• PGWP
  • DLI
  • O19359011007

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Kế toán (BCOMM) Kế toán (Chứng nhận) Diễn xuất cho nhà hát (BFA) Toán học tính toán (BA) Toán học tính toán (BSC) Toán học/Tài chính Actuarial (BA) Toán học/Tài chính Actuarial (BSC) Quản trị (cầu lông) Giáo dục dành cho người lớn (Chứng nhận) Giáo dục dành cho người lớn (GRDIP) Giáo dục dành cho người lớn (nhỏ) Kỹ thuật hàng không vũ trụ (Beng) Kỹ thuật hàng không vũ trụ (BENG) – Khí động học và lực đẩy Kỹ thuật hàng không vũ trụ (Beng) – Cấu trúc và vật liệu hàng không vũ trụ Kỹ thuật hàng không vũ trụ (Beng) – Hệ thống hàng không và hàng không vũ trụ Kỹ thuật hàng không vũ trụ (MENG) Kinh tế phân tích (nhỏ) Nhân chủng học và xã hội học (BA) Nhân chủng học (BA) Ngôn ngữ học ứng dụng (MA) Giáo dục nghệ thuật (MA) Giáo dục nghệ thuật (Tiến sĩ) Giáo dục nghệ thuật, Nghệ thuật thị giác (BFA) Lịch sử nghệ thuật và nghiên cứu phim (BFA) Lịch sử nghệ thuật và nghệ thuật studio (BFA) Lịch sử nghệ thuật (BFA) Lịch sử nghệ thuật (MA) Lịch sử nghệ thuật (Tiến sĩ) Trị liệu nghệ thuật, trị liệu nghệ thuật sáng tạo (MA) Nghệ thuật và Khoa học (Chứng nhận) Trị liệu thể thao (BSC) Khoa học thần kinh hành vi (BSC) Hóa sinh (BSC) Sinh học (BSC) Sinh học (MSC) Sinh học (Tiến sĩ) Công nghệ sinh học và Genomics (GRDIP) Xây dựng Kỹ thuật (Beng) – Xây dựng năng lượng và môi trường Xây dựng Kỹ thuật (BENG) – Cấu trúc xây dựng và xây dựng Kỹ thuật xây dựng (Grad. Cert.) Kỹ thuật xây dựng (MASC) Xây dựng Kỹ thuật (MENG) Kỹ thuật xây dựng (Tiến sĩ) Quản trị kinh doanh (Grad. Cert.) Quản trị kinh doanh (GRDIP) Quản trị kinh doanh (Tiến sĩ) Nghiên cứu kinh doanh (Chứng nhận) Nghiên cứu kinh doanh (nhỏ) Quản lý công nghệ kinh doanh (BCOMM) Quản lý công nghệ kinh doanh (phụ) Sinh học tế bào và phân tử (BSC) Gốm sứ (BFA) Kế toán chuyên nghiệp điều lệ (CPA) (GRDIP) Kỹ thuật hóa học (Grad. Cert.) Kỹ thuật hóa học (GRDIP) Hóa học (BSC) Hóa học (MSC) Hóa học (Tiến sĩ) Nghiên cứu trẻ em (BA) Nghiên cứu trẻ em (MA) Kỹ thuật dân dụng (Beng) Kỹ thuật dân dụng (Beng) – Cơ sở hạ tầng dân dụng Kỹ thuật dân dụng (BENG) – Kỹ thuật và quản lý xây dựng Kỹ thuật dân dụng (Beng) – Môi trường Kỹ thuật dân dụng (MASC) – Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật dân dụng (MASC) – Quản lý xây dựng Kỹ thuật dân dụng (MASC) – Kỹ thuật địa kỹ thuật Kỹ thuật dân dụng (MASC) – Kỹ thuật kết cấu Kỹ thuật dân dụng (MASC) – Giao thông vận tải Kỹ thuật dân dụng (MASC) – Tài nguyên nước Kỹ thuật dân dụng (MENG) – Quản lý xây dựng Kỹ thuật dân dụng (MENG) – Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật dân dụng (MENG) – Kỹ thuật địa kỹ thuật Kỹ thuật dân dụng (MENG) – Kỹ thuật kết cấu Kỹ thuật dân dụng (MENG) – Giao thông vận tải Kỹ thuật dân dụng (MENG) – Tài nguyên nước Kỹ thuật dân dụng (Tiến sĩ) Kinh điển (BA) Kinh điển (BA) – Lịch sử và khảo cổ học cổ đại Kinh điển (BA) – Ngôn ngữ và văn học cổ điển Truyền thông và nghiên cứu văn hóa (BA) Truyền thông (Tiến sĩ) Nghiên cứu truyền thông (BA) – Chuyên ngành nghiên cứu truyền thông Nghiên cứu truyền thông (GRDIP) Phát triển kinh tế cộng đồng (GRDIP) Cộng đồng, các vấn đề công cộng và nghiên cứu chính sách (BA) Dịch vụ cộng đồng (Chứng nhận) Nghệ thuật