xã hội (Lịch sử và Địa lý) Làm chủ trong dịch tễ học – với bộ nhớ Làm chủ trong dịch tễ học – Dịch tễ học lâm sàng – với trí nhớ Làm chủ trong công thái học Làm chủ trong trị liệu nghề nghiệp Thạc sĩ về Dân tộc học và Di sản – Với trí nhớ Bậc thầy trong các nghiên cứu cũ – với trí nhớ, sự tập trung của Kitô giáo cổ đại Bậc thầy trong các nghiên cứu cũ – với trí nhớ, lịch sử và khảo cổ học cổ đại Thạc sĩ trong các nghiên cứu cũ – với trí nhớ, sự tập trung của văn học cũ Bậc thầy trong các nghiên cứu cũ – với trí nhớ, sự tập trung triết học cổ đại Thạc sĩ nghiên cứu quốc tế – Thương mại và đầu tư quốc tế Thạc sĩ nghiên cứu quốc tế – Thương mại và đầu tư quốc tế – Với trí nhớ Thạc sĩ nghiên cứu quốc tế – Thương mại và đầu tư quốc tế, Bidiplômant Path Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế – Phát triển quốc tế Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế – Phát triển quốc tế – Với trí nhớ Thạc sĩ nghiên cứu quốc tế – Phát triển quốc tế, Bidiplômant Path Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế – Quan hệ quốc tế Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế – Quan hệ quốc tế – Với trí nhớ Thạc sĩ nghiên cứu quốc tế – Quan hệ quốc tế, Bidiplômant Path Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế – An ninh quốc tế Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế – An ninh quốc tế – Với trí nhớ Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế – An ninh quốc tế, Bidiplômant Path Thạc sĩ về nghiên cứu văn học – với trí nhớ Thạc sĩ Kỹ thuật Thực phẩm – Với trí nhớ Làm chủ trong Kỹ thuật Hóa học – Với trí nhớ Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng – Với trí nhớ Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng – Công nghệ môi trường Làm chủ trong kỹ thuật nước – với trí nhớ Thạc sĩ Vật liệu và Kỹ thuật luyện kim – Với trí nhớ Thạc sĩ về Vật liệu và Kỹ thuật luyện kim – Với trí nhớ, Bidiplômant Path Thạc sĩ Kỹ thuật mỏ – Với trí nhớ Làm chủ trong kỹ thuật gỗ và vật liệu sinh học – với bộ nhớ Làm chủ trong kỹ thuật điện Làm chủ trong kỹ thuật điện – với bộ nhớ Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Truyền thông quang học tập trung, Photonics và Metrology Làm chủ trong kỹ thuật điện, tập trung kỹ thuật điện, điện tử điện, kiểm soát công nghiệp Làm chủ trong Kỹ thuật điện, Thông tin vô tuyến và Nồng độ xử lý tín hiệu Làm chủ trong kỹ thuật điện, tập trung tầm nhìn và hệ thống kỹ thuật số Bậc thầy về kỹ thuật cơ khí – với bộ nhớ Thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí – với trí nhớ, tập trung kỹ thuật công nghiệp Thạc sĩ trong Lịch sử – Lưu trữ Thạc sĩ trong lịch sử – Với trí nhớ Thạc sĩ trong Lịch sử Nghệ thuật – Với trí nhớ Thạc sĩ máy tính Nó điều khiển – với bộ nhớ Nó kiểm soát – Trí tuệ nhân tạo Làm chủ trong kinesiology – với bộ nhớ Thạc sĩ về ngôn ngữ học – Với trí nhớ Thạc sĩ Ngôn ngữ học – Ngôn ngữ của Ngôn ngữ Thạc sĩ Ngôn ngữ học – Ngôn ngữ Didactics – Với trí nhớ Bậc thầy về văn học và cảnh và nghệ thuật màn hình – với trí nhớ, sự tập trung của điện ảnh Bậc thầy về văn học và cảnh và nghệ thuật màn hình – với trí nhớ, nghiên cứu sân khấu tập trung Thạc sĩ trong văn học biểu thức tiếng Anh Bậc thầy về văn học biểu thức tiếng Anh – với trí nhớ Làm chủ trong toán học – với trí nhớ, tập trung toán học ứng dụng Thạc sĩ Toán học – Với trí nhớ, sự tập trung toán học thuần túy Thạc sĩ toán học, tập trung toán học Làm chủ trong toán học, tập trung toán học ứng dụng Làm chủ trong toán học, tập trung toán học thuần túy Bậc thầy trong Y học phân tử – Với trí nhớ Làm chủ việc đo lường và đánh giá Làm chủ của đo lường và đánh giá – với bộ nhớ Làm chủ trong vi sinh – với bộ nhớ Làm chủ trong vi sinh – với trí nhớ, nồng độ tin sinh học Làm chủ trong Vi sinh học -mmunology – với trí nhớ Basters in Music – Sáng tác – Với trí nhớ Thạc sĩ âm nhạc – Giáo dục âm nhạc Thạc sĩ âm nhạc – Giáo dục âm nhạc – Với trí nhớ Master in Music – Diễn giải (nhạc đệm – Nhạc thính phòng) Thạc sĩ trong giải thích âm nhạc (ca sĩ-nhạc sĩ) Thạc sĩ âm nhạc – Giải thích (Soloist) Bậc thầy về âm nhạc – Âm nhạc – với trí nhớ, tập trung âm nhạc (nghiên cứu) Master in Music – Musicology – With Memory, Musicology Indyration (Nghiên cứu -Creation) Thạc sĩ âm nhạc – Sư phạm nhạc cụ Thạc sĩ Khoa học thần kinh – Với trí nhớ Thạc sĩ Dinh dưỡng – Với trí nhớ Thạc sĩ trong liệu pháp lời nói Làm chủ trong dược lý tiên tiến Thạc sĩ Triết học – Với trí nhớ Làm chủ trong vật lý trị liệu Thạc sĩ Vật lý – Với trí nhớ Thạc sĩ Vật lý – Vật lý y tế – có trí nhớ Bậc thầy trong tâm lý học Thạc sĩ Tâm lý học – Với trí nhớ Thạc sĩ Tâm lý học -Pedagogy Thạc sĩ Tâm lý học – Thích ứng trường học – Với trí nhớ Basters in Psycho -pedagogy – Với trí nhớ Làm chủ trong Tâm lý học -Pedagogy – Khó khăn trong học tập và thích ứng Thạc sĩ Tâm lý học – Chỉnh hình Thạc sĩ Quan hệ Công nghiệp Thạc sĩ Quan hệ Công nghiệp – Với trí nhớ Kiểm soát sức khỏe cộng đồng Kiểm soát sức khỏe cộng đồng – Với trí nhớ Kiểm soát sức khỏe cộng đồng – Đánh giá Kiểm soát sức khỏe cộng đồng – Tăng cường sức khỏe Kiểm soát sức khỏe cộng đồng – Sức khỏe môi trường Kiểm soát sức khỏe cộng đồng – Sức khỏe toàn cầu Thạc sĩ Khoa học Chính trị Thạc sĩ Khoa học Chính trị – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Tập trung quyền công dân và