tính toán (BFA) Ứng dụng máy tính – Nghệ thuật tính toán (BCOMPSC) Ứng dụng máy tính – Toán học và Thống kê (BA) Ứng dụng máy tính – Toán học và Thống kê (BCOMPSC) Ứng dụng máy tính – Toán học và Thống kê (BSC) Ứng dụng máy tính (BCOMPSC) Kỹ thuật máy tính (Beng) Kỹ thuật máy tính (Beng) – Hệ thống điện tử và hệ thống nhúng Kỹ thuật máy tính (BENG) – Kỹ thuật sinh học và y sinh (BME) Kỹ thuật máy tính (Beng) – Điện toán lan tỏa Trò chơi máy tính (BCOMPSC) Chương trình tổng hợp khoa học máy tính (BCOMPSC) Khoa học máy tính (GRDIP) Khoa học máy tính (MAPCOMPSC) Khoa học máy tính (MCOMPSC) Khoa học máy tính (Tiến sĩ) Hệ thống máy tính (BCOMPSC) Kỹ thuật xây dựng và quản lý (MENG) Khiêu vũ đương đại (BFA) Viết sáng tạo (BA) Trí thông minh dữ liệu (nhỏ) Thiết kế (BFA) Thiết kế cho Nhà hát (BFA) Thiết kế (MDES) Đổi mới kỹ thuật số trong nghiên cứu báo chí (MA) Sự đa dạng và thế giới đương đại (nhỏ) Trị liệu kịch tính (MA) Giáo dục Tiểu học và Tiểu học (BA) Sinh thái học (BSC) Kinh tế (BA) Kinh tế (BCOMM) Kinh tế (GRDIP) Kinh tế (MA) Kinh tế (Tiến sĩ) Giáo dục (giường) Giáo dục (Tiểu học) Giáo dục (Tiến sĩ) Nghiên cứu giáo dục (MA) Công nghệ giáo dục (MA) Kỹ thuật điện và máy tính (MASC) Kỹ thuật điện và máy tính (MENG) Kỹ thuật điện và máy tính (Tiến sĩ) Kỹ thuật điện (Beng) Kỹ thuật điện (Beng) – Avionics và kiểm soát Kỹ thuật điện (Beng) – Điện tử/VLSI Kỹ thuật điện (Beng) – năng lượng và năng lượng tái tạo Kỹ thuật điện (Beng) – Viễn thông Nghiên cứu điện tử (BFA) Nghiên cứu điện âm (nhỏ) Viết tiếng Anh và sáng tạo (BA) Tiếng Anh và Lịch sử (BA) Văn học Anh (BA) Văn học Anh (Tiến sĩ) Tiếng Anh (MA) Tiếng Anh (MA) – Viết sáng tạo Tiếng Anh (MA) – Tùy chọn xả rác Đánh giá môi trường (DEA) (GRDIP) Đánh giá môi trường (MENV) Kỹ thuật môi trường (Grad. Cert.) Kỹ thuật môi trường (MENG) Địa lý môi trường (BSC) Khoa học môi trường (BSC) Études Française (Nghiên cứu Pháp) (BA) – Langue Française Études Française (Nghiên cứu Pháp) (BA) – Langue Française (Profil Langue Seconde/Étrangère) Études Française (Nghiên cứu Pháp) (BA) – Linguistique Française Études Française (Nghiên cứu Pháp) (BA) – Littératures de Langue Française Études Française (Nghiên cứu Pháp) (BA) – Littératures de Langue Française (Profil Langue Seconde/Étrangère) Études Française (Nghiên cứu Pháp) (BA) – Trade Trade Études Françaises (Nghiên cứu Pháp) (Chứng nhận) Khoa học tập thể dục (BSC) Giáo dục cuộc sống gia đình (Chứng nhận) Sợi và thực hành vật liệu (BFA) Sợi và thực hành vật liệu (MFA) Nghiên cứu hình ảnh phim và chuyển động (Tiến sĩ) Phim hoạt hình (BFA) Sản xuất phim (BFA) Nghiên cứu phim (BFA) Nghiên cứu phim (MA) Tài chính (BCOMM) Tài chính (MSC) Nghiên cứu của người đầu tiên (BA) Cơ sở cho doanh nghiệp (CERT) Thiết kế trò chơi (nhỏ) Nghiên cứu địa lý, đô thị và môi trường (MSC) Nghiên cứu địa lý, đô thị và môi trường (Tiến sĩ) Công nghệ không gian địa lý (Minor, Cert) Tiếng Đức (trẻ vị thành niên) Khoa học sức khỏe và tập thể dục (MSC) Khoa học sức khỏe và tập thể dục (Tiến sĩ) Lịch sử (BA) Lịch sử (MA) Lịch sử (Tiến sĩ) Danh dự trong kinh điển (BA) – Văn minh cổ điển Danh dự trong toán học chuyên gia tính toán (BA) Danh dự trong Toán học tính toán (BSC) Danh dự trong Nhân