Huy động chính trị trên thế giới Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Quản trị và Quản lý Tập trung của các tổ chức công cộng Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Sự tập trung của Nghị viện, Bầu cử và Truyền thông Chính trị Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Sự tập trung chính trị của nước ngoài và an ninh Thạc sĩ Khoa học Động vật – Với trí nhớ (M. Sc.) Thạc sĩ Khoa học lâm sàng và Y sinh – Với trí nhớ Làm chủ trong khoa học lâm sàng và y sinh – với trí nhớ, tập trung phục hồi/phục hồi chức năng Thạc sĩ Khoa học Tiêu dùng – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Phục hồi chức năng – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Trái đất – Công nghệ môi trường Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Kế toán – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Phát triển con người và tổ chức Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Phát triển con người và tổ chức, tập trung phát triển tổ chức Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Phát triển con người và tổ chức, Quản lý tập trung nguồn nhân lực Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Tài chính – Với trí nhớ (M. Sc.) Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Tài chính (M. Sc.) Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Quản lý công nghệ thông tin Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Quản lý phát triển quốc tế và hành động nhân đạo Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Quản lý quốc tế – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Kỹ thuật tài chính Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Lãnh đạo thay đổi tổ chức Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Hậu cần và Phân tích Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Quản lý – Với bộ nhớ Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Tiếp thị – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Hoạt động và Hệ thống quyết định – Với bộ nhớ Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Quyết định bất động sản – Làm việc Thạc sĩ Khoa học Quản trị – Hệ thống thông tin tổ chức – Với bộ nhớ Thạc sĩ Khoa học Kiến trúc – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Kiến trúc – Thiết kế đô thị Thạc sĩ Khoa học Hướng dẫn Thạc sĩ Khoa học Hướng dẫn – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Định hướng – Nghiên cứu và Can thiệp – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Nha khoa – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Nha khoa – Phẫu thuật miệng và Maxillofacial – với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Nha khoa – Endodontia – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Nha khoa – Quản lý – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Nha khoa – nha chu – với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm – Vi sinh thực phẩm – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm (M. Sc.) Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm (M. Sc.), Bidiplômant Path Thạc sĩ Khoa học Tôn giáo Thạc sĩ Khoa học Tôn giáo – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học rừng Thạc sĩ Khoa học rừng – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Địa lý – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Địa lý – Địa lý ứng dụng Thạc sĩ Khoa học Địa chất – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Địa chất – Địa chất ứng dụng Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng – Với trí nhớ Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng – Chăm sóc khách hàng của người lớn Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng – Chăm sóc tiền tuyến Thạc sĩ Khoa học Dược phẩm Adaptez vos compétences en recherche au monde du travail (Formation continue) Arythmies cardiaques: approche essentielle pour une pratique clinique de qualité (Formation continue) Au cœur des débats bioalimentaires: s’engager comme acteur de changement (Nanoprogramme) Baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie, concentration Biomatériaux Baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie, concentration Matériaux et métallurgie Baccalauréat coopératif en génie des mines et de la minéralurgie Baccalauréat coopératif en génie du bois Baccalauréat coopératif en opérations forestières Baccalauréat en actuariat Baccalauréat en administration des affaires – expertise comptable Baccalauréat en administration des affaires (3 concentrations) Baccalauréat en agroéconomie Baccalauréat en agronomie – agronomie générale Baccalauréat en agronomie – productions animales Baccalauréat en agronomie – productions végétales Baccalauréat en agronomie – sols et environnement Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers Baccalauréat en anthropologie Baccalauréat en anthropologie Concentration Environnement Baccalauréat en anthropologie Concentration Études autochtones Baccalauréat en archéologie Baccalauréat en architecture Baccalauréat en art et science de l’animation Baccalauréat en arts visuels et médiatiques Baccalauréat en biochimie Baccalauréat en biochimie Concentration Biochimie cellulaire et moléculaire Baccalauréat en biochimie Concentration Biochimie professionnelle Baccalauréat en biochimie Concentration Biochimie structurale et biophysique Baccalauréat en bio-informatique Baccalauréat en bio-informatique Concentration Bio-informatique structurale Baccalauréat en bio-informatique Concentration Génomique et protéomique Baccalauréat en bio-informatique Concentration Informatique Baccalauréat en biologie (6 concentrations) Baccalauréat en chimie Baccalauréat en chimie – biopharmaceutique Baccalauréat en chimie – cosméceutique Baccalauréat en chimie – environnement Baccalauréat en chimie – matériaux Baccalauréat en communication publique Baccalauréat en communication publique Concentration Journalisme Baccalauréat en communication publique Concentration Publicité sociale Baccalauréat en communication publique Concentration Relations publiques Baccalauréat en criminologie Baccalauréat en design de produits Baccalauréat en design graphique Baccalauréat en droit Baccalauréat en droit Concentration Common Law Baccalauréat en économique Baccalauréat en économique – Concentration Analyse et communication des politiques Baccalauréat en économique – Concentration Économie financière Baccalauréat en économique – Concentration Science des données économiques Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire Baccalauréat en enseignement au secondaire – français, langue première Baccalauréat en enseignement au secondaire – mathématiques Baccalauréat en enseignement au secondaire – mathématiques, Concentration Approfondissement des mathématiques Baccalauréat en enseignement au secondaire – univers social et développement personnel (histoire – éthique et culture religieuse) Baccalauréat en enseignement de la musique, Concentration Classique Baccalauréat en enseignement de la musique, Concentration Jazz Baccalauréat en enseignement de l’anglais – langue seconde Baccalauréat en enseignement de l’anglais – langue seconde, Concentration Anglais-espagnol Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé Baccalauréat en enseignement des arts plastiques Baccalauréat en enseignement du français, langue seconde Baccalauréat en enseignement secondaire – sciences et technologie Baccalauréat en enseignement secondaire – univers social (histoire et géographie) Baccalauréat en ergothérapie Baccalauréat en études anciennes Baccalauréat en études et pratiques littéraires Baccalauréat en génie agroenvironnemental Baccalauréat en génie agroenvironnemental Concentration Agronomie Baccalauréat en génie alimentaire Baccalauréat en génie chimique Baccalauréat en génie chimique Concentration Génie biochimique et génie environnemental Baccalauréat en génie civil Baccalauréat en génie civil, Concentration Environnement et ressources hydriques Baccalauréat en génie civil, Concentration Infrastructures urbaines Baccalauréat en génie civil, Concentration Structures et géotechnique Baccalauréat en génie des eaux Baccalauréat en génie des eaux Concentration Projets techniques en eaux Baccalauréat en génie électrique Baccalauréat en génie géologique Concentration Environnement et ressources en eau Baccalauréat en génie géologique Concentration Exploration et ressources minérales Baccalauréat en génie géologique Concentration Géotechnique, matériaux et risques naturels Baccalauréat en génie géomatique Baccalauréat en génie industriel (5 concentrations) Baccalauréat en génie informatique Baccalauréat en génie logiciel Baccalauréat en génie logiciel Concentration Jeux vidéo et réalité virtuelle Baccalauréat en génie logiciel Concentration Sécurité informatique Baccalauréat en génie logiciel Concentration Systèmes industriels et embarqués Baccalauréat en génie logiciel Concentration Traitement de données massives Baccalauréat en génie mécanique Baccalauréat en génie mécanique Concentration Génie du bâtiment durable Baccalauréat en génie mécanique Concentration Robotique Baccalauréat en génie physique (7 concentrations) Baccalauréat en géographie (6 concentrations) Baccalauréat en géologie Baccalauréat en géologie Concentration Géologie de l’environnement et hydrogéologie Baccalauréat en géologie Concentration Géologie des ressources minérales Baccalauréat en histoire Baccalauréat en histoire de l’art Baccalauréat en informatique (8 concentrations) Baccalauréat en intervention sportive Baccalauréat en kinésiologie Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises Concentration Littérature Baccalauréat en mathématiques Baccalauréat en microbiologie Baccalauréat en microbiologie Concentration Alimentaire Baccalauréat en microbiologie Concentration Environnement Baccalauréat en microbiologie Concentration Médical et pharmaceutique Baccalauréat en musique – composition Baccalauréat en musique – interprétation classique Baccalauréat en musique – interprétation jazz et musique populaire Baccalauréat en musique – musicologie Baccalauréat en musique Concentration Classique Baccalauréat en musique Concentration Jazz et musique populaire Baccalauréat en musique Concentration Réalisation audionumérique Baccalauréat en nutrition Baccalauréat en orientation Baccalauréat en philosophie Baccalauréat en physiothérapie Baccalauréat en physique Baccalauréat en physique Concentration Astrophysique Baccalauréat en physique Concentration Optique Baccalauréat en physique Concentration Physique nucléaire et médicale Baccalauréat en physique Concentration Physique