chủng học (BA) Danh dự trong Khoa học thần kinh hành vi (BSC) Danh dự trong Hóa sinh (BSC) Danh dự trong Sinh học (BSC) Danh dự trong sinh học tế bào và phân tử (BSC) Danh dự về Hóa học (BSC) Danh dự trong kinh điển (BA) – Lịch sử và khảo cổ học cổ đại Danh dự trong kinh điển (BA) – Ngôn ngữ và văn học cổ điển Danh dự trong ứng dụng máy tính (BA) – Toán học và Thống kê Danh dự trong các ứng dụng máy tính (BCOMPSC) Danh dự trong các ứng dụng máy tính (BCOMPSC) – Nghệ thuật tính toán Danh dự trong các ứng dụng máy tính (BCOMPSC) – Toán học và Thống kê Danh dự trong ứng dụng máy tính (BSC) – Toán học và Thống kê Danh dự trong Trò chơi Máy tính (BCOMPSC) Danh dự về Khoa học Máy tính (BComPSC) Danh dự trong hệ thống máy tính (BCOMPSC) Danh dự trong Sinh thái học (BSC) Danh dự về Kinh tế (BA) Danh dự bằng tiếng Anh và viết sáng tạo (BA) Danh dự trong Văn học Anh (BA) Danh dự về Khoa học Môi trường (BSC) Danh dự trong khoa học tập thể dục (BSC) Danh dự về Tài chính (BCOMM) Danh dự trong lịch sử (BA) Danh dự trong môi trường con người (BA) Danh dự trong Hệ thống thông tin (BCOMPSC) Danh dự bằng tiếng Ý (BA) Danh dự trong Nghiên cứu Do Thái (BA) Danh dự trong Ngôn ngữ học (BA) Danh dự trong triết học (BA) Danh dự về Vật lý (BSC) Danh dự trong Khoa học Chính trị (BA) Danh dự trong Tâm lý học (BA) Danh dự trong Tâm lý học (BSC) Danh dự trong toán học thuần túy và ứng dụng (BA) Danh dự trong Toán học thuần túy và ứng dụng (BSC) Danh dự trong các tôn giáo và văn hóa (BA) Danh dự trong xã hội học (BA) Danh dự trong Hệ thống phần mềm (BCOMPSC) Danh dự bằng văn hóa và văn học Tây Ban Nha (BA) Danh dự về Thống kê (BA) Danh dự trong Thống kê (BSC) Danh dự trong nghiên cứu thần học (BA) Danh dự trong nghiên cứu đô thị và quy hoạch đô thị (BA) Danh dự trong các dịch vụ và ứng dụng web (BCOMPSC) Danh dự trong xã hội và văn hóa phương Tây (BA) Môi trường con người (BA) Quan hệ con người (BA) Quản lý nguồn nhân lực (BCOMM) Nghiên cứu Nhân quyền (Tiểu học) Can thiệp hệ thống con người (MA) Nhân văn (Tiến sĩ) Nghiên cứu nhập cư (CERT) Chương trình cá nhân (MA) Chương trình cá nhân (MSC) Chương trình cá nhân (Tiến sĩ) Kỹ thuật công nghiệp (Beng) Kỹ thuật công nghiệp (MASC) Kỹ thuật công nghiệp (MENG) Kỹ thuật công nghiệp (Tiến sĩ) Kỹ thuật thông tin & hệ thống (Tiến sĩ) Hệ thống thông tin (BCOMPSC) Bảo mật hệ thống thông tin (MASC) Bảo mật hệ thống thông tin (MENG) Đổi mới, Công nghệ và Xã hội (Grad. Cert.) Công nghệ hướng dẫn (GRDIP) Nghiên cứu liên ngành về tình dục (BA) Intermedia (Video, Hiệu suất và Nghệ thuật điện tử) (BFA) Intermedia (Video, Hiệu suất và Nghệ thuật điện tử) (MFA) Kinh doanh quốc tế – Các khóa học cốt lõi (BCOMM) Nghiên cứu Ailen (BA) Nghiên cứu Ailen (Chứng nhận) Nghiên cứu Israel (nhỏ) Ý (BA) Nghiên cứu Jazz (BFA) Báo chí (BA) Báo chí (GRDIP) Nghiên cứu Do Thái (BA) Nghiên cứu Do Thái (MA) Kinesiology và sinh lý học tập thể dục lâm sàng (BSC) Luật pháp và Xã hội (Tiểu học) Ngôn ngữ học (BA) Quản lý (BCOMM) Quản lý (MSC) Tiếp thị (BCOMM) Tiếp thị (MSC) Tài chính toán học và tính toán (BA) Tài chính toán học và tính toán (BSC) Toán học và Thống kê (BA) Toán học và Thống kê (BSC) Toán học (MA) Toán học (MSC) Toán học (Tiến sĩ) MBA MBA (tùy chọn điều hành) MBA (Tùy chọn quản lý đầu tư) Kỹ thuật cơ khí (Beng) Kỹ thuật cơ khí (Grad. Cert.) Kỹ thuật cơ khí (MASC) Kỹ thuật cơ khí (MENG) Kỹ thuật cơ khí (Tiến sĩ) Nghiên cứu truyền thông (MA) Microprogramme en Didactique et Linguistique Pour L hèEnsigement du Français Langue Seconde (Grad. Cert.) Ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập hiện đại (CERT) Ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập hiện đại (nhỏ) Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc hiện đại (CERT) Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc hiện đại (nhỏ) Nghiên cứu đa ngành trong Khoa học (Minor) Âm nhạc (BFA) – Chuyên môn hóa thành phần âm nhạc Âm nhạc (BFA) – Chuyên môn về biểu diễn âm nhạc Trị liệu âm nhạc, trị liệu nghệ thuật sáng tạo (MA) Liệu pháp âm nhạc (GRDIP) Vẽ tranh và vẽ (BFA) Vẽ tranh và Vẽ (MFA) Sáng tạo Perfomance (BFA) Triết học (BA) Triết học (MA) Nhiếp ảnh (BFA) Vật lý (BSC) Vật lý (MSC) Vật lý (Tiến sĩ) Khoa học chính trị (BA) Khoa học chính trị (MA) Khoa học chính trị (Tiến sĩ) Phương tiện in (BFA) Phương tiện in (MFA) Viết chuyên nghiệp (nhỏ) Tâm lý học (BA) Tâm lý học (BSC) Tâm lý học (MA) Tâm lý học (Tiến sĩ) Chính sách công và hành chính công (MA) Toán học tinh khiết và ứng dụng (BA) Toán học tinh khiết và ứng dụng (BSC) Kỹ thuật hệ thống chất lượng (MASC) Kỹ thuật hệ thống chất lượng (MENG) Bất động sản (nhỏ) Nghiên cứu giải trí và giải trí (BA) Tôn giáo (Tiến sĩ) Tôn giáo và văn hóa (BA) Tôn giáo và văn hóa (MA) Khoa học và Công nghệ (CERT) Cơ sở Khoa học (Chứng nhận) Điêu khắc và Gốm sứ (MFA) Điêu khắc (BFA) Phân tích văn hóa xã hội (Tiến sĩ) Nhân chủng học xã hội và văn hóa (MA) Xã hội học (BA) Xã hội học (MA) Kỹ thuật phần mềm (Beng) – Trò chơi máy tính Kỹ thuật phần mềm (Beng) – Chương trình chung Kỹ thuật phần mềm (Beng) – Thời gian thực, nhúng và hệ thống điện tử hàng không Kỹ thuật phần mềm (BENG) – Dịch vụ và ứng dụng web Kỹ thuật phần mềm (MASC) Kỹ thuật phần mềm (MENG) Kỹ thuật phần mềm (Tiến sĩ) Hệ thống phần mềm (BCOMPSC) Nghiên cứu Nam Á (BA) Văn hóa và văn học Tây Ban Nha, Tây Ban Nha (BA) Thống kê (BA) Thống kê (BSC) Studio Art (BFA) Studio Arts, Nhiếp ảnh (MFA) Quản lý chuỗi cung ứng (MSCM) Quản lý hoạt động chuỗi cung ứng (BCOMM) Nghiên cứu bền vững (nhỏ) Dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (TESL) (giường) Dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (TESL) (CERT) Công nghệ de la Tradition (grad. Cert.) Nhà hát (Minor) Nghiên cứu thần học (BA) Nghiên cứu thần học (MA) Giải trí trị liệu (BA) Trade Trade (GRDIP) Dịch (BA) Nghiên cứu dịch (MA) Dạy học đại học (Grad. Chứng nhận.) Nghiên cứu đô thị và quy hoạch đô thị (BA) Báo chí thị giác (GRDIP) Dịch vụ và ứng dụng web (BCOMPSC) Xã hội và Văn hóa phương Tây (BA) Nghiên cứu của phụ nữ (BA) Nghiên cứu của phụ nữ (Chứng nhận) Công việc trẻ (Grdip) Accountancy (BComm) Accountancy (Cert) Acting for the Theatre (BFA) Actuarial Mathematics (BA) Actuarial Mathematics (BSc) Actuarial Mathematics/Finance (BA) Actuarial Mathematics/Finance (BSc) Administration (BAdmin) Adult Education (Cert) Adult Education (GrDip) Adult Education (Minor) Aerospace Engineering (BEng) Aerospace Engineering (BEng) – Aerodynamics and