théorique Baccalauréat en psychoéducation Baccalauréat en psychologie Baccalauréat en psychologie Concentration Recherche Baccalauréat en psychologie Concentration Recherche et intervention Baccalauréat en relations industrielles Baccalauréat en science politique Baccalauréat en science politique Concentration Communication et stratégies politiques Baccalauréat en science politique Concentration Institutions et politiques publiques au Québec et Canada Baccalauréat en science politique Concentration Politique internationale et régions du monde Baccalauréat en sciences biomédicales Baccalauréat en sciences de la consommation Baccalauréat en sciences du langage Baccalauréat en sciences du langage Concentration Linguistique et psychologie Baccalauréat en sciences et technologie des aliments Baccalauréat en sciences et technologie des aliments Concentration Management Baccalauréat en sciences géomatiques Baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) Baccalauréat en sciences infirmières (formation DEC-BAC) Baccalauréat en service social Baccalauréat en sociologie (5 concentrations) Baccalauréat en statistique Baccalauréat en statistique Concentration Science des données Baccalauréat en statistique Concentration Sciences économiques Baccalauréat en théâtre et arts vivants Baccalauréat en théologie Baccalauréat en théologie – grade canonique Baccalauréat en traduction Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales Concentration Affaires publiques et management Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales Concentration Diplomatie, paix et sécurité Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales Concentration Gouvernance économique internationale Baccalauréat intégré en économie et mathématiques Baccalauréat intégré en économie et politique Baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes concentration avec une discipline Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes concentration deuxième langue d’études Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes concentration première langue d’études Baccalauréat intégré en informatique et gestion Baccalauréat intégré en informatique et gestion Concentration Sécurité de l’information Baccalauréat intégré en mathématiques et informatique Baccalauréat intégré en philosophie et science politique Baccalauréat intégré en sciences des religions Baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales (6 concentrations) Baccalauréat multidisciplinaire Caractérisation des milieux humides (Nanoprogramme) Certificat d’accès à la profession comptable Certificat d’aptitude à l’enseignement spécialisé d’une langue seconde Certificat en administration des affaires Certificat en analyse des systèmes d’affaires Certificat en analyse financière Certificat en anthropologie sociale et culturelle Certificat en archéologie Certificat en archivistique Certificat en art et science de l’animation Certificat en arts plastiques Certificat en assurance et rentes collectives Certificat en biotechnologie Certificat en communication publique Certificat en comptabilité et gestion Concentration Accès à la profession comptable Certificat en comptabilité et gestion Concentration Comptabilité appliquée Certificat en criminologie Certificat en dépendances Certificat en développement durable Certificat en droit Certificat en économique Certificat en entrepreneuriat et gestion de PME Certificat en ethnologie Certificat en études anciennes – études classiques Certificat en études autochtones Certificat en études bibliques (4 concentrations) Certificat en études cinématographiques Certificat en études littéraires Certificat en études pastorales Certificat en études pastorales, Concentration Art et communication Certificat en études russes Certificat en finance Certificat en français langue seconde : langue standard Certificat en français langue seconde : milieu universitaire et du travail Certificat en francophonie nord-américaine Certificat en géographie Certificat en géomatique Certificat en géomatique (Formation continue) Certificat en gérontologie Certificat en gestion de la chaîne d’approvisionnement Certificat en gestion de la relation consommateur Certificat en gestion de projets Certificat en gestion de projets – gestion de projets pour gestionnaires Certificat en gestion des ressources humaines Certificat en gestion des risques Certificat en gestion du changement et des équipes de travail Certificat en gestion urbaine et immobilière Certificat en histoire Certificat en histoire de l’art Certificat en horticulture et gestion d’espaces verts Certificat en informatique (4 concentrations) Certificat en journalisme Certificat en langage et santé Certificat en langue allemande et cultures germaniques Certificat en langue espagnole Certificat en langue et cultures du monde arabe Certificat en linguistique, Concentration Linguistique et psychologie Certificat en linguistique, Concentration Linguistique française Certificat en linguistique, Concentration Linguistique générale Certificat en littératures et linguistique anglaises Certificat en management pour gestionnaire Certificat en marketing Certificat en musique – culture musicale Certificat en orientation Certificat en philosophie Certificat en philosophie pour les enfants Certificat en philosophie préparatoire aux études théologiques Certificat en planification financière Certificat en productions animales Certificat en psychologie Certificat en psychologie du développement humain Certificat en réalisation audionumérique Certificat en relations industrielles Certificat en révision professionnelle Certificat en santé, sécurité et mieux-être au travail Certificat en santé sexuelle Certificat en science politique Certificat en sciences de l’éducation Certificat en sciences des religions Certificat en sciences et technologie des aliments, Concentration Sécurité des aliments Certificat en sciences et technologie des aliments, Concentration Technologie alimentaire et nouveaux aliments Certificat en sociologie Certificat en spiritualités chrétiennes Certificat en statistique Certificat en théâtre Certificat en théologie Certificat en théologie orthodoxe Certificat en tourisme durable Certificat en travail social Certificat sur la diversité culturelle Certificat sur les féminismes, les genres et les sociétés Certificat sur les oeuvres marquantes de la culture occidentale Certification universitaire en amélioration de la performance en gestion de projet (Formation continue) Certification universitaire en analyse d’affaires et conseil stratégique (Perfectionnement de courte durée) Collaboration et élicitation des besoins en analyse d’affaires (Perfectionnement de courte durée) Conseil stratégique en analyse d’affaires (Perfectionnement de courte durée) Devenez un décideur plus efficace en communication Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires – gestion des affaires numériques Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires – gestion des services de santé Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires – gestion du développement international et de l’action humanitaire Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires – leadership en changement organisationnel Diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité Diplôme d’études supérieures spécialisées en création littéraire Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement rural intégré Diplôme d’études supérieures spécialisées en difficultés d’apprentissage et d’adaptation Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit – droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit – droit des affaires Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit – droit international et transnational Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit – droits fondamentaux Diplôme d’études supérieures spécialisées en éducation physique et sportive Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial Diplôme d’études supérieures spécialisées en ergonomie et innovation Diplôme d’études supérieures spécialisées en éthique appliquée Diplôme d’études supérieures spécialisées en éthique appliquée, Concentration Santé et services sociaux Diplôme d’études supérieures spécialisées en études pastorales – accompagnement spirituel en milieu de santé Diplôme d’études supérieures spécialisées en études pastorales – théologie pastorale Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie industriel Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion scolaire – gestion des établissements scolaires Diplôme d’études supérieures spécialisées en intelligence artificielle Diplôme d’études supérieures spécialisées en intelligence artificielle (Formation continue) Diplôme d’études supérieures spécialisées en kinésiologie clinique Diplôme d’études supérieures spécialisées en muséologie Diplôme d’études supérieures spécialisées en nutrition – alimentation fonctionnelle et santé Diplôme d’études supérieures spécialisées en pédagogie universitaire des sciences de la santé Diplôme d’études supérieures spécialisées en prévention et gestion de la santé et de la sécurité du travail Diplôme d’études supérieures spécialisées en relations publiques Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences des religions Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières – pratique spécialisée en soins à la clientèle adulte Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières – pratique spécialisée en soins de première ligne Diplôme d’études supérieures spécialisées en technologie éducative – environnements d’apprentissage numériques et en réseau Diplôme d’études supérieures spécialisées en théologie orthodoxe Diplôme d’études supérieures spécialisées en traduction et terminologie Diplôme professionnel de troisième cycle en soins pharmaceutiques spécialisés Doctorat de premier cycle en pharmacie Doctorat en actuariat Doctorat en administration et politiques de l’éducation Doctorat en agroéconomie Doctorat en aménagement du territoire et développement régional Doctorat en anthropologie Doctorat en archéologie Doctorat en architecture Doctorat en biochimie Doctorat en biologie Doctorat en biologie cellulaire et moléculaire Doctorat en biologie végétale Doctorat en biophotonique Doctorat en biostatistique Doctorat en chimie Doctorat en communication publique Doctorat en didactique Doctorat en droit Doctorat en économique Doctorat en épidémiologie Doctorat en ethnologie et patrimoine Doctorat en études