Propulsion Aerospace Engineering (BEng) – Aerospace Structures and Materials Aerospace Engineering (BEng) – Avionics and Aerospace Systems Aerospace Engineering (MEng) Analytical Economics (minor) Anthropology and Sociology (BA) Anthropology (BA) Applied Linguistics (MA) Art Education (MA) Art Education (PhD) Art Education, Visual Arts (BFA) Art History and Film Studies (BFA) Art History and Studio Art (BFA) Art History (BFA) Art History (MA) Art History (PhD) Art Therapy, Creative Arts Therapies (MA) Arts and Science (Cert) Athletic Therapy (BSc) Behavioural Neuroscience (BSc) Biochemistry (BSc) Biology (BSc) Biology (MSc) Biology (PhD) Biotechnology and Genomics (GrDip) Building Engineering (BEng) – Building Energy and Environment Building Engineering (BEng) – Building Structures and Construction Building Engineering (Grad. Cert.) Building Engineering (MASc) Building Engineering (MEng) Building Engineering (PhD) Business Administration (Grad. Cert.) Business Administration (GrDip) Business Administration (PhD) Business Studies (Cert) Business Studies (Minor) Business Technology Management (BComm) Business Technology Management (Minor) Cell and Molecular Biology (BSc) Ceramics (BFA) Chartered Professional Accountancy (CPA) (GrDip) Chemical Engineering (Grad. Cert.) Chemical Engineering (GrDip) Chemistry (BSc) Chemistry (MSc) Chemistry (PhD) Child Studies (BA) Child Studies (MA) Civil Engineering (BEng) Civil Engineering (BEng) – Civil Infrastructure Civil Engineering (BEng) – Construction Engineering and Management Civil Engineering (BEng) – Environmental Civil Engineering (MASc) – Environmental Engineering Civil Engineering (MASc) – Construction Management Civil Engineering (MASc) – Geotechnical Engineering Civil Engineering (MASc) – Structural Engineering Civil Engineering (MASc) – Transportation Civil Engineering (MASc) – Water Resources Civil Engineering (MEng) – Construction Management Civil Engineering (MEng) – Environmental Engineering Civil Engineering (MEng) – Geotechnical Engineering Civil Engineering (MEng) – Structural Engineering Civil Engineering (MEng) – Transportation Civil Engineering (MEng) – Water Resources Civil Engineering (PhD) Classics (BA) Classics (BA) – Ancient History and Archaeology Classics (BA) – Classical Languages and Literature Communication and Cultural Studies (BA) Communication (PhD) Communication Studies (BA) – Specialization in Communication Studies Communication Studies (GrDip) Community Economic Development (GrDip) Community, Public Affairs and Policy Studies (BA) Community Service (Cert) Computation Arts (BFA) Computer Applications – Computation Arts (BCompSc) Computer Applications – Mathematics and Statistics (BA) Computer Applications – Mathematics and Statistics (BCompSc) Computer Applications – Mathematics and Statistics (BSc) Computer Applications (BCompSc) Computer Engineering (BEng) Computer Engineering (BEng) – Avionics and Embedded Systems Computer Engineering (BEng) – Biological and Biomedical Engineering (BME) Computer Engineering (BEng) – Pervasive Computing Computer Games (BCompSc) Computer Science General Program (BCompSc) Computer Science (GrDip) Computer Science (MApCompSc) Computer Science (MCompSc) Computer Science (PhD) Computer Systems (BCompSc) Construction Engineering and Management (MEng) Contemporary Dance (BFA) Creative Writing (BA) Data Intelligence (Minor) Design (BFA) Design for the Theatre (BFA) Design (MDes) Digital Innovation in Journalism Studies (MA) Diversity and the Contemporary World (Minor) Drama Therapy (MA) Early Childhood and Elementary Education (BA) Ecology (BSc) Economics (BA) Economics (BComm) Economics (GrDip) Economics (MA) Economics (PhD) Education (BEd) Education (Minor) Education (PhD) Educational Studies (MA) Educational Technology (MA) Electrical and Computer Engineering (MASc) Electrical and Computer Engineering (MEng) Electrical and Computer Engineering (PhD) Electrical Engineering (BEng) Electrical Engineering (BEng) – Avionics and Control Electrical Engineering (BEng) – Electronics/VLSI Electrical Engineering (BEng) – Power and Renewable Energy Electrical Engineering (BEng) – Telecommunications Electroacoustic Studies (BFA) Electroacoustic Studies (minor) English and Creative Writing (BA) English and History (BA) English Literature (BA) English Literature (PhD) English (MA) English (MA) – Creative Writing English (MA) – Litterature Option Environmental Assessment (DEA) (GrDip) Environmental Assessment (MEnv) Environmental Engineering (Grad. Cert.) Environmental Engineering (MEng) Environmental Geography (BSc) Environmental Science (BSc) Études françaises (French Studies) (BA) – Langue française Études françaises (French Studies) (BA) – Langue française (profil langue seconde/étrangère) Études françaises (French Studies) (BA) – Linguistique française Études françaises (French Studies) (BA) – Littératures de langue française Études françaises (French Studies) (BA) – Littératures de langue française (profil langue seconde/étrangère) Études françaises (French Studies) (BA) – Traduction Études françaises (French Studies) (Cert) Exercise Science (BSc) Family Life Education (Cert) Fibres and Material Practices (BFA) Fibres and Material Practices (MFA) Film and Moving Image Studies (PhD) Film Animation (BFA) Film Production (BFA) Film Studies (BFA) Film Studies (MA) Finance (BComm) Finance (MSc) First Peoples Studies (BA) Foundations for Business (Cert) Game Design (Minor) Geography, Urban and Environmental Studies (MSc) Geography, Urban and Environmental Studies (PhD) Geospatial Technologies (Minor, Cert) German (Minor) Health and Exercise Science (MSc) Health and Exercise Science (PhD) History (BA) History (MA) History (PhD) Honours in Classics (BA) – Classical Civilization Honours in Actuarial Mathematics (BA) Honours in Actuarial Mathematics (BSc) Honours in Anthropology (BA) Honours in Behavioural Neuroscience (BSc) Honours in Biochemistry (BSc) Honours in Biology (BSc) Honours in Cell and Molecular Biology (BSc) Honours in Chemistry (BSc) Honours in Classics (BA) – Ancient History and Archaeology Honours in Classics (BA) – Classical Languages and Literature Honours in Computer Applications (BA) – Mathematics and Statistics Honours in Computer Applications (BCompSc) Honours in Computer Applications (BCompSc) – Computation Arts Honours in Computer Applications (BCompSc) – Mathematics and Statistics