anciennes Doctorat en études internationales Doctorat en études littéraires Doctorat en génie chimique Doctorat en génie civil Doctorat en génie des eaux Doctorat en génie des matériaux et de la métallurgie Doctorat en génie des mines Doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés Doctorat en génie électrique Doctorat en génie mécanique Doctorat en génie mécanique, Concentration Génie industriel Doctorat en histoire Doctorat en histoire, Concentration Histoire de l’art Doctorat en informatique Doctorat en kinésiologie Doctorat en linguistique Doctorat en linguistique – didactique des langues Doctorat en linguistique – traductologie Doctorat en littérature d’expression anglaise Doctorat en littérature et arts de la scène et de l’écran, Concentration Cinéma Doctorat en littérature et arts de la scène et de l’écran, Concentration Études théâtrales Doctorat en littératures d’expression espagnole Doctorat en mathématiques Doctorat en médecine moléculaire Doctorat en mesure et évaluation Doctorat en microbiologie Doctorat en microbiologie, Concentration Bio-informatique Doctorat en microbiologie-immunologie Doctorat en musique – éducation musicale Doctorat en musique – interprétation Doctorat en musique – musicologie, Concentration Musicologie (recherche) Doctorat en musique – musicologie, Concentration Musicologie (recherche-création) Doctorat en neurosciences Doctorat en nutrition Doctorat en philosophie Doctorat en physique Doctorat en psychologie – recherche et intervention (orientation clinique) (Ph.D.) Doctorat en psychologie – recherche et intervention (orientation clinique) (Ph.D.), Concentration Neuropsychologie clinique Doctorat en psychologie – recherche et intervention (orientation clinique) (Ph.D.), Concentration Psychologie clinique de la santé Doctorat en psychologie (D. Psy.) Doctorat en psychologie (Ph. D.) Doctorat en psychopédagogie Doctorat en relations industrielles Doctorat en santé communautaire Doctorat en science politique Doctorat en sciences animales Doctorat en sciences cliniques et biomédicales Doctorat en sciences de la réadaptation Doctorat en sciences de la terre Doctorat en sciences de l’administration – comptabilité Doctorat en sciences de l’administration – finance et assurance Doctorat en sciences de l’administration – gestion internationale Doctorat en sciences de l’administration – marketing Doctorat en sciences de l’administration – opérations et systèmes de décision Doctorat en sciences de l’administration – systèmes d’information organisationnels Doctorat en sciences de l’orientation Doctorat en sciences des aliments Doctorat en sciences des aliments – microbiologie alimentaire Doctorat en sciences des aliments – microbiologie alimentaire, Concentration Sciences réglementaires des aliments Doctorat en sciences des religions Doctorat en sciences du bois Doctorat en sciences forestières Doctorat en sciences géographiques Doctorat en sciences géomatiques Doctorat en sciences infirmières Doctorat en sciences pharmaceutiques Doctorat en sciences pharmaceutiques – pharmaco-épidémiologie Doctorat en sociologie Doctorat en sols et environnement Doctorat en statistique Doctorat en technologie éducative Doctorat en théologie Doctorat en théologie pratique Doctorat en travail social Doctorat interuniversitaire en océanographie Doctorat interuniversitaire en sciences de la Terre Doctorat sur mesure Écouter la musique ensemble (Perfectionnement de courte durée) Éthique organisationnelle à l’ère numérique Formation complémentaire en médecine du sport et de l’exercice Formation complémentaire en médecine d’urgence Formation complémentaire en soins aux personnes âgées Formation dentaire complémentaire en dentisterie multidisciplinaire Formation dentaire spécialisée en chirurgie buccale et maxillo-faciale Formation dentaire spécialisée en endodontie Formation dentaire spécialisée en gérodontologie Formation dentaire spécialisée en parodontie Formation en médecine de famille Formation médicale complémentaire en médecine familiale – clinicien érudit Formation médicale complémentaire en médecine familiale – clinicien érudit profil recherche Formation médicale complémentaire en médecine palliative Formation médicale complémentaire en oncologie gynécologique Formation médicale spécialisée en anatomo-pathologie Formation médicale spécialisée en anesthésiologie Formation médicale spécialisée en biochimie médicale Formation médicale spécialisée en cardiologie pédiatrique Formation médicale spécialisée en chirurgie cardiaque Formation médicale spécialisée en chirurgie générale Formation médicale spécialisée en chirurgie orthopédique Formation médicale spécialisée en chirurgie plastique Formation médicale spécialisée en chirurgie vasculaire Formation médicale spécialisée en dermatologie Formation médicale spécialisée en gastroentérologie Formation médicale spécialisée en gériatrie Formation médicale spécialisée en hématologie Formation médicale spécialisée en maladies infectieuses chez l’adulte et microbiologie médicale Formation médicale spécialisée en médecine de soins intensifs Formation médicale spécialisée en médecine d’urgence Formation médicale spécialisée en médecine interne Formation médicale spécialisée en médecine interne générale Formation médicale spécialisée en médecine néonatale et périnatale Formation médicale spécialisée en médecine physique et réadaptation Formation médicale spécialisée en microbiologie médicale et infectiologie Formation médicale spécialisée en néphrologie Formation médicale spécialisée en neurochirurgie Formation médicale spécialisée en obstétrique et gynécologie Formation médicale spécialisée en oncologie médicale Formation médicale spécialisée en ophtalmologie Formation médicale spécialisée en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale Formation médicale spécialisée en pédiatrie Formation médicale spécialisée en pneumologie Formation médicale spécialisée en psychiatrie Formation médicale spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent Formation médicale spécialisée en radiologie diagnostique Formation médicale spécialisée en radio-oncologie Formation médicale spécialisée en rhumatologie Formation médicale spécialisée en urologie Intelligence numérique et gestion des ressources humaines (E-GRH) La chaîne de blocs: impacts et enjeux pour votre organisation (Formation continue) Les fondements de la transformation numérique Maîtrise en actuariat Maîtrise en actuariat – avec mémoire Maîtrise en administration des affaires – analytique d’affaires Maîtrise en administration des affaires – entrepreneuriat et gestion de PME Maîtrise en administration des affaires – finance Maîtrise en administration des affaires – finance, Cheminement bidiplômant Maîtrise en administration des affaires – gestion de la chaîne d’approvisionnement Maîtrise en administration des affaires – gestion de la santé et de la sécurité du travail Maîtrise en administration des affaires – gestion des affaires numériques Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises, Cheminement bidiplômant Maîtrise en administration des affaires – gestion des services de santé Maîtrise en administration des affaires – gestion internationale Maîtrise en administration des affaires – gestion pharmaceutique Maîtrise en administration des affaires – gestion pour cadres en exercice Maîtrise en administration des affaires – Gestion pour cadres en exercice (M.B.A.) (Executive MBA) Maîtrise en administration des affaires – gestion stratégique de projets Maîtrise en administration des affaires – gestion urbaine et immobilière Maîtrise en administration des affaires – Global Business Maîtrise en administration des affaires – marketing numérique Maîtrise en administration des affaires – marketing stratégique Maîtrise en administration des affaires – marketing stratégique, Cheminement bidiplômant Maîtrise en administration des affaires – planification financière Maîtrise en administration des affaires – responsabilité sociale et environnementale des organisations Maîtrise en administration des affaires – stratégie et innovation Maîtrise en administration des affaires – stratégie et innovation, Cheminement bidiplômant Maîtrise en administration et politiques de l’éducation Maîtrise en administration et politiques de l’éducation – avec mémoire Maîtrise en affaires publiques – avec mémoire Maîtrise en affaires publiques – communication et représentation des intérêts Maîtrise en affaires publiques – évaluation et suivi de la performance Maîtrise en affaires publiques – finances publiques Maîtrise en affaires publiques – gestion publique Maîtrise en affaires publiques – gestion publique internationale Maîtrise en agroéconomie Maîtrise en agroéconomie – avec mémoire Maîtrise en agroforesterie Maîtrise en agroforesterie – avec mémoire Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional – avec mémoire Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional – avec mémoire, Cheminement bidiplômant Maîtrise en anthropologie – avec mémoire Maîtrise en archéologie – avec mémoire Maîtrise en architecture Maîtrise en arts visuels – avec mémoire Maîtrise en audiologie Maîtrise en biochimie – avec mémoire Maîtrise en biochimie – avec mémoire, Concentration Bio-informatique Maîtrise en biogéosciences de l’environnement Maîtrise en biologie – avec mémoire Maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire – avec mémoire Maîtrise en biologie végétale – avec mémoire Maîtrise en biophotonique – avec mémoire Maîtrise en biostatistique Maîtrise en biostatistique – avec mémoire Maîtrise en chimie – avec mémoire Maîtrise en communication publique Maîtrise en communication publique – avec mémoire Maîtrise en communication publique – journalisme Maîtrise en communication publique – journalisme, Concentration Journalisme international Maîtrise en communication publique – journalisme, Concentration Journalisme scientifique Maîtrise en communication publique – relations publiques Maîtrise en criminologie – avec mémoire Maîtrise en design – avec mémoire Maîtrise en design – design d’interaction Maîtrise en didactique Maîtrise en didactique – avec mémoire Maîtrise en droit – avec mémoire Maîtrise en droit – avec mémoire, Cheminement bidiplômant Maîtrise en droit – droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire Maîtrise en droit – droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire, Cheminement bidiplômant Maîtrise en droit – droit des affaires Maîtrise en droit – droit