Honours in Computer Applications (BSc) – Mathematics and Statistics Honours in Computer Games (BCompSc) Honours in Computer Science (BCompSc) Honours in Computer Systems (BCompSc) Honours in Ecology (BSc) Honours in Economics (BA) Honours in English and Creative Writing (BA) Honours in English Literature (BA) Honours in Environmental Science (BSc) Honours in Exercise Science (BSc) Honours in Finance (BComm) Honours in History (BA) Honours in Human Environment (BA) Honours in Information Systems (BCompSc) Honours in Italian (BA) Honours in Judaic Studies (BA) Honours in Linguistics (BA) Honours in Philosophy (BA) Honours in Physics (BSc) Honours in Political Science (BA) Honours in Psychology (BA) Honours in Psychology (BSc) Honours in Pure and Applied Mathematics (BA) Honours in Pure and Applied Mathematics (BSc) Honours in Religions and Cultures (BA) Honours in Sociology (BA) Honours in Software Systems (BCompSc) Honours in Spanish, Hispanic Cultures and Literatures (BA) Honours in Statistics (BA) Honours in Statistics (BSc) Honours in Theological Studies (BA) Honours in Urban Studies and Urban Planning (BA) Honours in Web Services and Applications (BCompSc) Honours in Western Society and Culture (BA) Human Environment (BA) Human Relations (BA) Human Resource Management (BComm) Human Rights Studies (Minor) Human Systems Intervention (MA) Humanities (PhD) Immigration Studies (Cert) Individualized Program (MA) Individualized Program (MSc) Individualized Program (PhD) Industrial Engineering (BEng) Industrial Engineering (MASc) Industrial Engineering (MEng) Industrial Engineering (PhD) Information & Systems Engineering (PhD) Information Systems (BCompSc) Information Systems Security (MASc) Information Systems Security (MEng) Innovation, Technology and Society (Grad. Cert.) Instructional Technology (GrDip) Interdisciplinary Studies in Sexuality (BA) Intermedia (Video, Performance and Electronic Arts) (BFA) Intermedia (Video, Performance and Electronic Arts) (MFA) International Business – Core courses (BComm) Irish Studies (BA) Irish Studies (Cert) Israel Studies (Minor) Italian (BA) Jazz Studies (BFA) Journalism (BA) Journalism (GrDip) Judaic Studies (BA) Judaic Studies (MA) Kinesiology and Clinical Exercise Physiology (BSc) Law and Society (Minor) Linguistics (BA) Management (BComm) Management (MSc) Marketing (BComm) Marketing (MSc) Mathematical and Computational Finance (BA) Mathematical and Computational Finance (BSc) Mathematics and Statistics (BA) Mathematics and Statistics (BSc) Mathematics (MA) Mathematics (MSc) Mathematics (PhD) MBA MBA (Executive Option) MBA (Investment Management Option) Mechanical Engineering (BEng) Mechanical Engineering (Grad. Cert.) Mechanical Engineering (MASc) Mechanical Engineering (MEng) Mechanical Engineering (PhD) Media Studies (MA) Microprogramme en didactique et linguistique pour l’enseignement du français langue seconde (Grad. Cert.) Modern Arabic Language and Culture (Cert) Modern Arabic Language and Culture (Minor) Modern Chinese Language and Culture (Cert) Modern Chinese Language and Culture (Minor) Multidisciplinary Studies in Science (Minor) Music (BFA) – Specialization in Music Composition Music (BFA) – Specialization in Music Performance Music Therapy, Creative Arts Therapies (MA) Music Therapy (GrDip) Painting and Drawing (BFA) Painting and Drawing (MFA) Perfomance Creation (BFA) Philosophy (BA) Philosophy (MA) Photography (BFA) Physics (BSc) Physics (MSc) Physics (PhD) Political Science (BA) Political Science (MA) Political Science (PhD) Print Media (BFA) Print Media (MFA) Professional Writing (Minor) Psychology (BA) Psychology (BSc) Psychology (MA) Psychology (PhD) Public Policy and Public Administration (MA) Pure and Applied Mathematics (BA) Pure and Applied Mathematics (BSc) Quality Systems Engineering (MASc) Quality Systems Engineering (MEng) Real Estate (Minor) Recreation and Leisure Studies (BA) Religion (PhD) Religions and Cultures (BA) Religions and Cultures (MA) Science and Technology (Cert) Science Foundations (Cert) Sculpture and Ceramics (MFA) Sculpture (BFA) Social and Cultural Analysis (PhD) Social and Cultural Anthropology (MA) Sociology (BA) Sociology (MA) Software Engineering (BEng) – Computer Games Software Engineering (BEng) – General Program Software Engineering (BEng) – Real-time, Embedded and Avionics Software Engineering (BEng) – Web Services and Applications Software Engineering (MASc) Software Engineering (MEng) Software Engineering (PhD) Software Systems (BCompSc) Southern Asia Studies (BA) Spanish, Hispanic Cultures and Literatures (BA) Statistics (BA) Statistics (BSc) Studio Art (BFA) Studio Arts, Photography (MFA) Supply Chain Management (MSCM) Supply Chain Operations Management (BComm) Sustainability Studies (Minor) Teaching English as a Second Language (TESL) (BEd) Teaching English as a Second Language (TESL) (Cert) Technologies de la Traduction (Grad. Cert.) Theatre (Minor) Theological Studies (BA) Theological Studies (MA) Therapeutic Recreation (BA) Traduction (GrDip) Translation (BA) Translation Studies (MA) University Teaching (Grad. Cert.) Urban Studies and Urban Planning (BA) Visual Journalism (GrDip) Web Services and Applications (BCompSc) Western Society and Culture (BA) Women’s Studies (BA) Women’s Studies (Cert) Youth Work (GrDip)
  • Địa chỉ 1455 de Maisonneuve Boulevard West
  • Tỉnh bang Québec
  • Website www.concordia.ca
  • Số điện thoại 514-848-2424
  • Khu vực / Thành phố Montreal
  • Năm thành lập 1974 (50 năm)
  • Mã bưu chính H3G 1M8

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Studio Santé Active (5.05 km)
Tốt 1 đánh giá
Peek-A-Boo Activity Center (3.11 km)
Tệ 1 đánh giá
Auberge Bishop (0.09 km)
Khá 6 đánh giá
Optique Town (0.11 km)
Khá 8 đánh giá
Bar K Karaoke (0.1 km)
Khá 18 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Concordia Greenhouse (0.01 km)
Tốt 4 đánh giá
Université Concordia - Campus Sir George Williams (0.01 km)
Khá 9 đánh giá
Georges Laoun Opticien (0.13 km)
Khá 3 đánh giá
Platine (0.12 km)
Tốt 4 đánh giá
Musée des Beaux-Arts de Montréal (0.13 km)
Khá 255 đánh giá
Nhà hàng
People's Potato (0 km)
Khá 3 đánh giá
Hive Café (0.01 km)
Trung bình 6 đánh giá
Nouilles Du Huainan (0.04 km)
Khá 1 đánh giá
Hero Certified Burgers (0.05 km)
Khá 31 đánh giá
Bento Sushi (0.07 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen
error: Chức năng quét nội dung tạm hủy.