international et transnational Maîtrise en droit – droit international et transnational, Cheminement bidiplômant Maîtrise en droit – droits fondamentaux Maîtrise en droit notarial Maîtrise en économique Maîtrise en économique – avec mémoire Maîtrise en économique, Concentration Analyse des politiques publiques Maîtrise en économique, Concentration Économie de l’environnement et des ressources naturelles Maîtrise en économique, Concentration Économie financière et internationale Maîtrise en enseignement au secondaire – éthique et culture religieuse Maîtrise en enseignement au secondaire – français, langue première Maîtrise en enseignement au secondaire – mathématiques Maîtrise en enseignement au secondaire – sciences et technologie Maîtrise en enseignement au secondaire – univers social (histoire et géographie) Maîtrise en épidémiologie – avec mémoire Maîtrise en épidémiologie – épidémiologie clinique – avec mémoire Maîtrise en ergonomie Maîtrise en ergothérapie Maîtrise en ethnologie et patrimoine – avec mémoire Maîtrise en études anciennes – avec mémoire, Concentration Christianisme ancien Maîtrise en études anciennes – avec mémoire, Concentration Histoire et archéologie anciennes Maîtrise en études anciennes – avec mémoire, Concentration Littératures anciennes Maîtrise en études anciennes – avec mémoire, Concentration Philosophie ancienne Maîtrise en études internationales – commerce international et investissement Maîtrise en études internationales – commerce international et investissement – avec mémoire Maîtrise en études internationales – commerce international et investissement, Cheminement bidiplômant Maîtrise en études internationales – développement international Maîtrise en études internationales – développement international – avec mémoire Maîtrise en études internationales – développement international, Cheminement bidiplômant Maîtrise en études internationales – relations internationales Maîtrise en études internationales – relations internationales – avec mémoire Maîtrise en études internationales – relations internationales, Cheminement bidiplômant Maîtrise en études internationales – sécurité internationale Maîtrise en études internationales – sécurité internationale – avec mémoire Maîtrise en études internationales – sécurité internationale, Cheminement bidiplômant Maîtrise en études littéraires – Avec mémoire Maîtrise en génie agroalimentaire – Avec mémoire Maîtrise en génie chimique – Avec mémoire Maîtrise en génie civil Maîtrise en génie civil – avec mémoire Maîtrise en génie civil – technologies environnementales Maîtrise en génie des eaux – avec mémoire Maîtrise en génie des matériaux et de la métallurgie – avec mémoire Maîtrise en génie des matériaux et de la métallurgie – avec mémoire, Cheminement bidiplômant Maîtrise en génie des mines – avec mémoire Maîtrise en génie du bois et des matériaux biosourcés – avec mémoire Maîtrise en génie électrique Maîtrise en génie électrique – avec mémoire Maîtrise en génie électrique, Concentration Communications optiques, photonique et métrologie Maîtrise en génie électrique, Concentration Électrotechnique, électronique de puissance, commande industrielle Maîtrise en génie électrique, Concentration Radiocommunications et traitement de signal Maîtrise en génie électrique, Concentration Vision et systèmes numériques Maîtrise en génie mécanique – avec mémoire Maîtrise en génie mécanique – avec mémoire, Concentration Génie industriel Maîtrise en histoire – archivistique Maîtrise en histoire – avec mémoire Maîtrise en histoire de l’art – avec mémoire Maîtrise en informatique Maîtrise en informatique – avec mémoire Maîtrise en informatique – intelligence artificielle Maîtrise en kinésiologie – avec mémoire Maîtrise en linguistique – avec mémoire Maîtrise en linguistique – didactique des langues Maîtrise en linguistique – didactique des langues – avec mémoire Maîtrise en littérature et arts de la scène et de l’écran – avec mémoire, Concentration Cinéma Maîtrise en littérature et arts de la scène et de l’écran – avec mémoire, Concentration Études théâtrales Maîtrise en littératures d’expression anglaise Maîtrise en littératures d’expression anglaise – avec mémoire Maîtrise en mathématiques – avec mémoir
  • Địa chỉ 2325 Rue De L'Université
  • Tỉnh bang Québec
  • Website www.ulaval.ca
  • Số điện thoại 418-656-2131
  • Khu vực / Thành phố Québec
  • Năm thành lập 1663 (361 năm)
  • Mã bưu chính G1V 0A6

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
PEPS de l'Université Laval (0.78 km)
Khá 2 đánh giá
Hôtel Universel (1 km)
Dưới trung bình 14 đánh giá
La Pyramide (1.14 km)
Khá 10 đánh giá
Sports Maguire (1.3 km)
Khá 2 đánh giá
Le Gym Urbain (1.33 km)
Khá 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Coop Zone (0.06 km)
Khá 4 đánh giá
Galerie d'Art Andrée LaRoche (0.82 km)
Khá 1 đánh giá
DeSerres (0.98 km)
Khá 1 đánh giá
Eddy Laurent Chocolatier Belge et Arts de la table (1.16 km)
Khá 2 đánh giá
La Papetruc (1.19 km)
Trung bình 2 đánh giá
Nhà hàng
Le Pub universitaire (0.01 km)
Khá 8 đánh giá
Saveurs Campus (0.05 km)
0 đánh giá
Rotisserie Guy Veillet (0.82 km)
Tốt 1 đánh giá
Nourcy (0.8 km)
Trung bình 3 đánh giá
Chez Ashton (0.8 km)
Tốt 1 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.